Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2018

Spis treści / Contents

ORIGINAL PAPERS
PRACE ORYGINALNE
Blind intubation via iGEL laryngeal mask performed by novice physicians: A randomized, crossover, manikin trial
Intubacja na ślepo z zastosowaniem maski krtaniowej iGEL wykonywana przez lekarzy stażystów: randomizowane, krzyżowe badanie symulacyjne
Andrzej Bielski, Marcin Madziala, , Karol Bielski, , Jacek Smereka, Klaudiusz Nadolny, Lukasz Szarpak, – s. 128-132
The impact of the use of a footrest on the quality of chest compressions. A prospective, randomized, cross-sectional study
Wpływ zastosowania podnóżka na jakość uciskania klatki piersiowej. Badanie prospektywne, randomizowane, krzyżowe
Jolanta Majer, Sandra Pyda, Jerzy Robert Ladny, Antonio Rodriguez-Nunez, Lukasz Szarpak – s. 133-137
Beneficial effects of intragastric balloon therapy associated with hormonal changes on weight loss and serum metabolic, inflammatory and liver parameters**
Korzyści leczenia balonem dożołądkowym związane ze zmianami hormonalnymi na masę ciała oraz metaboliczne, zapalne i wątrobowe parametry krwi
Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Eugeniusz Wroblewski, Hady Razak Hady, Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz, Andrzej Dabrowski – s. 138-143
Assessment of energy intake and selected nutrients within 6 months after laparoscopic sleeve gastrectomy
Ocena spożycia energii oraz wybranych składników odżywczych w okresie 6 miesięcy po zabiegu laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka
Marta Jastrzebska-Mierzynska, Lucyna Ostrowska, Emilia Duchnowska, Hady Razak Hady – s. 144-149
The effectiveness of vertical sleeve gastrectomy (VSG) in obesity – short-term follow-up study
Efektywność zabiegów rękawowej resekcji żołądka (VSG) w leczeniu otyłości – badanie krótkoterminowe
Elwira Siewiec, Lukasz Szczerbinski, Urszula Puchta, Anna Citko, Hady Razak Hady, Adam Jacek Kretowski, – s. 150-152
Mood disorders in the evaluation of patients after bariatric treatment
Zaburzenia nastroju w ocenie pacjentów po leczeniu bariatrycznym
Regina Sierzantowicz, Justyna Tworkowska, Jerzy Robert Ladny, , Pawel Wojciak, Katarzyna Lagoda, Lech Trochimowicz, Bozena Kirpsza, Lucyna Ostrowska, Hady Razak Hady – s. 153-157
REVIEW PAPERS
PRACE POGLĄDOWE
The current place of intragastric balloon in the treatment of obesity – what should clinicians know?
Aktualne miejsce balonu dożołądkowego w leczeniu otyłości – co powinni wiedzieć lekarze?
Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Eugeniusz Wroblewski, Hady Razak Hady, Andrzej Dabrowski – s. 158-164
The role of gastrointestinal hormones in the pathogenesis and the treatment of obesity
Rola hormonów przewodu pokarmowego w patogenezie i leczeniu otyłości
Urszula Puchta, Elwira Siewiec, Lukasz Szczerbinski, Anna Citko, Hady Razak Hady, Adam Jacek Kretowski, – s. 165-168
Dietetic preparation of obese patient to bariatric treatment
Przygotowanie dietetyczne pacjenta otyłego do operacji bariatrycznej
Marta Jastrzebska-Mierzynska, Lucyna Ostrowska, Emilia Duchnowska, Hady Razak Hady – s. 169-172
The use of drones in various rescue sectors – an analysis of examples in Poland and in the world
Wykorzystanie dronów w różnych sektorach ratownictwa – analiza przykładów w Polsce i na świecie
Daniel Slezak, Anna Tyranska-Fobke, Marlena Robakowska, Joanna Nowak, Przemyslaw Zuratynski, Jerzy Robert Ladny, Jakub Kraszewski, Marzena Domanska-Sadynica, Klaudiusz Nadolny – s. 173-178
CASE REPORT
OPIS PRZYPADKU
The importance of physical examination in chest injury following stabbing
Znaczenie badania fizykalnego w urazie klatki piersiowej w następstwie ugodzenia nożem
Edyta Kuduk, Wioletta Medrzycka-Dabrowska, Sylwia Terech, Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Katarzyna Kwiecien-Jagus, Klaudiusz Nadolny, Daniel Slezak – s. 179-182