Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 5/2018

Spis treści / Contents

ORIGINAL PAPERS
PRACE ORYGINALNE
Cardiac arrest – factors affecting the effectiveness of resuscitation
Zatrzymanie krążenia – czynniki wpływające na skuteczność resuscytacji
Paulina Buca, Kamil Krzyzanowski, Przemyslaw Zuratynski, Pawel Jastrzebski, Adam Gorgol, Klaudiusz Nadolny, Daniel Slezak – s. 244-247
Comparison of Airtraq® and Macintosh laryngoscope applied by nurses in manikins with normal and difficult airways: pilot data
Porównanie intubacji z wykorzystaniem Airtraq® i laryngoskopu Macintosha w warunkach normalnych i trudnych dróg oddechowych wykonywanej przez pielęgniarki. Badanie pilotażowe
Patrycja Szalast, Jacek Smereka, Kurt Ruetzler, Elzbieta Makomaska-Szaroszyk, Kacper Kranc, Kacper Stolarek, Michal Paprocki, Lukasz Szarpak – s. 248-253
Should we use a guide during endotracheal intubation in normal and difficult airways? A randomized, cross-over, simulation study. Pilot data
Czy powinniśmy stosować prowadnicę podczas intubacji dotchawiczej w warunkach normalnych i trudnych drogach oddechowych? Randomizowane krzyżowe badanie symulacyjne – badania pilotażowe
Jacek Smereka, Marek Dabrowski, Mateusz Puslecki, Mateusz Szarek, Damian Gorczyca, Zuzanna Popielarska, Dominika Dunder, Jerzy Robert Ladny, Karol Bielski, Szymon Bialka, Kurt Ruetzler, Lukasz Szarpak – s. 254-259
The characteristic and management of inguinal hernias based on the own experience
Charakterystyka i postępowanie w przypadku przepuklin pachwinowych oparte na własnym doświadczeniu
Hady Razak Hady, Paulina Wozniewska, Maria Soldatow, Jacek Lapinski, Piotr Golaszewski, Inna Diemieszczyk, Dawid Groth, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ladny, – s. 260-264
Surgical treatment of incisional hernia – own material
Postępowanie chirurgiczne w leczeniu przepuklin pooperacyjnych – materiał własny
Hady Razak Hady, Piotr Golaszewski, Paulina Wozniewska, Maria Soldatow, Jacek Lapinski, Mikolaj Czerniawski, Inna Diemieszczyk, Lukasz Szarpak, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ladny, – s. 265-268
Management of patients with hiatal hernia in own material
Postępowanie z pacjentami z przepukliną przeponową w materiale własnym
Hady Razak Hady, Patrycja Pawluszewicz, Mikolaj Czerniawski, Maria Niebrzydowska, Pawel Wojciak, Piotr Golaszewski, Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Safauldeen Salim Neamah, Paulina Wozniewska, Anna Gromotowicz-Poplawska, Jacek Dadan – s. 269-273
Hiatal hernia – epidemiology, pathogenesis, diagnostic
Przepukliny przeponowe – epidemiologia, patogeneza, diagnostyka
Patrycja Pawluszewicz, Pawel Wojciak, Inna Diemieszczyk, Piotr Golaszewski, Paulina Wozniewska, Hady Razak Hady – s. 274-278
REVIEW PAPERS
PRACE POGLĄDOWE
The management of a mass casualty incident/disaster by a medical dispatcher in a centralized medical dispatch center
Zarządzanie w trakcie zdarzenia masowego/katastrofy przez dyspozytora medycznego w skoncentrowanej dyspozytorni medycznej
Przemyslaw Zuratynski, Daniel Slezak, Piotr Robakowski, Marlena Robakowska, Anna Tyranska-Fobke, Kamil Krzyzanowski, Klaudiusz Nadolny, – s. 279-283
Selected aspects of anesthesia for inguinal hernia repair sugery
Wybrane aspekty znieczulenia do operacji przepuklin pachwinowych
Anna M. Lotowska-Cwiklewska, Urszula Kosciuczuk, Piotr Jakubow, Andrzej Siemiatkowski – s. 284-286
Inguinal hernias – the review of literature
Przepukliny pachwinowe – przegląd literatury
Paulina Wozniewska, Piotr Golaszewski, Patrycja Pawluszewicz, Hady Razak Hady – s. 287-291
History of inguinal hernia surgery
Historia operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych
Piotr Golaszewski, Paulina Wozniewska, Justyna Dawidowska, Martyna Wyszynska, Hady Razak Hady – s. 292-295
Incisional hernia – clinical characteristics, diagnosis and treatment
Przepukliny pooperacyjne – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
Piotr Golaszewski, Paulina Wozniewska, Justyna Dawidowska, Patrycja Pawluszewicz, Maria Soldatow, Martyna Wyszynska, Hady Razak Hady – s. 296-300
LETTER TO THE EDITOR
LIST DO REDAKCJI
Should we look for new methods of chest compressions in newborns and infants?
Czy powinniśmy poszukiwać nowych metod kompresji klatki piersiowej u niemowląt i noworodków?
Togay Evrin, Karol Bielski, Kacper Kranc, Dominika Dunder, Marek Dabrowski, Marcin Madziala – s. 301-302
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Hady Razak Hady – s. 303
Comment
Hady Razak Hady – s. 304