Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2019

Spis treści / Contents

Introduction
Jerzy Robert Ladny – s. 88
ORIGINAL PAPERS
PRACE ORYGINALNE
Znaczenie polskiego rynku farmaceutycznego dla gospodarki
The importance of the Polish pharmaceutical market for the economy
Katarzyna Pogorzelczyk, Marta Gallas, Marlena Robakowska, Przemysław Żuratyński, Sylwia Jałtuszewska, Daniel Ślęzak – s. 89-95
The importance of the Polish pharmaceutical market for the economy
Znaczenie polskiego rynku farmaceutycznego dla gospodarki
Katarzyna Pogorzelczyk, Marta Gallas, Marlena Robakowska, Przemysław Żuratyński, Sylwia Jałtuszewska, Daniel Ślęzak – s. 89-95
REVIEW PAPERS
PRACE POGLĄDOWE
Ewakuacja zwierząt jako istotny czynnik skutecznej ewakuacji w katastrofach
Animals' rescue as an essential essential factor of success of an evacuation process in disasters
Robert Pasławski, Dorota Zyśko, Urszula Pasławska – s. 99-101
Animals' rescue as an essential essential factor of success of an evacuation process in disasters
Ewakuacja zwierząt jako istotny czynnik skutecznej ewakuacji w katastrofach
Robert Pasławski, Dorota Zyśko, Urszula Pasławska – s. 99-101
Popularność AED i jego stosowanie
The popularity of AED and its use
Katarzyna Pogorzelczyk, Marta Gallas, Marlena Robakowska, Przemysław Żuratyński, Sylwia Jałtuszewska, Daniel Ślęzak – s. 102-111
The popularity of AED and its use
Popularność AED i jego stosowanie
Katarzyna Pogorzelczyk, Marta Gallas, Marlena Robakowska, Przemysław Żuratyński, Sylwia Jałtuszewska, Daniel Ślęzak – s. 102-111
CASE REPOST
OPIS PRZYPADKU
Porażenie nerwu twarzowego w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego – studium przypadku
Facial nerve palsy in acute otitis media – case study
Magdalena Frankowska, Jolanta Biszewska, Jarosław Łuczaj, Emilia Duchnowska, Bożena Kosztyła-Hojna, Jerzy Robert Ładny, Maciej Zdrojkowski – s. 116-122
Facial nerve palsy in acute otitis media – case study
Porażenie nerwu twarzowego w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego – studium przypadku
Magdalena Frankowska, Jolanta Biszewska, Jarosław Łuczaj, Emilia Duchnowska, Bożena Kosztyła-Hojna, Jerzy Robert Ładny, Maciej Zdrojkowski – s. 116-122