Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2021

Spis treści / Contents

Numer roczny 2021 „Postępów Nauk Medycznych” ma charakter przeglądowy w oparciu o artykuły opublikowane w „Nowej Medycynie” i „New Medicine”. Wyboru dokonała redakcja

Rekonstrukcja mięśni zwieraczy odbytu w pourazowym uszkodzeniu zwieraczy z nietrzymaniem stolca – opis przypadku
Reconstruction of anal sphincter muscles in post-traumatic sphincter damage with fecal incontinence – case report
Radosław Cylke, Magdalena Kwapisz, Agata Ostaszewska, *Małgorzata Kołodziejczak
Kosmetyczny aspekt operacji proktologicznych
Cosmetic aspect of proctological surgeries
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski
Proktoginekologia – kto powinien leczyć? Propozycja algorytmu postępowania
Proctogyneacology – who should treat? A proposed treatment algorithm
*Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Maja Gorajska-Sieńko
Adenoidectomy and adenotonsillotomy in patients treated in the Department of Paediatric Otorhinolaryngology of the Medical University of Warsaw in 2018 – a retrospective analysis
Adenotomia i adenotonsillotomia u pacjentów Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku – analiza retrospektywna
Tomasz Lis, *Lidia Zawadzka-Głos
Assessment of the severity of chronic sinusitis in children with cystic fibrosis using the Lund-Mackay Score depending on genotype
Ocena ciężkości przewlekłego zapalenia zatok u dzieci z mukowiscydozą w skali Lund-Mackaya w zależności od genotypu
Piotr Kwast, Olga Olszewska-Sosińska, Maria Wolniewicz, Katarzyna Zybert, Dorota Sands, *Lidia Zawadzka-Głos
Analysis of the level of non-specific and specific immunity parameters in saliva of children with osteogenesis imperfecta and study of relationships between selected proteins, disease symptoms and sociodemographic factors
Analiza stężeń parametrów odporności nieswoistej i swoistej w ślinie dzieci z osteogenesis imperfecta oraz badanie zależności pomiędzy wybranymi białkami a objawami choroby i czynnikami socjodemograficznymi
Agnieszka Kozubska, Janina Grzegorczyk, Magdalena Konieczka, *Joanna Szczepańska