Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2001, s. 22-27
Witold Bojar1, Wiesław Chladek2, Andrzej Karczewicz3,Wiesław Kobyłecki1
Moduł Young´a i wytrzymałość na ściskanie wybranych materiałów do odbudowy zębów bocznych. Badania porównawcze i modelowe
Young´s modulus and compressive strength of chosen posterior restoratives. Comparison and model analysis
1 z Zakładu Materiałów Stomatologicznych Instytutu Leków w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Wiesław Kobyłecki
2 z Katedry Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej Politechniki Śląskiej
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman
3 z Zakładu Materiałów Medycznych Instytutu Leków w Warszawie
Kierownik Zakładu: mgr Iwona Lasocka
WSTĘP
Metodyka badań wytrzymałościowych materiałów stomatologicznych oparta jest na przedmiotowych normach, opracowywanych na przestrzeni lat przez grupy ekspertów. Jednak obecne możliwości zastosowania komputerowej symulacji i obliczeń w obrazowaniu zjawisk biomechanicznych, pozwalają na weryfikację i wybranie badań wytrzymałościowych dotyczących konkretnych sytuacji klinicznych. Wiedząc, że naprężenia struktury zęba w czasie przyłożenia działających sił są złożone i można rozłożyć je na podstawowe typy: ściskanie, rozciąganie i ścinanie, jesteśmy dzisiaj w stanie ocenić, posługując się obliczeniami metodą elementów skończonych, które z naprężeń dominuje np. w wypełnieniu II klasy wg Black´a.
Istotnym czynnikiem przy doborze metodyki badań wytrzymałościowych materiałów jest określenie mechanicznych warunków ich pracy. Przeprowadzona analiza map naprężeń wyznaczonych w płaszczyznach prostopadłej i równoległej do linii działania siły okluzyjnej potwierdza dominującą rolę naprężeń ściskających w obszarze odbudowy (1).
Obserwując wykresy wytrzymałości na ściskanie materiałów do wypełnień poddawanych rutynowym badaniom normatywnym zwracają uwagę różnice w ich nachyleniu w stosunku do osi X – osi odkształcenia. Przykładem ilustrującym prawo Hooke´a jest odcinek, w którym naprężenie i odkształcenie są liniowo zależne. Nachylenie tego odcinka jest miarą sztywności materiału i określane jest jako moduł sprężystości lub moduł Young´a. Stanowi on niewątpliwie istotną właściwość materiałów do wypełnień, różnicując w szczególności żywice kompozytowe do zębów bocznych. Niski (w porównaniu z amalgamatem czy tkanką zęba) moduł żywic kompozytowych może powodować chwilowe przemieszczanie się wypełnienia. Dotyczy to przede wszystkim aproksymalnych części wypełnień klasy II, które mogą być odrywane od osiowej ściany zęba. Następujące zwalnianie tych sił powoduje powrót materiału na swoje miejsce, lecz może to mieć wpływ na osłabienie połączenia z tkanką zęba, objawiające się mikroprzeciekiem i wtórną próchnicą. Posługując się obliczeniami metodą elementów skończonych, można potwierdzić różnice naprężeń rozciągających, powstające na granicy materiału i tkanki zęba, w przypadku stosowania materiałów cechujących się relatywnie najwyższym i najniższym modułem sprężystości.
OCENA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE I SZACUNKOWEJ WARTOŚCI MODUŁU YOUNG´A
Materiał i metody
Badaniom wytrzymałości na ściskanie poddano: dwa amalgamaty srebra, osiem hybrydowych żywic kompozytowych (w tym cztery kondensowalne i dwie typu „flow”), ormocerową żywicę kompozytową, cztery żywice kompozytowe modyfikowane polikwasem (w tym dwie typu „flow”), trzy cementy szkło-jonomerowe do wypełnień i cement szkło-jonomerowy modyfikowany żywicą. Materiały wymagające mieszania (amalgamat srebra i cementy szkło-jonomerowe) użyto w postaci kapsułkowanej (tab. 1).
Tabela 1. Zestawienie badanych materiałów.
Nazwa materiałuRodzaj materiałuProducentNr serii
MegalloyAmalgamat srebraDentsply Intl. Inc., Milford, DE, USA970521
Safargam SpecialAmalgamat srebraSafina, a.s., Vestec, Czechy1886600
Filtek P60Mikrohybrydowa żywica kompozytowa3M Dental Products St. Paul, MN, USA9AN, 9BC
Filtek FlowMikrohybrydowa żywica kompozytowa OAR, OAH
ProdigyMikrohybrydowa żywica kompozytowaKerr Corporation, Glendora, CA, USA512210
WaveMikrohybrydowa żywica kompozytowa 990865, 990825
SolitaireKondensowalna, hybrydowa żywica kompozytowaHeraeus Kulzer GmbH, Wehrheim/ts., Niemcy8
AlertKondensowalna, hybrydowa żywica kompozytowaJeneric/Pentron Inc., Wallingford, CT, USA87093.2,86092.1
DefiniteOrmocerowa żywica kompozytowaDegussa AG, Hanau, Niemcy201, 202, 204, 208
Ariston pHcKondensowalna, hybrydowa żywica kompozytowaVivadent Ets., Schaan, LiechtensteinA00002
Compoglass FŻywica kompozytowa modyfikowana polikwasem 902646, 546979
Compoglass FlowŻywica kompozytowa modyfikowana polikwasem 921110, 921113
SurefillKondensowalna, hybrydowa żywica kompozytowaDentsply De Trey GmbH, Konstanz, Niemcy9808000680
Dyract A/PŻywica kompozytowa modyfikowana polikwasem 9702000380, 9705000924
Dyract FlowŻywica kompozytowa modyfikowana polikwasem 9903000199, 9903000124
Fuji IXCement szkło-jonomerowyGC Corporation, Tokyo, Japonia290587
Fuji II LCCement szkło-jonomerowy modyfikowany żywicą 060785
Ionofil MolarCement szkło-jonomerowyVoco GmbH, Cuhhaven, Niemcy89156
Ketac MolarCement szkło-jonomerowyEspe Dental AG, Seefeld, Niemcy29613
W celu zbadania wartości modułu wykonano próbki w kształcie walca, o wysokości 6 ± 0,1mm i średnicy 4 ± 0,1mm, posługując się dwuczęściową formą ze stali nierdzewnej. Wszystkie formy były izolowane cienką warstwą smaru silikonowego. Próbki kształtowano pomiędzy szklanymi płytkami, izolowanymi celulozową folią. Testom poddano po 7 próbek z każdego materiału. Materiał przygotowywano zgodnie z zaleceniami producentów. Do polimeryzacji materiałów utwardzanych światłem używano lampy polimeryzacyjnej Degulux, Degussa, lub QHL 75, Dentsply. Do mieszania kapsułkowanych cementów i amalgamatów mieszalnika Silamat, Vivadent. Próbki materiałów utwardzanych światłem bezpośrednio po wykonaniu szlifowano na mokro papierem ściernym o ziarnistości „400” i umieszczano w wodzie destylowanej, w cieplarce, w temp. 37°C na 24 ± 1 godz. Amalgamaty i cementy szkło-jonomerowe umieszczano wraz z formą w cieplarce, w wodzie destylowanej. Próbki tych materiałów opracowywano bezpośrednio przed badaniem. Próby wytrzymałościowe wykonywano na maszynie INSTRON 1185, z prędkością posuwu trawersy 1 mm/min. stosując metodykę normy ISO 9917 (2).
Ryc. 1. Przykładowy wykres wytrzymałości na ściskanie materiału do wypełnień, z zaznaczonym prostoliniowym odcinkiem, którego nachylenie jest miarą sztywności materiału.
Przybliżoną wartość modułu Young´a określono na podstawie współczynnika nachylenia krzywej na wykresach wytrzymałości na ściskanie. Ponieważ dla materiałów nieidealnych (będących przedmiotem oceny) wykres wytrzymałości na ściskanie jest przykładowo taki jak na wykresie z ryciny 1, przyjęto arbitralnie granice od ok. 3% F max do ok. 30% F max, w których zależność jest prostoliniowa. Do obliczeń szacunkowej wartości modułu sprężystości zastosowano wzór:
E=a 4H
pD2

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bojar W: Wybrane materiały do bezpośredniego wypełniania ubytków w zębach przedtrzonowych i trzonowych. Porównanie niektórych właściwości fizyko-chemicznych. Rozprawa doktorska. Warszawa 1999. 2. International Standard, ISO 9917: 1991, Dental water-based cements. 3. O´Brien WJ: Dental Materials and Their Selection. Quintessence Publishing Co, Inc., Chicago 1997. 4. Leinfelder KF: A New Condensable Composite for the Restoration of Posterior Teeth. Dentistry Today, 1998, 17, 2, 38-40. 5. Willems G. et al.: Composite resins in the 21st century. Quintessence Int., 1993, 24, 9, 641-58. 6. Spears IR: A Three-dimensional Finite Element Model of Prismatic Enamel: A Re-appraisal of the Data on the Young´s Modulus of Enamel. J. Dent. Res., 1997, 76, 10, 1690-7.
Nowa Stomatologia 3/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia