Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2000, s. 36-39
Franciszek Iwańczak
Pediatria wrocławska
Wrocław pediatrics
z II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Franciszek Iwańczak
Streszczenie
In the work the history of pediatrics in Wrocław, organization of the first outpatient clinics, hospitals and clinics is presented. Also, the achievements of pediatritians in preventing infectious diseases in Lower Silesia area is described.
Słowa kluczowe: wrocław pediatrics, history.
10 maja 1945 roku do płonącego i leżącego w gruzach Wrocławia przybyła ekipa Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dr. Bolesława Drobnera, w której składzie był prof. Stanisław Kulczyński, późniejszy Rektor Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej oraz grupa lekarzy, wśród których byli pediatrzy: dr T.K. Nowakowski i dr H. Bartoszewski. W następnych miesiącach przybyli z Lublina prof. L. Hirszfeld i doc. H. Hirszfeldowa, oddelegowani do Wrocławia celem zorganizowania Wydziału Lekarskiego. Należy podkreślić, że doc. H. Hirszfeldowa była kierownikiem powstałej w październiku 1944 roku w Lublinie pierwszej w kraju Katedry i Kliniki Pediatrii. Zadaniem przybyłych do Wrocławia lekarzy pediatrów było zorganizowanie opieki pediatrycznej. Już w czerwcu 1945 roku powstała we Wrocławiu pierwsza Poradnia dla Dzieci, która wydawała leki i miała punkt wydawania mleka, a w lipcu 1945 roku, w dawnym Domu Małego Dziecka przy ul. J. Hoene-Wrońskiego 13 zostaje uruchomiony szpital dla dzieci, który jest pierwszym szpitalem dziecięcym na Dolnym Śląsku. W tym samym roku uruchomiono trzy pierwsze lata Wydziału Lekarskiego z 520 studentami. W październiku 1945 roku na bazie szpitala dziecięcego przy ul. J. Hoene-Wrońskiego powołano Katedrę i Klinikę Pediatryczną Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, kierowanej przez prof. H. Hirszfeldową. Klinika miała 6 oddziałów, laboratorium, kuchnię mleczną z punktem zbioru mleka naturalnego, a od 1947 r. również żłobek. I Katedra i Klinika Pediatryczna stała się głównym miejscem szkolenia pediatrów wrocławskich.
Ryc. 1. Zachorowania na błonicę i krztusiec na Dolnym Śląsku w latach 1950-1974.
Pod koniec 1945 roku w wieloprofilowym wówczas szpitalu przy Al. Kasprowicza 64/66 powstaje 20-łóżkowy oddział dziecięcy, a w szpitalu PCK przy ul. Poniatowskiego 2, oddział noworodków, którego ordynatorem została dr H. Tarnowicz-Barlicka, organizator pediatrii na Dolnym Śląsku i Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Matki i Dziecka we Wrocławiu. W tych pierwszych latach powojennych powstają także oddziały dziecięce i noworodkowe oraz Poradnie dla Dzieci w większych miastach powiatowych Dolnego Śląska. W 1949 roku w Szpitalu Miejskim im. Wszystkich Świętych przy pl. 1 Maja powstaje 65-łóżkowy oddział dziecięcy, zorganizowany i prowadzony przed dr J. Rozenbusza-Raszka.
Ryc. 2. Zachorowania na chorobę Heinego-Medina na Dolnym Śląsku w latach 1950-1974.
W 1950 roku wieloprofilowy szpital przy Al. Kasprowicza zostaje przekształcony w Miejski Szpital Chorób Dzieci im. Janusza Korczaka, obecny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. J. Korczaka. Jego organizatorem, a następnie dyrektorem był dr H. Bartoszewski. Szpital ten zmieniał swoją strukturę w zależności od sytuacji epidemiologicznej i rodzaju zachorowań u dzieci. Początkowo posiadał 60-łóżkowy oddział dla dzieci chorych na gruźlicę, oddziały dla dzieci z ostrą biegunką, szkarlatyną, chorobą reumatyczną, następnie był szpitalem zakaźnym w okresie szczytu zachorowań na chorobę Heinego-Medina, leczącym na Dolnym Śląsku tę ciężką chorobę.
W 1950 roku z Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej wydzielono Wydział Lekarski i Wydział Farmaceutyczny i powołano Akademię Medyczną we Wrocławiu. W tym samym roku na bazie Kliniki Pediatrycznej przy ul. J. Hoene-Wrońskiego 13 powołano II Katedrę i Klinikę Pediatryczną. Jej kierownikiem została prof. dr M. Wierzbowska. Jednocześnie podjęto decyzję odbudowy zniszczonych przez działania wojenne dawnych budynków kliniki dziecięcej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52, którą zakończono w lipcu 1955 roku, przyjmując pierwsze chore dzieci.
Ryc. 3. Zachorowania na odrę, W.Z.W. i nagminne zapalenie przyusznic na Dolnym Śląsku w latach 1955-1974.
W 1954 roku został utworzony jako drugi w kraju Oddział Pediatryczny przy Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu, który kształcił do 1967 roku lekarzy pediatrów. Organizatorem i Dyrektorem tego Oddziału był prof. T.K. Nowakowski.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Pediatria 4/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria