Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2000, s. 40-41
Franciszek Iwańczak
50-lecie II Katedry i Kliniki Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Fifty years of the II Pediatric Clinic Medical Academy in Wrocław
z II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Franciszek Iwańczak
Streszczenie
In the work the history of 2nd Clinic of Pediatrics in Wrocław is presented, amin directions of scientific research and the achivemens of last 50 years.
W 1950 roku, na bazie I Kliniki Pediatrycznej kierowanej przez prof. dr. hab. H. Hirszfeldową, została powołana II Katedra i Klinika Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pierwszym kierownikiem Kliniki została prof. dr Maria Prokopowicz-Wierzbowska. Prof. dr H. Hirszfeldowa umożliwiła prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej i usługowej na terenie I Kliniki Pediatrycznej, gdzie równocześnie młoda kadra lekarzy mogła szkolić się i podwyższać swoje umiejętności zawodowe.
Pierwszymi współpracownikami prof. dr M. Wierzbowskiej byli – adiunkt dr med. Zygmunt Tesarz, asystenci: dr Halina Jaworska, lek. Irena Kaszubska-Polkowska oraz przełożona pielęgniarek Danuta Miszczyszyn.
Jednocześnie podjęto decyzję odbudowy zniszczonych przez działania wojenne dawnych budynków kliniki dziecięcej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52. Pierwsze 5 lat działalności Katedry to ciężki trud budowy, który dźwigała prof. M. Wierzbowska przy pomocy swoich najbliższych współpracowników, których liczba stopniowo zwiększała się. Nominację na asystentów otrzymali w tym okresie: lek. lek.: Z. Heimrath, Z. Smykowa, A. Balcar-Boroń, Z. Morawska, J. Ostrowska-Skóra, A. Schreiber, U. Kutarba-Pietras. Kierownikiem laboratorium została mgr Maria Sobolewska, a następnie mgr Izabela Puziewicz. Pierwszą kadrę pielęgniarek stanowiły absolwentki Szkoły Piastunek.
15 lipca 1955 roku do wyremontowanych i odbudowanych pomieszczeń Kliniki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52 zostały przyjęte pierwsze chore dzieci. W 4 budynkach znalazły pomieszczenia oddziały, poradnie przykliniczne, ambulatorium, laboratorium, pracownia rtg, sala wykładowa, kuchnia mleczna i ogólna. Jeden oddział wyposażony w salę operacyjną początkowo spełniał rolę oddziału laryngologicznego dla dzieci, następnie oddziału chirurgii dziecięcej, który w czasie powstania Oddziału Pediatrycznego został wydzielony jako Klinika Chirurgii Dziecięcej. Ich kierownikami byli dr R. Kostołowski i dr A. Michejda (ryc. 1).
Ryc. 1. Główny budynek II Kliniki Pediatrii.
Wszystkie wymienione pomieszczenia przewidziane były dla 130 chorych dzieci.
W klinice zostali zatrudnieni dalsi asystenci: lek. lek.: E. Bohdanowicz, J. Bogusławska-Jaworska, M. Barański, M. Wytrychowski, F. Iwańczak.
26 lutego 1964 roku nagle w czasie wykładu dla studentów zmarła prof. dr hab. med. Maria Wierzbowska. Odeszła od nas tak jak zawsze sobie tego życzyła – w pełni sił twórczych, bez przewlekłej choroby, w czasie której mogłaby być dla kogoś ciężarem. Po Jej śmierci, kierownikiem II Katedry i Kliniki Pediatrii została doc. dr med. Wanda Klinowska, długoletni pracownik I Kliniki Pediatrii.
Działalność naukowa kliniki skupiała się głównie wokół następujących problemów: nefrologii, reumatologii, hematologii, zaburzeń metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem bloków enzymatycznych i metabolizmu krwinek czerwonych, kardiologii dziecięcej i zastosowania badań wektokardiograficznych oraz pediatrii społecznej.
Inicjatorem badań naukowych w chorobach nerek u dzieci była prof. dr med. M. Wierzbowska, która zagadnieniom nerczycy lipidowej poświęciła wiele lat swojej pracy, inspirując również zainteresowanie problemami chorób nerek u dzieci swoich asystentów. Prof. dr med. M. Wierzbowska przedstawiła własne poglądy na zagadnienie patomechanizmu nerczycy lipidowej u dzieci, podkreślając rolę procesów autoimmunizacyjnych. Była zwolenniczką poglądu, że zaburzenia biochemiczne w nerczycy są konsekwencją zmian toczących się w nerkach. Dyskusja nad tym problemem dała początek badaniom nad zaburzeniami gospodarki białkowej, tłuszczowej, wodno-elektrolitowej u dzieci z nerczycą i innymi chorobami nerek realizowanymi przez asystentów kliniki. Badania te były kontynuowane i rozszerzane przez zespół prof. dr hab. med. W. Klinowskiej. Prowadzono także badania u dzieci z chorobami hematologicznymi, metabolicznymi, zaburzeniami odżywiania, badania nad gospodarką węglowodanową oraz badania wektokardiograficzne serca u dzieci. Została zwiększona liczba łóżek klinicznych, powstały nowe poradnie specjalistyczne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Nowa Pediatria 4/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria