Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2000, s. 33-35
Józef Ryżko, Jerzy Socha
Organizacja opieki specjalistycznej w zakresie gastroenterologii w Polsce
The organisation of specialised health care in gastroenterology in Poland
z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia IP CZD
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy Socha
Streszczenie
In the work the principles of therapeutic and diagnosis process in paediatric gastroenterology in Poland are presented. Three-level specialistic health care system both in outpatient and hospital health care, the goal of which is to help in the decision making process, and not only prevent serious treatment failures but also to optimise the costs of health care is discussed.Celem poprawy opieki medycznej, obok szkolenia personelu, dąży się do opracowania racjonalnych zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Postępowanie to ma na celu m.in. wspomagać proces podejmowania decyzji, zabezpieczać przed prawnymi następstwami niepowodzeń terapeutycznych, a także zoptymalizować koszty związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Dla osiągnięcia tych celów niezbędne jest opracowanie pewnej stratyfikacji poziomów opieki specjalistycznej dostosowując do nich bazę lokalową, wyposażenie sprzętowe, jak i przygotowanie fachowe personelu. Przedstawiany model zakłada trójstopniową formułę opieki specjalistycznej. Pewne elementy tej opieki wykonywane są już na szczeblu opieki podstawowej, np. leczenie chorób infekcyjnych u chorych będących pod opieką ośrodków specjalistycznych, wykonywanie koniecznych badań podstawowych, powtarzanie leków. Właściwa opieka specjalistyczna rozpoczyna się na poziomie szpitala wojewódzkiego, gdzie sprawuje ją personel bądź z ukończoną specjalizacją, bądź specjalizujący się w gastroenterologii. Ośrodki te wyposażone są w pewien asortyment sprzętu specjalistycznego (kapsułki biopsyjne, gastroskopy). Znajdująca się w nich baza łóżkowa i poradnie pozwalają na leczenie szeregu schorzeń układu pokarmowego. Ostatnim szczeblem jest opieka wysokospecjalistyczna, sprawowana przez ośrodki akademickie, wyposażone w pełen asortyment aparatury specjalistycznej, posiadające już kliniki lub oddziały gastroenterologiczne. Opiekę sprawuje personel z ukończoną specjalizacją z zakresu gastroenterologii. Ośrodki te służą pomocą, w zakresie diagnostyki i terapii, dla całych regionów lub nawet ponadregionalną.
Taka organizacja opieki gastroenterologicznej pozwala na racjonalne wykorzystanie aparatury specjalistycznej oraz umiejętności fachowych personelu, często wyszkolonego w ośrodkach zagranicznych. Z drugiej strony liczba wykonywanych procedur specjalistycznych w ośrodkach tych pozwoli na utrzymanie biegłości w ich wykonywaniu, co nie jest obojętne dla jakości usług.
Poniżej przedstawiamy schemat trójstopniowej opieki specjalistycznej zarówno w lecznictwie otwartym, jak i zamkniętym.
Ryc. 1. Schemat opieki gastroenterologicznej w Polsce.
ORGANIZACJA I ZADANIA LECZNICTWA OTWARTEGO
1. Lekarz opieki podstawowej (pediatra lub rodzinny).
Profilaktyka:
a) porady w zakresie żywienia dziecka zdrowego;
b) profilaktyka:
– badania okresowe i bilanse zdrowia, w tym ocena
– stanu odżywienia,
– szczepienia ochronne, w tym przeciw HBV.
Leczenie:
a) zespoły chorobowe o ostrym przebiegu:
– biegunki infekcyjne;
b) próba leczenia najczęstszych zaburzeń u dzieci:
– bóle brzucha,
– zaparcia stolca,
– wymioty;
c) udzielanie pierwszej pomocy np.:
– w krwawieniach,
– w zatruciach,
2. Poradnia konsultacyjna pediatryczna (ZOZ, powiat, gmina):
– konsultacje niektórych zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego (np. bóle brzucha, nawracające biegunki). Bazę szpitalną stanowią łóżka ogólnopediatryczne na oddziale dziecięcym (biegunki, zatrucia, wymioty, bóle brzucha, wstępne leczenie i przygotowanie do transportu w trudniejszych przypadkach, np. w krwotokach).
3. Poradnie gastroenterologiczne (województwa, powiaty grodzkie):
– zespoły złego wchłaniania,
– kontynuacja leczenia chorób przewlekłych (nieswoiste zapalenie jelit, przewlekłe zapalenia wątroby, choroba wrzodowa).
Zakres badań: biopsja jelita cienkiego, rektoskopia, USG, RTG, w niektórych województwach gastroskopia i koloskopia.
Bazę łóżkową stanowią łóżka gastroenterologiczne lub ogólnopediatryczne w oddziałach dziecięcych oraz oddziałach biegunkowych i/lub zakaźnych (dla dzieci z HBV).
4. Poradnie przykliniczne, przy klinikach dziecięcych akademii medycznych:
– Konsultacje dzieci kierowanych przez wojewódzkie poradnie gastroenterologiczne.
5. Poradnie gastroenterologiczne przy klinikach gastroenterologicznych (ośrodków referencyjnych), Poradnia Gastroenterologiczna IP CZD, Poradnia Chorób i Transplantacji Wątroby, Poradnia Żywieniowa CZD, odpowiednie poradnie CZMP, IMiDz:
– konsultacje dla poradni przyklinicznych i wojewódzkich,
– okresowa modyfikacja leczenia w przypadkach chorób przewlekłych,
– prowadzenie pacjentów wymagających leczenia wielospecjalistycznego.
Zakres badań:
– endoskopia w pełnym zakresie,
– biopsje jelita cienkiego,
– badania czynnościowe (pH-metria, manometria, testy oddechowe),
– badania obrazowe (scyntygrafia, USG, RTG).
W ośrodkach referencyjnych ponadto – szkolenie kadry dla ośrodków gastroenterologicznych z terenu całej Polski.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Nowa Pediatria 4/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria