Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 4/2000

Spis treści / Contents

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci – Klasyfikacja Rzymska
Functional gastrointestinal disorders in children – Roma classification
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak - s. 3-5
Postępy w gastroenterologii, hepatologii i żywieniu na progu nowego tysiąclecia
Advances in paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition at the entrance of the new millennium
Jerzy Socha - s. 6-7
Nadwrażliwość pokarmowa
The chosen problems of food hypersensitivity in children and adolescents
Maciej Kaczmarski, Janusz Semeniuk, Aleksander Krasnow - s. 8-10
Objawy kliniczne nadwrażliwości pokarmowej u dzieci karmionych piersią
Clinical symptoms of atopic diseases in breast-feeding infants
Edyta Eljasiewicz, Maciej Kaczmarski, Aleksander Krasnow, Marcin Moniuszko, Janusz Semeniuk - s. 11-16
Objawy nadwrażliwości pokarmowej u dzieci karmionych piersią po pierwszym roku życia
Food hypersensitivity and breast feeding in postinfantal period
Marcin Moniuszko, Edyta Eljasiewicz, Janusz Semeniuk, Maciej Kaczmarski - s. 17-21
Refluks żołądkowo-przełykowy w alergii pokarmowej u dzieci
Gastroesophageal reflux in children with food allergy
Krystyna Mowszet, Barbara Iwańczak, Krzysztof Matusiewicz, Aleksander Blitek - s. 22-23
Zjawisko apoptozy w błonie śluzowej żołądka
Apoptosis in chronic gastritis
Maciej Potyrała?, Barbara Iwańczak?, Marta Rzeszutko? - s. 24-28
Diagnostyka i leczenie chorób trzustki u dzieci
The diagnosis and treatment of pancreatic diseases in children
Andrzej Stawarski, Franciszek Iwańczak - s. 29-32
Organizacja opieki specjalistycznej w zakresie gastroenterologii w Polsce
The organisation of specialised health care in gastroenterology in Poland
Józef Ryżko, Jerzy Socha - s. 33-35
Pediatria wrocławska
Wrocław pediatrics
Franciszek Iwańczak - s. 36-39
50-lecie II Katedry i Kliniki Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Fifty years of the II Pediatric Clinic Medical Academy in Wrocław
Franciszek Iwańczak - s. 40-41