Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2000, s. 40-41
Franciszek Iwańczak
50-lecie II Katedry i Kliniki Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Fifty years of the II Pediatric Clinic Medical Academy in Wrocław
z II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Franciszek Iwańczak
Streszczenie
In the work the history of 2nd Clinic of Pediatrics in Wrocław is presented, amin directions of scientific research and the achivemens of last 50 years.W 1950 roku, na bazie I Kliniki Pediatrycznej kierowanej przez prof. dr. hab. H. Hirszfeldową, została powołana II Katedra i Klinika Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pierwszym kierownikiem Kliniki została prof. dr Maria Prokopowicz-Wierzbowska. Prof. dr H. Hirszfeldowa umożliwiła prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej i usługowej na terenie I Kliniki Pediatrycznej, gdzie równocześnie młoda kadra lekarzy mogła szkolić się i podwyższać swoje umiejętności zawodowe.
Pierwszymi współpracownikami prof. dr M. Wierzbowskiej byli – adiunkt dr med. Zygmunt Tesarz, asystenci: dr Halina Jaworska, lek. Irena Kaszubska-Polkowska oraz przełożona pielęgniarek Danuta Miszczyszyn.
Jednocześnie podjęto decyzję odbudowy zniszczonych przez działania wojenne dawnych budynków kliniki dziecięcej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52. Pierwsze 5 lat działalności Katedry to ciężki trud budowy, który dźwigała prof. M. Wierzbowska przy pomocy swoich najbliższych współpracowników, których liczba stopniowo zwiększała się. Nominację na asystentów otrzymali w tym okresie: lek. lek.: Z. Heimrath, Z. Smykowa, A. Balcar-Boroń, Z. Morawska, J. Ostrowska-Skóra, A. Schreiber, U. Kutarba-Pietras. Kierownikiem laboratorium została mgr Maria Sobolewska, a następnie mgr Izabela Puziewicz. Pierwszą kadrę pielęgniarek stanowiły absolwentki Szkoły Piastunek.
15 lipca 1955 roku do wyremontowanych i odbudowanych pomieszczeń Kliniki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52 zostały przyjęte pierwsze chore dzieci. W 4 budynkach znalazły pomieszczenia oddziały, poradnie przykliniczne, ambulatorium, laboratorium, pracownia rtg, sala wykładowa, kuchnia mleczna i ogólna. Jeden oddział wyposażony w salę operacyjną początkowo spełniał rolę oddziału laryngologicznego dla dzieci, następnie oddziału chirurgii dziecięcej, który w czasie powstania Oddziału Pediatrycznego został wydzielony jako Klinika Chirurgii Dziecięcej. Ich kierownikami byli dr R. Kostołowski i dr A. Michejda (ryc. 1).
Ryc. 1. Główny budynek II Kliniki Pediatrii.
Wszystkie wymienione pomieszczenia przewidziane były dla 130 chorych dzieci.
W klinice zostali zatrudnieni dalsi asystenci: lek. lek.: E. Bohdanowicz, J. Bogusławska-Jaworska, M. Barański, M. Wytrychowski, F. Iwańczak.
26 lutego 1964 roku nagle w czasie wykładu dla studentów zmarła prof. dr hab. med. Maria Wierzbowska. Odeszła od nas tak jak zawsze sobie tego życzyła – w pełni sił twórczych, bez przewlekłej choroby, w czasie której mogłaby być dla kogoś ciężarem. Po Jej śmierci, kierownikiem II Katedry i Kliniki Pediatrii została doc. dr med. Wanda Klinowska, długoletni pracownik I Kliniki Pediatrii.
Działalność naukowa kliniki skupiała się głównie wokół następujących problemów: nefrologii, reumatologii, hematologii, zaburzeń metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem bloków enzymatycznych i metabolizmu krwinek czerwonych, kardiologii dziecięcej i zastosowania badań wektokardiograficznych oraz pediatrii społecznej.
Inicjatorem badań naukowych w chorobach nerek u dzieci była prof. dr med. M. Wierzbowska, która zagadnieniom nerczycy lipidowej poświęciła wiele lat swojej pracy, inspirując również zainteresowanie problemami chorób nerek u dzieci swoich asystentów. Prof. dr med. M. Wierzbowska przedstawiła własne poglądy na zagadnienie patomechanizmu nerczycy lipidowej u dzieci, podkreślając rolę procesów autoimmunizacyjnych. Była zwolenniczką poglądu, że zaburzenia biochemiczne w nerczycy są konsekwencją zmian toczących się w nerkach. Dyskusja nad tym problemem dała początek badaniom nad zaburzeniami gospodarki białkowej, tłuszczowej, wodno-elektrolitowej u dzieci z nerczycą i innymi chorobami nerek realizowanymi przez asystentów kliniki. Badania te były kontynuowane i rozszerzane przez zespół prof. dr hab. med. W. Klinowskiej. Prowadzono także badania u dzieci z chorobami hematologicznymi, metabolicznymi, zaburzeniami odżywiania, badania nad gospodarką węglowodanową oraz badania wektokardiograficzne serca u dzieci. Została zwiększona liczba łóżek klinicznych, powstały nowe poradnie specjalistyczne.
Działalność dydaktyczna kliniki to wykłady, ćwiczenia i egzaminy dla studentów Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologicznego i Oddziału Pediatrycznego. Oprócz studentów w klinice szkolili się absolwenci przed- i podyplomowi. Klinika była również bazą szkoleniową dla lekarzy całego regionu AM. Pracownicy kliniki byli konsultantami terenowych oddziałów dziecięcych, Sanatoriów, Domu Dziecka, a wyjazdy w teren miały na celu szkolenie młodych lekarzy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Nowa Pediatria 4/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria