Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2001, s. 39-41
Aleksandra Nadaj, Wojciech Stadnicki, Agnieszka Szewczyk, Grzegorz Szewczyk, Piotr Walczak, Piotr Wesołowski, Joanna Wójcicka
Szczepy gronkowcowe jako czynnik etiologiczny posocznic u obserwowanych noworodków oraz ocena ich wrażliwości na powszechnie stosowane antybiotyki
Staphylococcus spp. as an etiologic factor of neonatal sepsis and evaluation of their sensitivity to frequently applied antibiotics
ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki i Opiekun Koła: prof. dr hab. n. med. Zofia Rajtar-Leontiew
Streszczenie
The aim of the study was to evaluate resistance of Staphylococci spp. cultured from neonates blood suspected of sepsis. The result served to choose appropriate antibiotic treatment in phase of empiric management. 22 neonates with suffered from sepsis confirmed with bacteriological culture were included into the study. Etiologic factor of sepsis and resistance to antibiotics were analysed. The study was based on case histories analysis. Among 22 cases 15 were of Staphylococci etiology. In that group S. epidermidis were dominant – 11 cases. Resistance for following antibiotics was observed in the group of Staphylococci: lincomycine (80%), cephazolidine (67%), methicillin (61.5%), clindamycine (57%), erytromycine (53.8%). All the evaluated species were sensitive to vancomycin and teicoplanin. Despite of common use of gentamicine 66,7% of species were sensitive to this. High resistance to methicillin, clindamycine and lincomycine should be of great attention.
Wszelka ingerencja człowieka w świat mikroustrojów niesie poza przynamniej czasowo pozytywnymi skutkami, także szereg negatywnych, trudnych do przewidzenia. Jedną z takich istotnych zmian ściśle powiązanych z antybiotykoterapią jest powstawanie oporności mikroorganizmów na powszechnie stosowane antybiotyki. Im dłużej i powszechniej na danym obszarze jest stosowany antybiotyk, tym częściej obserwuje się występowanie nań oporności bakterii i tym trudniej empirycznie w początkowej fazie choroby rozpocząć kurację właściwym, skutecznym lekiem. Problem ten nabiera wyjątkowego znaczenia w przypadkach posocznic u noworodków, u których trafność doboru antybiotyku szybko i w jaskrawy sposób pokazuje pozytywne lub negatywne skutki podjętej decyzji.
Ryc. 1. Wiek noworodków u których wyhodowano bakterie z krwi.
Zainteresowani tym problemem opracowaliśmy wrażliwość i oporność szczepów bakteryjnych gronkowców wyhodowanych z krwi noworodków w przebiegu rozpoznanej u nich posocznicy. Celem pracy była ocena możliwości dobrego doboru antybiotyków w fazie empirycznego leczenia posocznicy u noworodków w Klinice Patologii Noworodka.
Analizą objęto 22 noworodki hospitalizowane w 1999 r. u których rozpoznano i potwierdzono posocznicę wyhodowaniem bakterii z krwi. Wiek noworodków przedstawia rycina 1.
Z domu do Kliniki przyjęto 12 (54,5%) noworodków, z innych szpitali 10 (45,5%) (ryc. 2).
Ryc. 2. Miejsce początku choroby.
W obserwowanych posocznicach dominującym czynnikiem etiologicznym były gronkowce (15=68,3%). Pozostałe to S. mitis (4=18,2%), E. coli (1), Xantomonas maltophila (1), Candida sp. (1).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Cout I. et al.: Ubiquitous presence of mecA homologue in natural isolates of Staphylococcus sciuri. Microb. Drug. Resist. 1996, 2:3770391. 2. Goldstein F.W. et al.: Percentages and distribution of teicoplanin and vancomycin – resistant strains among coagulase-negative staphylococci. Antimicrob. Agents. Chemother. 1990, 34:899-900. 3. Tenover F.C. et al.: Characterisation and other glycopeptides. J. Clin. Microbiol. 1998, 36:1020-1027.
Nowa Pediatria 1/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria