Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2003, s. 114-117
Iwona Ignyś1, Przemysław Mańkowski2, Iwona Bączyk1, Andrzej Jankowski2
Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) u dzieci
Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) in children
1 z Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Marian Krawczyński
2 z Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Andrzej Jankowski
Streszczenie
The indications for fitting percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) in children are, first of all, swallowing dysfunctions caused by neurological disturbances, neoplastic growth, and oesophageal defects that make proper feeding in children impossible.
PEG consists in inserting a gastrostomic tube into the stomach under general anesthesia. A child stays in hospital for 24 hours after the procedure. It is only after three days that the full caloric need is supplied by means of liquid diet via gastrostomy.
18 PEGs have been inserted in children aged 2-17. In 13 cases the indication was congenital neurological disturbances, in 2 post-encephalitis condition, and in 3 children – brain tumor.
No early or remote complications were stated after PEG. No inflammatory reactions or escape of the gastric juice around the gastrostomic tube were observed.
PEG is an ideal and minimally traumatic procedure in children with the dysfunction of swallowing.
Wstęp
Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG – percutaneous endoscopic gastrostomy) jest metodą żywienia dojelitowego. Wprowadzona w latach 80-tych XX wieku jako jedna z form żywienia dojelitowego u pacjentów, u których żywienie drogą doustną jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. U dzieci metoda ta stosowana jest w przypadku przewlekłych schorzeń upośledzających motorykę przełyku. Są to najczęściej choroby neurologiczne (mózgowe porażenie dziecięce, postępujące schorzenia centralnego układu nerwowego, itp.) lub rozrost nowotworowy. Opisywano również przypadki zastosowania PEG u niedożywionych dzieci z przewlekłą cholestazą (w przebiegu zespołu Alagilla) (5), mukowiscydozą, wrodzonymi wadami serca czy niewydolnością oddechową (1). U pacjentów tych żywienie drogą naturalną stanowi zagrożenie aspiracją pokarmu do dróg oddechowych, a ponadto często doprowadza do wyniszczenia (2, 5, 11, 14).
Sztuczne drogi karmienia przez sondę żołądkową w przypadku długotrwałego żywienia często doprowadzają do odleżyn i stanów zapalnych przełyku i żołądka (4, 8). Tradycyjna gastrostomia jest zabiegiem chirurgicznym, narażającym przewlekle chore dzieci na wszystkie możliwe powikłania związane z otwarciem jamy otrzewnej. W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest endoskopowa przezskórna gastrostomia, która jest zabiegiem mało inwazyjnym i możliwym do wykonania u dzieci w złym stanie klinicznym (3, 8). Szczególnie polecana jest u dzieci przewlekle chorych, wymagających żywienia dojelitowego przez okres dłuższy niż trzy miesiące (2, 10).
Przeciwwskazaniem do założenia gastrostomii przezskórnej jest:
1. niedrożność przełyku,
2. wodobrzusze,
3. stan po resekcji żołądka (nowotwór żołądka),
4. niezagojone, ropiejące rany skóry brzucha,
5. zaburzenia krzepnięcia.
Cel pracy
Celem pracy była ocena przydatności i skuteczności przezskórnej endoskopowej gastrostomii u dzieci z zaburzeniami połykania.
Materiał i metoda
W Klinice Chirurgii Dziecięcej założono 18 endoskopowych gastrostomii przezskórnych u dzieci w wieku od 2-17 lat. W 13 przypadkach zabieg wykonano u dzieci z wrodzonymi zaburzeniami neurologicznymi, w 2 z powodu pozapalnego uszkodzenia mózgu oraz u 3 z powodu guza mózgu. U dzieci z wrodzonymi schorzeniami neurologicznymi przed założeniem endoskopowej gastrostomii przezskórnej zastosowano profilaktyczne podanie antybiotyku.
Zabieg wykonano u wszystkich dzieci w znieczuleniu ogólnym.
Opis zabiegu

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Behrens R. et al.: Percutaneous endoscopic gastrostomy in children and adolescents. J. Paediatr. Gastroenterol. Nutr. 1997; 25(5):487-91. 2. Brandt C.Q. et al.: Improvement of children´s nutritional status after enteral feeding by PEG: an interim report. Gastrointest. Endosc. 1999; 50(2):183-8. 3. Cosetinin E.P. et al.: Outcomes of surgical, percutaneous endoscopic, and percutaneous radiologic gastrostomies. Arch. Surg. 1998; 133(10):1076-83. 4. De Vivo P. et al.: Early percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). A safe and effective enteral feeding technique in neurologica intensive care unit. Minerva Anestesiol. 1966; 62(6):197-201. 5. Duche M. et al.: Percutaneous endoscopic gastrostomy for continuous feeding in children with chronic cholestasis. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 1999 Jul; 29(1):42-5. 6. Goretsky M.F. et al.: Alternative techniques of feeding gastrostomy in children: a critical analysis. J. Am. Coll. Surg. 1996; 182(3):233-40. 7. Gossner L. et al.: Antibiotic prophylaxis in percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): a prospective randomized clinical trial. Endoscopy 1999; 31:119-24. 8. Kimber C., Baesley S.: Limitations of percutaneous endoscopic gastrostomy in facilitating enteral nutrition in children: review of the hortcomings of new technique. J. Paediatr. Child Health 1999; 35(5):427-31. 9. Kuiyanawala M.A. et al.: Gastrostomy complications in infants and children. Ann. R. Coll. Surg. Engl. 1998; 80(4):240-3. 10. Mathus Vliegen L.M., Koning H.: Percutaneus endoscopic gastrostomy and gastrojejunostomy: a critical reappraisal of patient selection, tube function and feasibility of nutritional support during extended follow-up. Gastrointest. Endosc. 1999; 50(6):746-54. 11. Pedersen A.M. et al.: Percutaneous endoscopic gastrostomy in children with cancer. Acta Paediatr. 1999; 88(8):849-52. 12. Preclik G. et al.: Prospective, randomised, double blind trial of prophylaxis with single dose of coamoxiclav before percutaneous endoscopic gastrostomy. BMJ 1999; 319:881-4. 13. Sulaeman E. et al.: Gastroesophageal reflux and Nissen funduplication following percutaneous endoscopic gastrostomy in children. J. Paediatr. Gastroenterol. Nutr. 1998; 26(3):269-73. 14. Tilton A.H. et al.: Nutrition and swallowing in pediatric neuromuscular patients. Semin. Pediatr. Neurol. 1998; 5(2):106-15.
Nowa Pediatria 2/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria