Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2001, s. 29
Zbigniew Kwias
Neopoldanen – nowa możliwość leczenia prostaty
Kierownik Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Poznaniu
NOEPOLDANEN – preparat produkcji Poz-nańskich Zakładów Zielarskich jest nowym i kolejnym środkiem opracowanym przez polskich wytwórców dla leczenia gruczołu krokowego zwanego też przerostem stercza czy prostatą.
Podobnie jak preparaty produkowane do tej pory – wykorzystuje on do celów terapeutycznych substancje czynne, znajdujące się w korze śliwy afrykańskiej i w zarodkach kukurydzy (to znaczy wykorzystują aktywność biologiczną znajdujących się w tych roślinach frakcji lipofilnych). O ile jednak dotychczas używane w leczeniu prostaty środki tej firmy były preparatami prostymi (POLDANEN opierał się na wyciągu z kory śliwy afrykańskiej, PROSTEROL na zarodkach kukurydzy, PEPOSTEROL na pestkach dyni), to NEOPOLDANEN jako środek złożony korzysta zarówno z wyciągu gęstego z zarodków kukurydzy zwyczajnej, jak też z wyciągu gęstego kory śliwy afrykańskiej. Obydwa te preparaty jako składniki biologicznie czynne zawierają bitosterole oraz ich połączenie glikozydowe zaliczane do środków lipotropowych. Związki sterolowe wpływają regenerująco na komórki nabłonka gruczołu krokowego, pobudzają jego wydzielanie. Działają szczególnie korzystnie w zaburzeniach oddawania moczu wynikających z przerostu gruczołu krokowego BPH (Bening Prostatis Hiperplasia). Tak więc NEOPOLDANEN może być z powodzeniem stosowany w trudnościach z oddawaniem moczu na tym tle, jak też przed i po zabiegach operacyjnych na gruczole krokowym.
Badania farmakologiczne preparatu NEOPOLDANEN prowadzone w Zakładach Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Mrozikiewicza, potwierdziły istnienie tego pożądanego działania preparatu na przerost gruczołu krokowego zwierząt doświadczalnych. Stwierdzono też dodatkową korzystną cechę badanego preparatu, a mianowicie to, że w analizowanych metodykach badawczych nie wywołuje on żadnych działań niepożądanych. W trakcie badań toksykologicznych nie ujawniono objawów toksyczności ostrej i podostrej.
Poszukiwanie skutecznych preparatów, zwłaszcza jeśli zakończy się ono opracowaniem leku, jest faktem bardzo korzystnym w sytuacji, kiedy łagodny przerost gruczołu krokowego (BPH) spowodowany proliferacją strefy przejściowej gruczołów okołocewkowych stercza wyraźnie zwiększa swoje nasilenie.
Do przerostu stercza dochodzi najczęściej u mężczyzn powyżej 50. roku życia. Objawy stwierdza się u 42 procent mężczyzn w wieku 51-60 lat i aż 71% w przedziale wiekowym 61-80 lat. Spośród 80-latków choruje około 82% z nich.
Określenie przerost stercza jest określeniem umownym, można jednak przyjąć, że elementami tego zespołu są:
? powiększenie gruczołu krokowego (waga stercza przekracza 20 gramów),
? maksymalny przepływ cewkowy Qmax mniejszy niż 14 ml/sek,
? występujące objawy ze strony dolnych dróg moczowych (LUTS).
Udział tych elementów może być różny: od parć naglących, częstomoczu dziennego, nocnego, przez trudności z rozpoczęciem mikcji, mikcję przerywaną, po nietrzymanie moczu z przepełnienia.
Ponieważ tylko u części pacjentów występują objawy wymagające leczenia zabiegowego,w wielu przypadkach można i należy wziąć pod uwagę leczenie farmakologiczne z udziałem leków pochodzenia roślinnego zwłaszcza w początkowym okresie choroby.
NEOPOLDANEN, są to kapsułki twarde. Warto po nie sięgnąć w praktyce lekarskiej, zwłaszcza lekarza rodzinnego.
Postępy Fitoterapii 1/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii