Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2013, s. 261
Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Wstęp
Kierownik Kliniki Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego prowadzi program ustawicznego kształcenia zawodowego lekarzy różnych specjalności.
Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP, oprócz kształcenia specjalistycznego w chorobach wewnętrznych i chorobach metabolicznych kości, od 7 lat prowadzi program ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych specjalności praktykujących w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, pragnących doskonalić swoją wiedzę medyczną i rozwijać się zawodowo.
Równocześnie z corocznymi spotkaniami przygotowujemy specjalny numer miesięcznika – „Postępy Nauk Medycznych” – poświęcony omawianym zagadnieniom. Jest on rozprowadzany wśród uczestników spotkań jako materiał szkoleniowy, stanowi też źródło wiedzy dla lekarzy innych specjalności interesujących się chorobami wewnętrznymi.
W tym roku podjęliśmy tematykę otyłości, która jest jednym z najczęściej występujących problemów zdrowotnych związanych ze stylem życia. Podjęcie tej tematyki to chęć przybliżenia rozwoju wiedzy w tym zakresie lekarzom, którzy na co dzień mają do czynienia z otyłością i jej skutkami: Zwrócenie uwagi, że otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju wielu chorób (sercowo-naczyniowych, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, zespołu metabolicznego, niewydolności oddechowej, zmian zwyrodnieniowych, niektórych chorób nowotworowych), jak również przedwczesnej śmierci, ułatwi zrozumienie konieczności zmian w podejściu do profilaktyki i leczenia otyłości.
Do przygotowania prac zamieszczonych w tym, jak i kolejnym numerze „Postępów Nauk Medycznych”, zaproszono Kolegów, wybitnych znawców: leczenia dietetycznego, chirurgicznego otyłości. Wszystkich nas, oprócz codziennej pracy przy łóżku chorego, często dotkniętego następstwami otyłości, łączy prowadzenie prac badawczych oraz pasja śledzenia zmian, jakie się dokonują na polu wspólnych naszych interdyscyplinarnych zainteresowań. Za chęć podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem, a także wynikami swoich prac badawczych wszystkim bardzo dziękuję.
Przygotowując materiały staraliśmy się pamiętać o potrzebach lekarzy różnych specjalności, oczekujących pogłębionej wiedzy, która może się przydać w codziennej praktyce lekarskiej, jak i w zrozumieniu konieczności zmian w podejściu do problemu otyłości i konieczności leczenia. Mam nadzieję, że będziecie Państwo chętnie sięgali po ten numer przy rozwiązywaniu problemów u osób z otyłością w swojej praktyce zawodowej.
Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Kierownik Kliniki Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP
Postępy Nauk Medycznych 4/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych