Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2013, s. 311-315
*Magdalena Walicka, Ewa Marcinowska-Suchowierska
Otyłość a cukrzyca
Obesity and diabetes
Internal, Family Medicine and Metabolic Bone Disease Department, Medical Centre of Postgraduate Education, Warsaw
Head of Department: prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, MD, PhD
Streszczenie
Epidemia otyłości, będąca jednym z poważniejszych globalnych problemów zdrowotnych, nie pozostaje bez wpływu na równie gwałtowny wzrost zachorowań na cukrzycę typu 2. Otyłość jest czynnikiem indukującym rozwój cukrzycy typu 2 głównie poprzez wpływ na insulinooporność – stan, w którym insulina w prawidłowym stężeniu nie jest w stanie wywołać właściwej odpowiedzi ze strony tkanki tłuszczowej, mięśni i wątroby. Patologia ta może być wynikiem zaburzeń w przekazywaniu sygnału insulinowego w tkankach docelowych. Zaburzenia insulinowego szlaku przekaźnictwa sygnału mogą być wywołane akumulacją lipidów w mięśniach szkieletowych i wątrobie lub dysfunkcją adipocytów i rozwojem miejscowego stanu zapalnego. Lekarze powinni uwzględniać kwestię masy ciała na każdym etapie leczenia cukrzycy typu 2, wybierając odpowiednią strategię postępowania oraz stosując doustne leki hipoglikemizujące o neutralnym wpływie na masę ciała lub powodujące jej redukcję.
Summary
Obesity epidemic is one of the major global health problem and generates dramatic rise of diabetes incidence. Obesity is the major determinant of type 2 diabetes presumably through its effect on insulin resistance – the condition in which normal amount of insulin is inadequate to produce a normal insulin response from fat, muscle and liver cells. These functional defects may result from impaired insulin signaling in all three target tissues. Impaired insulin signaling may be produced by lipid accumulation in skeletal muscle and liver cells or by adipocytes dysfunction and local inflammation. Physicians should consider weight issues at every stage of treatment type 2 diabetes through the use of appropriate therapy and take care to choose anti-diabetic medication that is weight neutral or produces weight loss.
INTRODUCTION
Health care on obese people is one of the biggest challenge of current medicine. The new IASO/IOTF (International Association for the Study of Obesity/International Obesity Task Force) analysis (2010) estimates that approximately 1.0 billion adults in the world are currently overweight (BMI 25-29.9 kg/m2), and a further 475 million are obese (1) which means that around 1.5 billion adults are too heavy. The survey performed In Poland during 2003-2007 found that: 40.3 percent of men (aged 20+) were overweight, 20.8 percent of men (aged 20+) were obese, 28.4 percent of women (aged 20+) were overweight, 23.8 percent of women (aged 20+) were obese (2). In the future that will be even a greater problem because the incidence of obesity rises. Between 1980 and 2008, mean BMI worldwide increased by 0.4 kg/m2 per decade for men and 0.5 kg/m2 per decade for women (3). The epidemiological data point also at a systematic rise of diabetes incidence. The IDF (International Diabetes Federation) analysis shows that in 2012 more than 371 million people in the world have diabetes, and by 2030 this will have risen to 552 million (4). This dramatic rise of diabetes incidence is not surprising because BMI is thought to be responsible for about 60% the risk of developing type 2 diabetes. A stronger association with developing a type 2 diabetes than BMI has visceral fat, particularly in the abdominal region (5). Around 80-90% of patients with type 2 diabetes are overweight or obese (6).
OBESITY AND INSULIN RESISTANCE
Obesity is the major determinant of type 2 diabetes, presumably through its effect on insulin resistance. Insulin resistance is the condition in which normal amounts of insulin are inadequate to produce a normal insulin response from fat, muscle and liver cells. Each standard deviation (SD) increase in visceral adipose tissue mass increases the odds of insulin resistance by 80% (7).
There are two hypotheses which explain the insulin resistance cause. In the first, lipid accumulation in skeletal muscle and liver cells play the central role. In the second, the most important is lipid accumulation in adipocytes and local inflammation.
Skeletal muscles play a crucial role in maintaining systemic glucose metabolism, accounting for 85% of whole body insulin-stimulated glucose uptake (7). In skeletal muscles, insulin stimulates glucose uptake by increasing the translocation of glucose transport molecules, mainly GLUT4, from intracellular vesicles to the cell surface (8). Insulin resistance in muscles is manifested as a decrease in glucose transport and a storage reduction of glucose as glycogen and triglycerides in response to circulating insulin. Glucose disposal in skeletal muscles is not entirely independent from the metabolic effects of insulin on other peripheral tissues, such as adipose tissue. It seems that insulin resistance of skeletal muscles might be also secondarily induced to adipose tissue (8).
Adipose tissue is a major site of energy storage and increased mobilization of stored lipids in adipocytes elevates free fatty acids in the blood plasma. Many studies have shown that intra-abdominal adipocytes are more lipolytically active than subcutaneous adipocytes. Evidence suggests that fatty acids might play a role in the development of skeletal muscle insulin resistance (9) via inflammatory signaling after binding Toll-like receptors at the cell membrane of muscle cells or after accumulating as intramyocellular lipid metabolites (10). Accumulation of excess lipids or their metabolic derivatives cause decreased insulin signaling in skeletal muscle. Muscle insulin resistance in obese diabetic humans has also been correlated with decreased transcapillary insulin transport (11).
Insulin resistance in the liver results in reduced glycogen synthesis and storage, failure to suppress glucose production (gluconeogenesis) and stimulation of fatty acid synthesis. Visceral fat released proteins are directly transported to the liver by the portal vein and the anatomical feature of this fat depot may explain the harmful metabolic effects of visceral adiposity (12). Thse fat released proteins may decrease the cellular response to insulin. Very important in hepatic insulin resistance may be also lipid accumulation in the liver. Weight gain of 10% by overfeeding of fast food and sedentary lifestyle in 18 young healthy subjects has been shown to increase hepatic triglyceride content by 2.5-fold in 4 week (13). Excess lipid accumulation in the liver may result in impaired insulin signaling through cell autonomous mechanisms, or through the induction of inflammation and the subsequent production of inflammatory cytokines by macrophages, which impair insulin action (11).
Insulin resistance in fat cells reduces the normal insulin effects on lipids. It results in reduced uptake of circulating lipids and increased hydrolysis of stored triglycerides. Insulin resistant adipose tissue no longer fulfills its role of fat storage – other tissues will be exposed to excess levels of plasma glucose and free faty acids, and store these fuel molecules in the form of triglycerides in order to compensate for the dysfunction in adipose tissue (14). As in skeletal muscle or in the liver, obesity may produce adipocyte insulin resistance through cell autonomous mechanisms, or through the interactions between the adipocyte and mediators of inflammation.
Genetic predisposition to obesity contributes to increased insulin resistance and to its compensation through increased β-cell function, and weakly increases the type 2 diabetes risk (15). The progression from insulin resistance alone to impaired glucose tolerance (IGT)/impaired fasting glucose (IFG) to overt type 2 diabetes mellitus is regulated by the relationship between insulin resistance and insulin secretion. Hyperglycemia develops when β-cell secretion is insufficient for the level of insulin resistance. Insulin secretion is dependent on β-cell mass and secretory capacity, which are governed by genetic and environmental factors. Insulin resistance-induced hyperglycemia itself may cause further β-cell apoptosis. Insulin resistance adults reportedly lose an average of 7% of their β-cells per year (16).
ADIPOKINES, INFLAMMATION AND TYPE 2 DIABETES
Adipose tissue plays a critical role in maintenance of energy homeostasis through secretion of a large number of adipokines that interact with central as well as peripheral organs such as brain, liver, pancreas and skeletal muscle to control diverse processes, such as food intake, energy expenditure, carbohydrate and lipid metabolism, blood pressure, blood coagulation, and inflammation. While many of these adipokines are adipocyte-derived and have a variety of endocrine functions, others are produced by resident macrophages and interact in a paracrine way to control adipocyte metabolism. It is also abundantly clear that the disregulation of adipokine secretion and action that occurs in obesity, plays a fundamental role in the development of a variety of cardiometabolic disorders, including the metabolic syndrome and type 2 diabetes (17).
Adipocytes secrete increasing levels of monocyte chemotactic protein (MCP-1) which is known to attract blood monocytes into adipose tissue where they transform into macrophages (18). Obesity is associated with a chronic low-grade inflammatory state by increased numbers of macrophages in adipose tissue witch are able to secret a huge array of pro-inflammatory cytokines such as TNFα and IL-6 (19).
TNFα induces insulin resistance in skeletal muscle and liver by decreasing insulin signaling. In adipocytes, TNFα inhibits insulin signaling as well, and down-regulates PPARγ activity that eventually leads to a decreased adiponectin secretion (hypoadiponectinemia is associated with insulin resistance and T2DM). TNF can alter insulin sensitivity also by decreasing glucose transporter-4 in adipocytes (20, 21).
IL-6 is secreted by adipose tissue and enters the circulation (adipose tissue contributes to up to 35% of circulating IL-6 (22). IL6 reduces adiponectin secretion, increases lipolysis, and in experimental animals IL6 administration increases free fatty acids levels. In both adipocytes and hepatocytes, IL6 inhibits the insulin signaling pathway by up-regulating suppressor of cytokine signaling 3 (SOCS3) expression, which leads to an impairment of insulin receptor (23). The role of IL6 in obesity and insulin resistance remains however controversial because IL6 is also a myokine produced and released from skeletal muscle during exercise. In mice endogenous IL-6 contributes to the exercise-induced increase in insulin sensitivity (24).
Adiponectin is secreted exclusively by adipocytes but it was found to be decreased in obesity (this downregulation has not been fully explained). Adiponectin increases insulin sensitivity by inhibiting hepatic glucose production and by increasing fatty acid oxidation in both the liver and skeletal muscle as a result of increased AMP-activated protein kinase (AMPK) activity. Adiponectin also induces glucose lowering by decreased hepatic glucose output and suppression of gluconeogenic genes. It reduces the production of cytokines by macrophages and directly inhibits the action of TNFα (23).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-02-19
zaakceptowano do druku: 2013-03-27

Adres do korespondencji:
*Magdalena Walicka
Internal, Family Medicine and Metabolic Bone Disease Department Medical Centre of Postgraduate Education
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel.: +48 (22) 628-69-50, fax: +48 (22) 622-79-81
e-mail: m_walicka@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych