Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2014, s. 146-148
*Szymon Głowacki, Karol Łukasiak, Tomasz Pokładowski, Zbigniew Suwała
Endoskopowe leczenie niedrożności dwunastnicy w przebiegu nacieku raka trzustki – opis przypadku
Treatment of malignant duodenal obstruction with endoscopically placed self-expandable metal stent – case report
Oddział Chirurgiczny, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Sierpc
Kierownik Oddziału: dr n. med. Szymon Głowacki
Summary
The authors present a case of a patient with gastroduodenal obstruction caused by an advanced malignancy of pancreatic origin. Due to an overall poor health of the patient the authors withdrew from surgical means of palliative treatment in favor of endoscopic duodenal self-expandable metal stent placement. The procedure was performed with excellent result. The patient was able to resume oral intake and continued to do so until his demise.
The authors wish to stress and underline the appropriateness of this approach in such cases.
Wstęp
Niedrożność górnego odcinka przewodu pokarmowego to podstawowe powikłanie w przebiegu choroby nowotworowej dotyczącej żołądka, przełyku, trzustki czy dwunastnicy.
Leczeniem z wyboru jest postępowanie chirurgiczne (1-4). Niestety operacje tego typu, z założenia paliatywne, skazane są na wiele powikłań. W związku z zaawansowaniem choroby nowotworowej pacjent jest narażony na rozejście się zespoleń, upośledzone gojenie ran, przetoki w zespoleniach oraz brak ustąpienia objawów dyspepsji po operacji. Występowanie zespołu późnego opróżniania żołądka i uporczywe wymioty powodują dużą trudność w leczeniu tych chorych.
W związku z rozwojem technik endoskopowych możemy coraz częściej zastąpić chirurgię klasyczną zabiegiem endoskopowym. Pierwsze doniesienia o skutecznym stentowaniu zwężeń nowotworowych są z początku lat 90. XX wieku. W chwili obecnej, dzięki nowoczesnym stentom możemy znacząco zmniejszyć ilość powikłań po tych zabiegach. Ostatnie prace naukowe prezentują nowe zastosowania protez samorozprężalnych jako skuteczne narzędzie do leczenia przetok oraz nieszczelności pooperacyjnych przewodu pokarmowego. Dopuszcza się również zakładanie tymczasowe protez do przełyku w przypadku żylaków.
Materiał
Autorzy pracy prezentują przypadek 55-letniego mężczyzny leczonego w oddziale chirurgicznym z powodu niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego w przebiegu zaawansowanego raka trzustki.
Opis przypadku
55-letni chory został przyjęty do oddziału chirurgicznego z powodu progresji objawów niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP). W wywiadzie około 6 miesięcy wcześniej zwężenie dwunastnicy leczone endoskopowo z biopsją niepotwierdzającą nowotworowego charakteru zwężenia. W wykonanej wówczas tomografii jamy brzusznej również nie potwierdzono tła nowotworowego. W badaniach laboratoryjnych przy przyjęciu umiarkowana niedokrwistość – HGB 12 g/dL, BMI 18. Pacjent schudł około 10 kilogramów. W wykonanych badaniach obrazowych rozpoznano upośledzenie drożności GOPP. W badaniu TK brzucha stwierdzono zaawansowany proces nowotworowy z punktem wyjścia najprawdopodobniej z trzustki. Z powodu postępującej dysfagii oraz braku rozpoznania histopatologicznego zdecydowano o leczeniu operacyjnym.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-10-14
zaakceptowano do druku: 2014-11-19

Adres do korespondencji:
*Szymon Głowacki
Oddział Chirurgiczny SPZZOZ
ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc
tel.: +48 (24) 275-85-16
e-mail: szymon.glowacki@onet.pl

Nowa Medycyna 4/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna