Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2014, s. 138-140
*Przemysław Ciesielski1, Barbara Górnicka2, Paweł Siekierski1, Jacek Skoczylas1
Uwięźnięcie polipa odbytu w przetoce odbytu – opis przypadku
Incarceration of rectal polyp in anal fistula – a case report
1Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Powiatowy, Wołomin
Ordynator Oddziału: dr med. Krzysztof Górnicki
2Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Barbara Górnicka
Summary
Rectal polyps are built of epithelial multilayer galls located between the edge of the anus and the line crested. They represent a clinical manifestation of inflammatory processes in the anal canal. Small polyps may not give, any clinical symptoms. Repeated edematous changes with time lead to the fibrous transformation polyp and substantial expansion its size. Described in such cases, symptoms include a feeling of incomplete bowel movement, the presence of a foreign body in the rectum, bleeding and prolapse of the polyp during defecation. Described by the authors of the case concerns an unusual complication associated with the coexistence of the polyp and anal fistula involving the incarcerated polyp in the duct fistula, which required urgent surgical intervention.
The case of 53 year old woman admitted through the emergency department to the Division of General Surgery and operated due to entrapment anal polyp in anal fistula.
The patient was discharged home without discomfort on the 4th day of admission. Early results of treatment were assessed as good.
Conclusions: 1. Patients with suddenly emerging and very severe pain around the anus should be considered examination under anesthesia for correct diagnosis and initiation of causal treatment. 2. Concurrent operation cutouts polyp with a fistula in the case of entrapment polyp in low rectal fistula gives good early results of treatment. The condition is a small part of the sphincter covered canal fistula – which allows the execution of operations in a single step without pedals incontinence.WSTĘP
Polipy odbytu to egzofityczne wyrośla zlokalizowane w kanale odbytu, między brzegiem odbytu a linią grzebieniastą (1). Polip odbytu jest kliniczną manifestacją procesu zapalnego toczącego się w obrębie nabłonka wielowarstwowego płaskiego – najczęściej zapalenia krypty odbytu na wysokości linii grzebieniastej. Może również towarzyszyć chorobom przewlekłym, takim jak szczelina czy przetoka odbytu. Wielkość polipa zależy od czasu trwania choroby. Małe polipy przeważnie są bezobjawowe i rozpoznawane w trakcie badania proktoskopowego wykonywanego najczęściej z innego powodu. Duże polipy mogą dawać objawy niespecyficzne, związane z rozszczelnieniem kanału odbytu (swędzenie, pieczenie, dyskomfort), a także z uszkodzeniem polipa w trakcie defekacji (krwawienie) lub wynikające z obecności polipa w odbytnicy lub kanale (uczucie parcia na stolec lub niepełnego wypróżnienia) (2). Rzadkim objawem polipów jest ból – może on się jednak pojawić w sytuacji współistnienia polipa ze szczeliną odbytu, wypadnięcia polipa poza kanał odbytu z uciskiem zwieraczy na szypułę i następowym niedokrwieniem lub uwięźnięcia polipa w kanale przetoki.
OPIS PRZYPADKU
53-letnia chora została przyjęta do Oddziału Chirurgii w ramach ostrego dyżuru z powodu silnych bólów okolicy odbytu, które pojawiły się około dobę wcześniej i nie reagowały na ogólnie dostępne leki przeciwbólowe. Od około 1,5 roku chora okresowo miała pobolewania, krwawienia oraz czuła dyskomfort okolicy odbytu. Od wielu lat cierpiała na zaparcia. Nigdy wcześniej nie była badana proktologicznie oraz nie miała wykonywanych badań endoskopowych. Wywiad rodzinny i internistyczny nie był obciążony.
Ogólne badanie przedmiotowe nie wykazało odchyleń od normy.
Badanie proktologiczne chorej w Oddziale Ratunkowym ujawniło dominujący obrzęk okolicy odbytu, szczególnie na tylnym obwodzie; obrzęk obejmował fałd brzeżny, który powodował wynicowanie błony śluzowej z kanału odbytu. Stwierdzono znacznie wzmożone napięcie czynne i bierne zwieraczy odbytu. Z tego powodu badanie było utrudnione. Okoliczne węzły chłonne nie były powiększone. Po postawieniu wstępnego rozpoznania: zakrzepica guzków krwawniczych IV do różnicowania z ropniem odbytu, zakwalifikowano chorą do przyjęcia do Oddziału Chirurgii.
Badania dodatkowe nie wykazywały istotnych odchyleń od normy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Winkler R, Otto P, Schiedeck T: Schorzenia splotów hemoroidalnych. Przerośnięte brodawki odbytnicze. [W]: Dziki A (red.): Proktologia Praktyczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011: 113-115. 2. Schutte AG, Tolentino MG: A second study of anal papillae. Dis Colon Rectum 1971; 14: 435-450. 3. Galanis I, Dragoumis D, Tsolakis M et al.: Obstructive ileus due to a giant fibroepithelial polyp of the anus. World J Gastroenterol 2009; 15(29): 3687-3690. 4. Papadopulos IN: DCase Rep. 2010; bcr08.2009.2169 [Pubmed].
otrzymano: 2014-11-03
zaakceptowano do druku: 2014-12-08

Adres do korespondencji:
*Przemysław Ciesielski
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Powiatowy
ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
tel.: +48 (22) 763-31-16
e-mail: przemysław.ciesielski@szpitalwolomin.pl

Nowa Medycyna 4/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna