Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2014, s. 146-148
*Szymon Głowacki, Karol Łukasiak, Tomasz Pokładowski, Zbigniew Suwała
Endoskopowe leczenie niedrożności dwunastnicy w przebiegu nacieku raka trzustki – opis przypadku
Treatment of malignant duodenal obstruction with endoscopically placed self-expandable metal stent – case report
Oddział Chirurgiczny, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Sierpc
Kierownik Oddziału: dr n. med. Szymon Głowacki
Summary
The authors present a case of a patient with gastroduodenal obstruction caused by an advanced malignancy of pancreatic origin. Due to an overall poor health of the patient the authors withdrew from surgical means of palliative treatment in favor of endoscopic duodenal self-expandable metal stent placement. The procedure was performed with excellent result. The patient was able to resume oral intake and continued to do so until his demise.
The authors wish to stress and underline the appropriateness of this approach in such cases.
Wstęp
Niedrożność górnego odcinka przewodu pokarmowego to podstawowe powikłanie w przebiegu choroby nowotworowej dotyczącej żołądka, przełyku, trzustki czy dwunastnicy.
Leczeniem z wyboru jest postępowanie chirurgiczne (1-4). Niestety operacje tego typu, z założenia paliatywne, skazane są na wiele powikłań. W związku z zaawansowaniem choroby nowotworowej pacjent jest narażony na rozejście się zespoleń, upośledzone gojenie ran, przetoki w zespoleniach oraz brak ustąpienia objawów dyspepsji po operacji. Występowanie zespołu późnego opróżniania żołądka i uporczywe wymioty powodują dużą trudność w leczeniu tych chorych.
W związku z rozwojem technik endoskopowych możemy coraz częściej zastąpić chirurgię klasyczną zabiegiem endoskopowym. Pierwsze doniesienia o skutecznym stentowaniu zwężeń nowotworowych są z początku lat 90. XX wieku. W chwili obecnej, dzięki nowoczesnym stentom możemy znacząco zmniejszyć ilość powikłań po tych zabiegach. Ostatnie prace naukowe prezentują nowe zastosowania protez samorozprężalnych jako skuteczne narzędzie do leczenia przetok oraz nieszczelności pooperacyjnych przewodu pokarmowego. Dopuszcza się również zakładanie tymczasowe protez do przełyku w przypadku żylaków.
Materiał
Autorzy pracy prezentują przypadek 55-letniego mężczyzny leczonego w oddziale chirurgicznym z powodu niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego w przebiegu zaawansowanego raka trzustki.
Opis przypadku
55-letni chory został przyjęty do oddziału chirurgicznego z powodu progresji objawów niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP). W wywiadzie około 6 miesięcy wcześniej zwężenie dwunastnicy leczone endoskopowo z biopsją niepotwierdzającą nowotworowego charakteru zwężenia. W wykonanej wówczas tomografii jamy brzusznej również nie potwierdzono tła nowotworowego. W badaniach laboratoryjnych przy przyjęciu umiarkowana niedokrwistość – HGB 12 g/dL, BMI 18. Pacjent schudł około 10 kilogramów. W wykonanych badaniach obrazowych rozpoznano upośledzenie drożności GOPP. W badaniu TK brzucha stwierdzono zaawansowany proces nowotworowy z punktem wyjścia najprawdopodobniej z trzustki. Z powodu postępującej dysfagii oraz braku rozpoznania histopatologicznego zdecydowano o leczeniu operacyjnym.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Dormann A, Meisner S, Verin N, Wenk Lang A: Self-expanding metal stents for gastroduodenal malignancies: systematic review of their clinical effectiveness. Endoscopy 2004; 36: 543-550. 2. Lindsay JO, Andreyev HJ, Vlavianos P, Westaby D: Self-expanding metal stents for the palliation of malignant gastroduodenal obstruction in patients unsuitable for surgical bypass. Aliment Pharmacol Ther 2004; 19: 901-905. 3. Erkan C, Dobrucali A: Self-Expandable Metallic Stent Placement in the Palliative Treatment of Malignant Obstruction of Gastric Outlet and Duodenum. Clin Endosc 2013 January; 46(1): 59-64. 4. Costamagna G, Tringali A, Spicak J et al.: Treatment of malignant gastroduodenal obstruction with a nitinol self-expanding metal stent: an international prospective multicentre registry. Dig Liver Dis 2012; 44: 37-43. 5. Roy S, Baijal SS, Ishiguchi T et al.: Esophageal stenting with a self-expandable metallic device: a preliminary study. Nagoya J Med Sci 1992 Mar; 54(1-4): 59-66. 6. Kim JH, Song HY, Shin JH et al.: Metallic stent placement in the palliative treatment of malignant gastroduodenal obstructions: prospective evaluation of results and factors influencing outcome in 213 patients. Gastrointest Endosc 2007; 66: 256-264. 7. Piesman M, Kozarek RA, Brandabur JJ et al.: Improved oral intake after palliative duodenal stenting for malignant obstruction: a prospective multicenter clinical trial. Am J Gastroenterol 2009; 104: 2404-2411. 8. Gaidos JK, Draganov PV: Treatment of malignant gastric outlet obstruction with endoscopically placed self-expandable metal stents. World J Gastroenterol 2009; 15: 4365-4371. 9. Masci E, Viale E, Mangiavillano B et al.: Enteral self-expandable metal stent for malignant luminal obstruction of the upper and lower gastrointestinal tract: a prospective multicentric study. J Clin Gastroenterol 2008; 42: 389-394. 10. Jeurnink SM, Steyerberg EW, van Hooft JE et al.: Surgical gastrojejunostomy or endoscopic stent placement for the palliation of malignant gastric outlet obstruction (SUSTENT study): a multicenter randomized trial. Gastrointest Endosc 2010; 71: 490-499. 11. Mutignani M, Tringali A, Shah SG et al.: Combined endoscopic stent insertion in malignant biliary and duodenal obstruction. Endoscopy 2007; 39: 440-447. 12. Loffeld RJLF, Dekkers PEP: Palliative stenting of the digestive tract: a case series of a single centre. J Gastrointest Oncol 2013 March; 4(1): 14-19. 13. Vlavianos P, Zabron A: Clinical outcomes, quality of life, advantages and disadvantages of metal stent placement in the upper gastrointestinal tract. Curr Opin Support Palliat Care 2012; 6: 27-32. 14. Song M, Song HY, Kim JH et al.: Food impaction after expandable metal stent placement: experience in 1360 patients with esophageal and upper gastrointestinal tract obstruction. J Vasc Interv Radiol 2011; 22: 1293-1299. 15. Lamazza A, Fiori E, Sterpetti AV: Endoscopic placement of self-expandable metal stents for treatment of rectovaginal fistulas after colorectal resection for cancer. Gastrointest Endosc 2014 Jun; 79(6): 1025-1027. 16. Chandrasegaram MD, Eslick GD, Mansfield CO et al.: Endoscopic stenting versus operative gastrojejunostomy for malignant gastric outlet obstruction. Surg Endosc 2012; 26: 323-329. 17. Larssen L, Hauge T, Medhus AW: Stent treatment of malignant gastric outlet obstruction: the effect on rate of gastric emptying, symptoms, and survival. Surg Endosc 2012 Oct; 26(10): 2955-2960. Epub 2012 Apr 27.
otrzymano: 2014-10-14
zaakceptowano do druku: 2014-11-19

Adres do korespondencji:
*Szymon Głowacki
Oddział Chirurgiczny SPZZOZ
ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc
tel.: +48 (24) 275-85-16
e-mail: szymon.glowacki@onet.pl

Nowa Medycyna 4/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna