Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2015, s. 59-60
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Przeciwzapalne i przeciwbólowe działanie myrtenolu
Silva R.O., Salvadori M.S., Sousa FBM. i wsp.: Evaluation of the antiinflammatory and antinociceptive effects of myrtenol, a plant-derived monoterpene alcohol, in mice. Flavour Fragr. J. 2014, 29, 184-192.
Myrtenol jest alkoholem monoterpenowym występującym w olejku eterycznym niektórych roślin leczniczych, m.in. w Tanacetum vulgare i Aralia cachemirica. Może być także otrzymywany na drodze utleniania α-pinenu. Chociaż wykorzystywany jest jako substancja zapachowa i przyprawowa, odznacza się także właściwościami leczniczymi: wykazuje działanie uspokajające, obniżające ciśnienie tętnicze krwi i przeciwbakteryjne.
Autorzy postanowili określić działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe myrtenolu u myszy. W przypadku działania przeciwzapalnego posłużono się modelem wywoływania obrzęku łapy myszy za pomocą karageniny, substancji 48/48, serotoniny, histaminy i prostaglandyny PGE2. Okazało się, że myrtenol podawany zwierzętom dootrzewnowo w dawce 75 mg/kg m.c. obniżał obrzęk wywoływany przez wymienione substancje zapalne o 42%, podczas gdy wzorcowa substancja przeciwzapalna indometacyna, podawana tą samą drogą w ilości 10 mg/kg m.c., zmniejszała obrzęk łapy myszy tylko o 34%. Ponadto stwierdzono, że myrtenol, podobnie jak indometacyna, zmniejszał w płynie otrzewnowym liczbę neutrofili, aktywność mieloperoksydazy i poziom cytokin zapalnych.
Z kolei działanie przeciwbólowe u myszy oceniano za pomocą takich testów, jak wicia, gorącej płytki, formalinowego, glutaminianowego i kapsaicynowego. Wykazano, że myrtenol podawany dootrzewnowo w dawce 75 mg/kg zmniejszał ból w granicach 59%, w porównaniu do morfiny podawanej podskórnie w dawce 5 mg/kg, która zmniejszała ból w granicach 81%.
Na tej podstawie można przyjąć, że myrtenol odznacza się dość znacznym działaniem przeciwzapalnym, przewyższającym nieco indometacynę oraz działaniem przeciwbólowym, ustępującym nieznacznie morfinie.
Żyworódka polepsza sen kobiet w ciąży
Lambrigger-Steiner C., Sim?es-Wűst A.P., Kuck A. i wsp.: Sleep quality in pregnancy during treatment with Bryophyllum pinnatum: An observational study. Phytomedicine 2014, 21, 753-757.
Roślina Bryophyllum pinnatum (Lamarck) Oken znana jest także pod nazwą Kolanchoe pinnata (Lamarck) Persoon. W jęz. polskim nazywana jest żyworódką pierzastą. Należy do rodziny Gruboszowatych (Crassulaceae) i pochodzi z Madagaskaru. Ekstrakty z liści żyworódki mają, m.in. działanie uspokajające, przeciwdepresyjne, rozluźniające mięśnie i podwyższające odporność organizmu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii