Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2015, s. 57-58
Waldemar Buchwald, Marzena Załęcka
Wspomnienie o Profesorze dr. hab. n. roln. Ryszardzie Załęckim (1933-2014)Prof. Ryszard Załęcki urodził się 2 stycznia 1933 roku w Wójcicach w ówczesnym powiecie kaliskim. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1951 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Kaliszu. W latach 1951-1954 pracował jako nauczyciel szkół podstawowych w Iwanowicach oraz w Kamiennej. W tym czasie jako eksternista zdał w Liceum Pedagogicznym w Kaliszu wymagane egzaminy i uzyskał dyplom kwalifikowanego nauczyciela. Studia inżynierskie na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu odbył w latach 1954-1958, a następnie na tym samym Wydziale rozpoczął studia magisterskie w zakresie chemii rolnej i gleboznawstwa, uzyskując w 1960 r. dyplom magistra. W okresie 1959-1967 był nauczycielem przedmiotów zawodowych, zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Skokach.
W 1961 r. rozpoczął trwającą 38 lat pracę w Dziale Biologiczno-Rolniczym Instytutu Przemysłu Zielarskiego w Poznaniu (obecnie Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich). Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w 1970 r. na podstawie dysertacji pt.: „Uprawa tetraploidalnego rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.) na surowiec leczniczy”. Habilitował się w 1978 r. na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu po przedstawieniu rozprawy pt. „Wpływ uprawy i nawożenia rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.) odmiany ‘Złoty Łan’ na plon surowca, zawartość olejku i chamazulenu”. W 1990 r. mianowany został na stanowisko profesora kontraktowego Instytutu, a w 1992 r. odebrał tytuł profesora zwyczajnego z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy. W 1998 r. przeszedł na emeryturę, ale pracował w Instytucie do 1999 roku.
W okresie zatrudnienia w Instytucie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej pracownika naukowego, od stanowiska asystenta, poprzez adiunkta i docenta, aż po profesora. W latach 1965-1975 był kierownikiem Pracowni Doświadczeń Wazonowych Zakładu Agrotechniki w Plewiskach. Od 1976 r. pełnił funkcje kierownika Pracowni Uprawy i Nawożenia (przekształconej później w Pracownię Agrotechniki) oraz koordynatora prac naukowo-badawczych Instytutu w Zielarskich Ośrodkach Doświadczalnych „Herbapol” na terenie kraju. W 1986 r. został kierownikiem Zakładu Agrotechniki, obejmującego Pracownię Uprawy i Pracownię Żywienia Roślin. W wyniku kolejnej restrukturyzacji w 1991 r., objął kierownictwo Zakładu Hodowli i Agrotechniki, którym kierował aż do przejścia na emeryturę.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Fitoterapii 1/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii