Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2015, s. 3-5
*Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia
Badania nad występowaniem i przeżywalnością drobnoustrojów chorobotwórczych w surowcach zielarskich
Studies on the occurrence and survival of pathogenic microorganisms in raw herb
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
Summary
The presence of pathogenic microorganisms in raw herb is undesirable because of potential internal and local infections. The aim of studies was the evaluation of incidence of mentioned microorganisms also their survival time in raw herbs. The studies included 50 raw herbs from turnover with 1 year warranty of suitability. The raw herbs were classified to studies after preliminary review of literature regarding the presence of substances neutral to microorganisms. The studies included 8 raw herbs like herb (herba), 6 like root (radix), 4 like flower (flos), 7 like fruit (fructus), 3 like seed (semen), 4 like bark (cortex) and 3 different (varia). The raw herbs were stored in room temperature in dark place during 12 months. In total the pathogenic microorganisms were detected in 35 raw herbs.
In 12 raw herbs occurred 2 microorganisms, in 23 was found 1 microorganism and 15 raw herbs were free of pathogenic microorganisms. It seems that the pathogenic microorganisms are present in 70% of raw herbs. The studies shown that the yeast fungi of Candida species and geophylic dermatophytes of clinical importance survived relatively short and after 6 month are absent. Relatively long live in raw herbs staphylococci Staphylococcus aureus (6 months) and nonfermentative bacilli Pseudomonas aeruginosa (9 months). While the greater quantity of enterococci Enterococcus faecalis, bacilli Escherichia coli and aerobic bacilli Bacillus cereus survived in raw herbs (49% all isolated pathogenic microorganisms) during 12 month.
Key words: pathogens, raw herb.Wstęp
W surowcach zielarskich występują różne grupy drobnoustrojów. Najczęściej drobnoustroje znajdujące się na powierzchni surowców zielarskich stanowią mieszaninę mikroflory swoiście przystosowanej do życia na określonych gatunkach roślin (flora epifityczna) oraz mikroflory pochodzącej ze środowiska naturalnego roślin, tj. gleby, wody i powietrza.
Na niektórych roślinach leczniczych mogą także występować drobnoustroje chorobotwórcze dla człowieka. Najczęściej przedostają się one na rośliny ze środowiska naturalnego, ale istnieje także prawdopodobieństwo zanieczyszczenia nimi surowców w trakcie ich zbioru, suszenia, rozdrabniania i konfekcjonowania w zakładach zielarskich.
Obecność drobnoustrojów w surowcach zielarskich jest zjawiskiem niepożądanym, ponieważ mogą one wywoływać różnego rodzaju zakażenia, tak wewnętrzne, jak i miejscowe.
W surowcach zielarskich mogą występować takie drobnoustroje chorobotwórcze dla człowieka, jak gronkowce Staphylococcus aureus, enterokoki Enterococcus faecalis, pałeczki okrężnicy Escherichia coli, pałeczki durowe Salmonella sp., pałeczki niefermentujące Pseudomonae aeruginosa, laseczki tlenowe Bacillus cereus, grzyby drożdżoidalne z rodzaju Candida oraz dermatofity geofilne ważne klinicznie (1).
Cel pracy
Celem badań było określenie częstotliwości występowania wymienionych drobnoustrojów oraz czasu ich przeżywania w surowcach zielarskich.
Materiał i metody
Surowce zielarskie
W badaniach uwzględniono 50 surowców zielarskich pochodzących z obrotu handlowego z roczną gwarancją przydatności do użycia. Surowce te zakwalifikowano do badań po wstępnej analizie danych piśmiennictwa odnośnie występowania w nich substancji obojętnych wobec drobnoustrojów (1).
Badania obejmowały 8 surowców typu ziele (herba), 6 surowców typu korzeń (radix), 4 surowce typu kwiat (flos), 7 surowców typu owoc (fructus), 3 surowce typu nasienie (semen), 4 surowce typu kora (cortex) i 3 surowce typu różne (varia).
Surowce przechowywano w temp. pokojowej w ciemnym miejscu przez 12 mies.
Badania mikrobiologiczne
Wykrywanie obecności wymienionych wyżej drobnoustrojów chorobotwórczych prowadzono według wcześniej opracowanych metod postępowania (1). Wykrywanie drobnoustrojów chorobotwórczych wykonywano na początku badań oraz po 3, 6, 9 i 12 mies. przechowywania.
Wyniki badań

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kędzia B. Badania nad zanieczyszczeniem surowców zielarskich drobnoustrojami. Rozprawa habilitacyjna. Inst Rośl Przetw Ziel, Poznań 1999.
otrzymano: 2015-01-05
zaakceptowano do druku: 2015-01-12

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Libelta 27, 61-707 Poznań
tel. +48 (61) 665-95-50, fax: (61) 665-95-51
e-mail: bogdan.kedzia@iwnirz.pl

Postępy Fitoterapii 1/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii