Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2015, s. 719-723
*Ryszard Gellert, Katarzyna Chmiel-Majewska, Tomasz Żelek, Dorota Daniewska
Czy cukrzyca i stopień odżywienia warunkują stężenie magnezu w osoczu chorych przewlekle leczonych powtarzanymi hemodializami?
Do diabetes and nutrition status determine plasma magnesium concentration in patients on chronic renal replacement therapy?
Department of Nephrology and Internal Medicine, Center of Postgraduate Medical Education, P. Jerzy Popiełuszko Bielański Hospital, Warszawa
Head of Department: prof. Ryszard Gellert, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Niedobór magnezu negatywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, odczyn zapalny, oporność na insulinę oraz na przebieg cukrzycy. U pacjentów hemodializowanych wiąże się to z gorszym rokowaniem i stanem zapalnym, a magnezemia koreluje ze spożyciem białek (nPCR) i kreatyninemią.
Cel pracy. Ocena korelacji z magnezemią okresowo badanych parametrów odżywienia i efektywności dializy u przewlekle leczonych dializami pacjentów chorych na cukrzycę i bez cukrzycy.
Materiał i metody. Jednoośrodkowe badanie obserwacyjne oparte o standardowe badania laboratoryjne i kliniczne uzyskiwane w czasie okresowej oceny pacjentów hemodializowanych.
Wyniki. Spośród 147 dorosłych pacjentów przewlekle leczonych powtarzanymi hemodializami (83 mężczyzn, 64 kobiety; mediana wieku 68 lat) 57 miało cukrzycę. Hipomagnezemię rozpoznano u 2 (1,19%), a hipermagnezemię u 39 (23,21%) osób. Stężenie magnezu w surowicy < 0,83 mmol/l miało 32 pacjentów (21,77%) – 16 z cukrzycą i 16 bez cukrzycy (odpowiednio 28 i 17,8% wszystkich pacjentów z cukrzycą i bez cukrzycy). Z magnezemią korelowały jedynie nPCR oraz stężenia kreatyniny w surowicy i albumin w osoczu (R2 = 0,32). W każdym tercylu magnezemii żaden z parametrów we krwi, Kt/V ani nPCR u pacjentów z cukrzycą nie różnił się istotnie od obserwowanych u pacjentów bez cukrzycy, za wyjątkiem wyższego stężenia fosforanów i mocznika w 2. tercylu.
Wnioski. Lepsza dieta to lepszy stopień odżywienia i wyższe stężenia magnezu w surowicy pacjentów hemodializowanych, co może chronić przed stanem zapalnym lub go zmniejszać, także u pacjentów z cukrzycą. Sprawność dializy wydaje się być mniej istotna w tym względzie.
Summary
Introduction. Magnesium depletion negatively impacts the cardiovascular system, inflammation, insulin resistance and diabetes – in patients on chronic haemodialysis it is linked to worse prognosis and inflammation, and the magnesaemia correlates with protein intake (nPCR) and creatininaemia.
Aim. To verify which elements of the standard set of clinical data used for assessment of nutrition status, correlate best with plasma magnesium in diabetic and non-diabetic patients on chronic haemodialysis program.
Material and methods. Single-unit observational study, based on standard laboratory and clinical parameters obtained at the beginning of a single midweek haemodialysis session for routine cyclic workup in patients on regular chronic haemodialysis.
Results. Out of 147 adult patients on regular chronic haemodialysis (males 83, females 64; median age 68 years) 57 had diabetes. Hypomagnesaemia was diagnosed in 2 (1.19%), and hypermagnesaemia in 39 (23.21%). Serum magnaesium concentration was < 0.83 mmol/l in 32 patients (21.77%) – 16 with, and 16 without diabetes (28 and 17.8% of all patients with and without diabetes, respectively). The only variables correlating with magnesaemia were nPCR, plasma creatinine and albumin (R2 = 0.32). Within each tertile of magnesaemia, none of the predialysis blood parameters analysed differed in patients with diabetes from that in patients with no diabetes, with an exception for urea and phosphate concentrations, higher in patients with diabetes within the tertile 2.
Conclusions. Better diet results in better nutrition and higher magnesium serum concentration in haemodialysis patients, which might prevent, or diminish inflammation also in patient with diabetes. The efficacy of dialysis seemed of lesser importance.
Słowa kluczowe: magnez, magnezemia, hemodializa, cukrzyca, dieta.
Introduction
Disorders of magnesium homeostasis are common in HD patients, but usually remain undiagnosed and left uncorrected, because the serum magnesium concentration is not routinely monitored. Hypomagnesaemia is a significant predictor of increased cardiovascular morbidity and mortality, favours the reduction of HDL and the increase of LDL and TG, increases oxidative stress and inflammation, platelet aggregation and insulin resistance, and diabetes incidence (1-3). To the contrary, higher magnesium levels, and higher magnesium dietary intake correlate with better outcomes (4-7).
The details of magnesium absorption in the gastrointestinal tract are not fully understood – an active transport occurs in the ileum, and the passive absorption in other parts of the small intestine uses (8, 9). The enterocyte apical membrane hosts two magnesium channels of the melastatin subfamily of transient receptor potential channels: TRPM6 which is located in the colon endothelial cells (and also in the distal convoluted tubule of the nephron), and the TRPM7 which is present in various parts of the small intestine (and in many other cells). TRPM6 activity is modulated by estrogens and by dietary magnesium restrictions, which increase the activity of the channel. Many other factors: age, vitamin D, gastrointestinal diseases, drugs (IPP, some phosphate binders) also affect absorption of magnesium (10).
Nowadays people on dialysis are getting older, so it is reasonable to ask, if the standard of care to use magnesium concentration of 0.5 mmol in dialysate, made many years ago, is not too low nowadays and may results in dangerous hypomagnesaemia, especially in patients presenting with diabetes.
During the first 6 month of 2015 we found, that low-normal magnesium concentrations (below 0.83 mmol/l) and hypermagnesaemia affected every second patient at our haemodialysis unit (38.5 and 13.1% respectively). The serum magnesium correlated significantly with nPCR and serum creatinine, but not with dialysis dose, which suggested that in patients on regular chronic haemodialysis the nutritional status prevailed over dialysis efficacy in determining magnesaemia (Daniewska D. et al.: Magnesium plasma concentration in haemodialysis patients treated at a single dialysis unit. in press - this issue, p. 704).
Aim
To verify which elements of the standard set of clinical data used for assessment of nutrition status correlate best with plasma magnesium in patients on chronic haemodialysis program.
Material and methods
Single-unit observational study, based on standard laboratory and clinical parameters obtained at the beginning of a single midweek haemodialysis session for routine cyclic workup in patients on regular chronic haemodialysis. Standard laboratory procedures at “Diagnostyka Laboratoria Medyczne” were used for both pre- and post-dialysis laboratory tests. The relevant anthropometric and dialysis data were extracted from medical records.
Statistical analysis
Statistical analyses, including the description sample statistics, correlation tests and multiple regression analysis, were performed using STATISTICA v 12 software. Analysis of the correlation between magnesium and BMI, BSA, nPCR, creatinine, and urea was also done. Additional analysis of difference of the mean by diabetes status was made within the three groups separated by magnesaemia tertiles. The differences of mean between the tertiles, were not analysed. All reported P values were 2-sided, and values of P < 0.05 were considered statistically significant.
Results
In August, 2015 the routine workup was done in 147 adult patients on regular chronic haemodialysis (males 83, females 64), aged 23-94 years (median 68 years). Out of these patients, 57 have been previously diagnosed with diabetes. At the workup hypomagnesaemia was diagnosed in 2 patients (1.19%), and hypermagnesaemia in 39 (23.21%). Serum magnaesium concentration was low (< 0.83 mmol/l) in 32 patients (21.77%) – 16 presenting with, and 16 without diabetes (28 and 17.8% of all patients with and without diabetes, respectively). Basic clinical and dialysis data are given in table 1. Table 2 contains the results of blood/plasma/serum concentrations of the parameters routinely analysed.
Table 1. Basic anthropometric and haemodialysis data collected at the workup.
Anthropometric and haemodialysis dataMeanStandard deviation
Body Mass Index (BMI) [kg/m2]27.195.900
Body surface [m2]1.780.22
Intra-dialysis weight gains [%]2.911.29
BP systolic [mmHg]134.4822.15
BP diastolic [mmHg]74.1113.02
Mean Arterial Pressure (MAP) [mmHg]94.2314.57
Therapy duration [months]38.8233.31
Weekly dialysis time [min]737.3859.88
Single session time [min]246.911.51
Blood flow [mL/min]338.8123.99
Urea Reduction Rate (URR)0.7180.094
Kt/V for urea1.520.38
nPCR [g/kg/24 h]0.8700.240
Table 2. Laboratory data collected at the workup.
Serum/plasma/blood concentrationMeanStandard deviation
Calcium [mmol/L] 2.170.168
Phosphates inorganic [mmol/L] 1.710.46
Parathormone [pg/mL] 385.791274.723
Urea pre-HD [mg/dl]99.9932.55
Urea post-HD [mg/dl]28.5214.69
Creatinine [mg/dl]6.772.59
Plasma albumin [g/dl]4.060.363
Haemoglobin [g/dl]10.561.140
The relation between the serum magnesium concentration and each measured parameter revealed strong association of magnesaemia with the nPCR, and with the pre-dialysis concentrations of serum urea, creatinine, phosphates, and plasma albumin. Further analysis of these associations using the stepwise multiple regression reduced to only three, the number of variables presenting statistically significant correlation with serum magnesium concentration. These were: nPCR, and the concentrations of serum creatinine and of plasma albumin. A model based on these three variables was highly significant (R full model = 0.57, p < 0.0001, R2 = 0.32). Figure 1 pictures the strong correlation of serum magnesium and plasma albumin.
Fig. 1. Pre-dialysis plasma magnesium and albumin concentrations in a cohort of 147 adult haemodialysis patients.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Qu X, Jin F, Hao Y et al.: Magnesium and the Risk of Cardiovascular Events: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. PLoS One 2013; 8(3): e57720.
2. Long S, Romani AMP: Role of Cellular Magnesium in Human Diseases. Austin J Nutr Food Sci 2014; 18: pii: 1051.
3. Lecube A, Baena-Fustegueras JA, Fort JM et al.: Diabetes Is the Main Factor Accounting for Hypomagnesemia in Obese Subjects. PLoS One 2012; 7: e30599.
4. Sakaguchi Y, Fujii N, Shoji T et al.: Magnesium modifies the cardiovascular mortality risk associated with hyperphosphatemia in patients undergoing hemodialysis: a cohort study. PLoS One 2014 Dec 29; 9(12): e116273.
5. Meema HE, Oreopoulos DG, Rapoport A: Serum magnesium level and arterial calcification in end-stage renal disease. Kidney Int 1987; 32: 388-394.
6. Guasch-Ferrè M, Bulló M, Estruch R et al.: Dietary magnesium intake is inversely associated with mortality in adults at high cardiovascular disease risk. J Nutr 2014; 144: 55-60.
7. Del Gobbo LC, Imamura F, Wu JH et al.: Circulating and dietary magnesium and risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Am J Clin Nutr 2013; 98: 160-173.
8. Romani A: Magnesium in Health and Disease. Springer Science and Business Media Dordrecht 2014.
9. Boron WF, Boulpaep EL (eds.): Medical physiology: a cellular and molecular approach. Saunders/Elsevier, Philadelphia 2009.
10. Barbagallo M, Belvedere M, Dominguez LJ: Magnesium homeostasis and aging. Magnes Res 2009; 22: 235-246.
11. Ford ES, Mokdad AH: Dietary magnesium intake in a national sample of US adults. J Nutr 2003; 133: 2879-2882.
12. Rayssiguier Y, Libako P, Nowacki W, Rock E: Magnesium deficiency and metabolic syndrome: stress and inflammation may reflect calcium activation. Magnes Res 2010; 23: 73-80.
13. Aryana P, Rajaei S, Bagheri A et al.: Acute Effect of Intravenous Administration of Magnesium Sulfate on Serum Levels of Interleukin-6 and Tumor Necrosis Factor-α in Patients Undergoing Elective Coronary Bypass Graft With Cardiopulmonary Bypass. Anesth Pain Med 2014; 4: e16316.
14. Chaigne-Delalande B, Li FY, O’Connor GM et al.: Mg2+ regulates cytotoxic functions of NK and CD8 T cells in chronic EBV infection through NKG2D. Science 2013; 341: 186-191.
15. Takemoto S, Yamamoto A, Tomonaga S et al.: Magnesium deficiency induces the emergence of mast cells in the liver of rats. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2013; 59: 560-563.
16. Altura BM, Shah NC, Shah GJ et al.: Short-term Mg deficiency upregulates protein kinase C isoforms in cardiovascular tissues and cells; relation to NF-kB, cytokines, ceramide salvage sphingolipid pathway and PKC-zeta: hypothesis and review. International Journal of Clinical and Experimental Medicine 2014; 7: 1-21.
17. Welch AA, Kelaiditi E, Jennings A et al.: Dietary Magnesium Is Positively Associated With Skeletal Powe and Indices of Muscle Mass and May Attenuate the Association Between Circulating C-Reactive Protein and Muscle Mass in Women. J Bone Miner Res 2015 Aug 19.
18. Markaki A, Kyriazis J, Stylianou K et al.: The role of serum magnesium and calcium on the association between adiponectin levels and all-cause mortality in end-stage renal disease patients. PLoS One 2012; 7: e52350.
19. Mather HM, Levin GE: Magnesium status in diabetes. Lancet 1979; 1: 924.
20. Ramadass S, Basu S, Srinivasan AR: SERUM magnesium levels as an indicator of status of Diabetes Mellitus type 2. Diabetes Metab Syndr 2015; 9: 42-45.
21. Corsonello A, Ientile R, Buemi M et al.: Serum ionized magnesium levels in type 2 diabetic patients with microalbuminuria or clinical proteinuria. Am J Nephrol 2000; 20: 187-192.
22. Corica F, Corsonello A, Ientile R et al.: Serum ionized magnesium levels in relation to metabolic syndrome in type 2 diabetic patients. J Am Coll Nutr 2006; 25: 210-215.
otrzymano: 2015-09-02
zaakceptowano do druku: 2015-09-26

Adres do korespondencji:
*Ryszard Gellert
Department of Nephrology and Internal Medicine Center of Postgraduate Medical Education P. Jerzy Popiełuszko Bielański Hospital
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 569-02-06
nefro@bielanski.med.pl

Postępy Nauk Medycznych 10/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 10/2015: