Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Dietetic preparation of obese patient to bariatric treatment

Marta Jastrzebska-Mierzynska, Lucyna Ostrowska, Emilia Duchnowska, Hady Razak Hady
Postępy Nauk Medycznych 3/2018

Zastosowanie lecznicze siemienia lnianego

Joanna Wawryka, Amadeusz Teodorczyk, Zygmunt Zdrojewicz
Medycyna Rodzinna 1/2017

Rola diety w kontroli choroby próchnicowej. Stanowisko grupy roboczej ds. zapobiegania próchnicy w populacji osób dorosłych

Anna Kwiatkowska, Dorota Szostak-Węgierek, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Joanna Bagińska, Renata Chałas, Milena Marcinkowska-Ziemak, Magdalena Milewska, Agnieszka Mielczarek
Nowa Stomatologia 4/2017

The role of diet in the management of caries. The statement of a working group for the prevention of caries in the adult population

Anna Kwiatkowska, Dorota Szostak-Węgierek, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Joanna Bagińska, Renata Chałas, Milena Marcinkowska-Ziemak, Magdalena Milewska, Agnieszka Mielczarek
Nowa Stomatologia 4/2017

Home Enteral Nutrition in children – 6 years of clinical experience

Małgorzata Matuszczyk, Anna Rybak, Michał Szczepański, Anna Wiernicka, Jarosław Kierkuś
Postępy Nauk Medycznych 4/2016

Modyfikacja zwyczajów żywieniowych w prewencji chorób cywilizacyjnych

Daniel Śliż, , Wojciech S. Zgliczyński, Jowita Szeligowska, Olga Rostkowska, Jarosław Pinkas
Postępy Nauk Medycznych 5/2016

Relationship between diet and calcium-phosphorus disorders in maintenance hemodialysis patients

Sylwia Małgorzewicz, Małgorzata Kaczkan, Magdalena Jankowska, Bolesław Rutkowski, Alicja Dębska-Ślizień
Postępy Nauk Medycznych 9/2016

Wpływ nawyków żywieniowych i wykształcenia rodziców na intensywność próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym

Ewa Chorzewska, Urszula Wasilczuk, Grażyna Marczuk-Kolada, Marta Obidzińska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Anna Kuźmiuk
Nowa Stomatologia 4/2015

Otyłość w przewlekłej chorobie nerek a transplantacja nerki – metody leczenia

Joanna Stępniewska, Sławomir Milczarek, Piotr Skrzypek, Kazimierz Ciechanowski
Postępy Nauk Medycznych 2/2014