Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 5/2016

Spis treści / Contents

ZDROWIE PUBLICZNE
PUBLIC HEALTH
Podwójny jubileusz Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP
dr hab. med. Dorota Cianciara – s. 268-269
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Physicians and dentists – staffing and training system in Poland
Lekarze i lekarze dentyści w Polsce – stan kadrowy i system kształcenia
Wojciech S. Zgliczyński, Dorota Cianciara, Daniel Śliż, Olga Rostkowska, Jarosław Pinkas – s. 270-278
Nurses in Poland – staffing and training system
Pielęgniarki w Polsce – stan kadrowy i system kształcenia
Wojciech S. Zgliczyński, Dorota Cianciara, Olga Rostkowska, Jarosław Pinkas – s. 279-283
Financing of tasks in the area of public health in selected European Union countries and Norway
Finansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii
Bartosz Kobuszewski – s. 284-291
Compulsory public health courses for physicians – assessment of courses by attendees in the School of Public Health in Centre of Postgraduate Medical Education
Obowiązkowe kursy specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego dla lekarzy w ocenie słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP
Dorota Cianciara, Wojciech S. Zgliczyński, Sylwia Piętka, Tomasz Bereza – s. 292-297
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Sytuacja demograficzna i zdrowotna ludności Polski – wybrane elementy
Demographic situation and health status of the Polish population – selected aspects
Paweł Goryński, Dorota Cianciara – s. 298-307
Demographic changes in Poland in relation to changes in other countries of the European Union. Challenges for health policy
Zmiany demograficzne w Polsce w porównaniu do krajów Unii Europejskiej. Wyzwanie dla polityki zdrowotnej
Jacek J. Pruszyński, Jacek Putz, Dorota Cianciara – s. 308-315
Essential public health operations in the WHO European Region
Podstawowe funkcje zdrowia publicznego w regionie europejskim Światowej Organizacji Zdrowia
Dorota Cianciara, Sylwia Piętka, Janusz Sytnik-Czetwertyński, Jarosław Pinkas – s. 316-321
Zdrowie publiczne w regulacjach Unii Europejskiej
Public health regulations of the European Union
Iwona Wrześniewska-Wal – s. 322-326
Wybrane działania Komisji Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego. Transgraniczne zagrożenia dla zdrowia. Zakażenia związane z opieką zdrowotną. Oporność antybiotykowa
Selected activities of the European Commission in the field of public health. Cross-border health threats. Healthcare-associated infections. Antimicrobial resistance
Olga Rostkowska, Wojciech S. Zgliczyński, Daniel Śliż, Jarosław Pinkas – s. 327-331
Wybrane rozwiązania prawne w obszarze zdrowia publicznego w Norwegii, Hiszpanii i Czechach
The selected legal solutions in the area of public health in Norway, Spain and the Czech Republic
Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz – s. 332-336
Ustawa o zdrowiu publicznym – nowa jakość?
Public Health Act – new standards?
Justyna Grudziąż-Sękowska, Kuba Sękowski, Dorota Cianciara – s. 337-343
Modyfikacja zwyczajów żywieniowych w prewencji chorób cywilizacyjnych
Role of dietary pattern modification in prevention of civilization diseases
Daniel Śliż, Wojciech S. Zgliczyński, Jowita Szeligowska, Olga Rostkowska, Jarosław Pinkas – s. 344-349
Promocja zdrowia i jej rola w zmniejszaniu społecznych nierówności w zdrowiu
Health promotion and its role in reducing social inequalities in health
Zofia A. Słońska, – s. 350-355
Obligatory vaccinations as a tool for public health
Obowiązkowe szczepienia ochronne jako narzędzie zdrowia publicznego
Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz – s. 356-360
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
dr hab. med. Dorota Cianciara – s. 361
Comment
Dorota Cianciara, PhD, Associate Professor – s. 362