Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2016, s. 361
dr hab. med. Dorota Cianciara
Komentarz do prac
Zdrowie publiczne jest działalnością teoretyczną i praktyczną podejmowaną w celu zapobiegania chorobom, wydłużania życia i poprawy jego jakości w skali populacyjnej. Niegdyś pracę tę wykonywali lekarze, ale działalność ta była rozproszona i pozbawiona organizacji. Na początku XX w. rozpoczął się okres strukturyzacji i konsolidacji zdrowia publicznego, a także rozwoju nowego zawodu – specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego. Z czasem doszło do wyraźnego podziału zadań między medycynę (tzw. naprawczą) i zdrowie publiczne. Jednak już w latach 70. XX w. na skutek licznych uwarunkowań uznano, że zakresy działań obu dziedzin stają się coraz bardziej zbieżne i niezbędne jest ich współdziałanie oraz komunikowanie się. W efekcie zaczęto podejmować próby integracji dziedzin i zawodów.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 5/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych