Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2016, s. 316-321
*Dorota Cianciara1, Sylwia Piętka1, Janusz Sytnik-Czetwertyński2, Jarosław Pinkas3
Essential public health operations in the WHO European Region
Podstawowe funkcje zdrowia publicznego w regionie europejskim Światowej Organizacji Zdrowia
1Department of Epidemiology and Health Promotion, School of Public Health, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw
Head of Department: Dorota Cianciara, PhD, Associate Professor
2Department of Economics, Law and Management, School of Public Health, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw
Head of Department: Iwona Wrześniewska-Wal, MD, PhD
3Department of Healthcare Organizations and Medical Jurisprudence, School of Public Health, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw
Head of Department: Jarosław Pinkas, MD, PhD
Streszczenie
Zdrowie publiczne (ZP) jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia oraz promowania zdrowia poprzez zorganizowane działania społeczeństwa. Jego rola polega na świadczeniu populacyjnych usług zapobiegawczych i wspieraniu innych usług systemu zdrowia, a zwłaszcza indywidualnych usług leczniczych tzw. medycyny naprawczej. Obecnie w wyniku uwarunkowań epidemiologicznych, demograficznych, społecznych i ekonomicznych powszechnie oczekuje się zwiększenia wydajności usług ZP. W 2012 roku w regionie europejskim Światowej Organizacji Zdrowia przyjęto rezolucje o poprawie stanu zdrowia ludności regionu (tzw. polityka „Zdrowie 2020”) oraz o usprawnieniu usług ZP na rzecz realizacji „Zdrowia 2020” (tzw. plan zwiększenia potencjału ZP). Polska jako sygnatariusz tego porozumienia jest zobowiązana do podjęcia odpowiednich działań i sprawozdawczości. Podłożem planu zwiększenia potencjału ZP było wyznaczenie zakresu działania ZP (tzw. 10 podstawowych funkcji ZP) oraz zdiagnozowanie aktualnego stanu zaawansowania prac w krajach regionu. Największe problemy z realizacją funkcji ZP, a więc także największe potrzeby zmian, stwierdzono w krajach wschodniej i południowej części regionu. Zwiększenie potencjału ZP w Polsce wymaga m.in. współpracy z przedstawicielami medycyny naprawczej. Celowi temu powinien służyć jednolity dla wszystkich specjalności kurs specjalizacyjny z ZP.
Summary
Public health (PH) is the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting health through the organized efforts of society. Its role is to provide population-wide preventive services and to support other services of the health system, especially individual treatment services, as so-called curative medicine. Nowadays, as a result of epidemiological, demographic, social and economic circumstances, it is widely expected to increase the efficiency of PH services. In 2012 in the European region of the World Health Organization there were adopted resolutions on improving the health of the region’s population (i.e. policy framework “Health 2020”) and to improve PH services towards reaching the “Health 2020” (i.e. a plan of strengthening PH services across the European region). Poland as a signatory of this agreement is required to take appropriate action and reporting. The underlying proposal for strengthening PH capacities was to determine the PH scope (i.e. 10 essential PH operations, EPHOs) and to diagnose the current state of art in the region. The leading problems with the implementation of EPHOs, and therefore the greatest need for improvement, was found in the countries of eastern and southern parts of the region. Strengthening the PH capacities in Poland requires, among others, cooperation with representatives of curative medicine. This objective should be used consistently in unified PH course for all doctors applying for the specialization.INTRODUCTION
The representatives of the United Nations who created the World Health Organization (WHO) recognized that health is one of the fundamental human rights, a condition for security and peace and a common value (1, 2). Poland accepted this stand in 1948, through the ratification of the Constitution of the WHO (3). Later, the United Nations has repeatedly stressed the value of health in numerous resolutions, including the Millennium Development Goals, being an obligation of the international community to undertake development activities for 2015 (4).
The WHO and the European Union stated that investments in health are an investment in the development of individuals and humanity, social well-being and prosperity, not a cost. These bodies agree that a well-functioning health system enables maintaining and improving health and thereby contributes to social development and wealth (5, 6). It is therefore essential in the life of individuals and of every society, the functioning of states and global development. At the same time – in the current organizational structure and with the current level of funding – most of the national health systems cannot cope with the new health needs and social expectations (7, 8). One of the responses to the crisis in health systems is striving to increase the efficiency of public health (PH).
The aim of this article is to present the role of PH in the health system and actions taken in the European Region of the WHO in order to increase the capacity and efficiency of PH.
The following study understand PH as a science and an art of preventing disease, prolonging life and promoting health through organized activities of a society. The definition was formulated by Sir Donald Acheson and adopted by the WHO (9, 10). Health policy means action plans for health.
HEALTH SYSTEM
Observing the Polish public debate gives the impression that the most important role in maintaining the health of the population is played by healthcare, especially specialist and hospital one. Meanwhile, restorative medicine is just one of the links in a complex system that works for health.
According to the WHO – in a task aspect – a health system is “a team of public and private organizations, institutions and resources that work to improve, maintain or restore health”. The system provides services for individuals and entire populations, as well as conducts intersectoral actions. Through them, it seeks to modify the plans of other social sectors to influence the environmental, social and economic determinants of health (e.g. improvement of the sewage treatment system, influencing legislation related to tobacco and road safety, etc.) (5, 11).
According to the World Bank – in a structural aspect – a health system (fig. 1) includes: (a) resources and processes to provide preventive and curative services (medical care); (b) resources and processes associated with services, norms, standards (health services); (c) a fragment of the economy responding to the health needs through: the production and distribution of medicinal products and devices, activity of providers and insurers, education and vocational training, rehabilitation, etc. (health sector); (d) elements of the activities of other social sectors critical to health, such as e.g. food production, transport, housing, education, etc. (determinants of health) (12).
Fig. 1. A health system. Source: Bitrán et al. (12)
In Poland, different terms are customarily used, most often the “health care system” term. However, in legislation, the term “health care” has at least two different meanings (13). The “health care system” term is similarly vague. Model studies on the Polish system pay relatively little attention to population services, as well as inter-sectoral actions, or relations with the entities for which health is not a priority for action (14).
PUBLIC HEALTH IN A HEALTH SYSTEM
A well-functioning health system provides services to three groups of recipients: the entire population, individual patients and the chronically ill and disabled. Population prevention services are the domain of PH and individual diagnostic and therapeutic – restorative medicine (treatment). Care services, addressed to individuals, families or communities, are the domain of social assistance in its broader meaning (15).
PH uses a wide range of methods, including technological, economic, legislative, control and law enforcement, aimed at modifying the natural, anthropogenic and social environment. PH instruments include medical methods, such as: vaccinations, mass screening and control of infections associated with health care. It also includes “soft” methods, such as education, social marketing, advocacy and social engineering (e.g. community development).
Currently, European health systems exhibit asymmetry in the levels of development of these services and the dominance of restorative medicine. However, due to many conditions, other cells, i.e. PH and care, are becoming increasingly important. It results, among others, from the extending life span and population aging, the prevalence of chronic diseases and risk factors for these diseases, the rising cost of health care, the economic crisis on the financial market crisis with refugees, large direct and indirect costs of health inequalities, the health inequalities as well as rising social expectations towards various forms of health care. We are currently witnessing an unprecedented re-evaluation of system services.
A well-functioning health system should also ensure coordination of the services of prevention, treatment, rehabilitation and care, and thus create a coherent health care package. Providing a wide range of services, at the right time and place, being also time effective and cost-effective, is internationally known in the literature as integrated or coordinated care (16). In Poland, coordinated care determines the harmonization of primary health care (PHC) specialist outpatient care (SOC) and hospital services (17).
Today, in many countries, system integration of services, especially the population/preventive PH services and individual/curative ones, is insufficient (18). It should be noted, however, that the desire for integration is common and visible in the search for theoretical research and practical activities. A specific example may be a US plan to integrate those services in the context of natural disasters and mass threats (19) and a plan to protect the PH structures and resources and treatment as part of the critical infrastructure (20).
“HEALTH 2020” AN incentive FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC HEALTH
“Health 2020” is a political document, unanimously approved by the Resolution of the European Regional Committee of the WHO in 2012 (21). The WHO European Region includes 53 countries in Europe and outside Europe – all developed after the breakup of the Soviet Union, as well as Israel and Turkey. This region is characterized by the presence of very large differences between countries in terms of economic development, culture, the health of residents and the occurrence of health inequalities (22).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
Constitution of the World Health Organization. International Health Conference. New York, 22 July 1946.
Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia. Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. Dz. U. 1948 nr 61 poz. 477.
Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, jak również porozumienia zawartego przez rządy reprezentowane na międzynarodowej konferencji zdrowia oraz protokołu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. Dz. U. 1948 nr 10 poz. 72.
UN General Assembly: United Nations Millennium Declaration. Resolution adopted by the General Assembly, 18 September 2000. A/RES/55/2.
WHO: The Tallinn Charter: Health systems for health and wealth. WHO Regional Office for Europe. Tallinn, Estonia 25-27 June 2008.
Suhrcke M, McKee M, Sauto Arce R et al.: The contribution of health to economy in the European Union. Health & Consumer Protection Directorate General, Luxemburg 2005.
WHO: The World Health Report 2008 – primary health care. Now More Than Ever. Geneva, WHO.
McKee M, Basu S, Stuckler D: Health systems, health and wealth: The argument for investment applies now more than ever. Social Science & Medicine 2012, 74(5): 684-687.
Acheson D: Public health in England: the report of the Committee of Inquiry into the Future Development of the Public Health Function. HMSO, London 1988.
WHO: Strengthening public health capacities and services in Europe: a framework for action. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2011.
Piotrowicz M, Cianciara D, Wysocki MJ: Systemy zdrowotne dla zdrowia i dobrobytu – Karta z Tallina. Przegląd Epidemiologiczny 2009; 63(2): 321-324.
Bitrán R, Gómez P, Escobar L et al.: Review of World Bank‘s experience with country-level health system analysis. The World Bank, Washington 2010: 6-7.
Dercz M, Izdebski H: Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce. Analiza prawa ustrojowego, materialnego i formalnego; http://www.nierownosci.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/32625/Prawne-aspekty-organizacji-i-funkcjonowania-systemu-zdrowia-publicznego-w-Polsce.pdf (dostęp z dnia: 22.01.2016 r.).
Golinowska S (red.): Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012. NFZ, European Observatory on Health Systems and Policies, Warszawa 2012: 45.
Golinowska S (red.): Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II. Wersja trzecia. Warszawa 2008: 10.
WHO: Integrated health services – what and why? Technical brief no. 1, May 2008.
Ministerstwo Zdrowia. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Ramy Strategiczne. MZ, Warszawa 2014: 126.
WHO: Modern health care delivery systems, care coordination and the role of hospitals. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2012, 6-8.
U.S. Department of Health and Human Services. Healthcare Preparedness Capabilities: National Guidance for Healthcare System Preparedness. Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response 2012.
U.S. Department of Health and Human Services. Homeland Security. Healthcare and Public Health Sector-Specific Plan. An Annex to the National Infrastructure Protection Plan 2010.
WHO: Resolution EUR/RC62/R4. Health 2020 – The European policy framework for health and well-being. WHO Regional Office for Europe, 2012.
WHO: Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region: final report. WHO Regional Office for Europe, UCL Institute of Health Equity, Copenhagen 2013.
WHO: Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2013.
Opolski JT, Wysocki MJ: Zdrowie 2020 – nowe założenia polityki zdrowotnej. Cz. I. Przegląd Epidemiologiczny 2013; 67: 87-91.
Opolski JT, Wysocki MJ: Zdrowie 2020 – nowe założenia polityki zdrowotnej. Cz. II. Przegląd Epidemiologiczny 2013; 67: 735-739.
WHO: Information document. The evidence base of Health 2020. WHO Regional Office for Europe, 2012.
UCL Institute of Health Equity: Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region. Final report. WHO Regional office for Europe, Copenhagen 2013.
WHO: Preliminary review of institutional models for delivering essential public health operations in Europe. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2012.
WHO: Public health policy and legislation instruments and tools: an updated review and proposal for further research. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2012.
Kickbusch I, Gleicher D: Governance for health in the 21st century. WHO Regional office for Europe, Copenhagen 2012.
WHO: The European health report 2015. Targets and beyond – Reaching new frontiers in evidence. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2015.
Lipiec J: Kalokagatia. PWN, Warszawa 1988.
Woźniak Z: Globalizacja problemów zdrowotnych i starzenia się a rodzina. [W:] Tyszka Z (red.): Współczesne rodziny polskie. Ich stan i kierunek przemian. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2001.
The Council on Linkages Between Academia and Public Health Practice: Core Competencies for Public Health Professionals. June 2014.
Public Health Agency of Canada: Core Competencies for Public Health in Canada: Release 1.0. Ottawa, September 2007.
European Centre for Disease Control: Core competencies for EU public health epidemiologists in communicable disease surveillance and response. Technical document. Second revised edition. Stockholm, June 2009.
Australian Health Promotion Association: Core Competencies for Health Promotion Practitioners 2009.
Dempsey C, Battel-Kirk B, Barry MM: The CompHP Core Competencies Framework for Health Promotion Handbook February 2011.
European Union: Public Health Capacity in the EU – Final Report. EU 2013.
WHO: Review of public health capacities and services in the European Region. WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 2012.
WHO: Self-assessment tool for the evaluation of essential public health operations in the WHO European Region. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2015.
WHO: EUR/RC62/Inf.Doc./5 Strengthening public health services across the European Region – a summary of background documents for the European Action Plan. WHO Regional Office for Europe 2012.
WHO: Resolution EUR/RC62/R5 European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities and Services. WHO Regional Office for Europe 2012.
WHO: European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities and Services. WHO Regional Office for Europe Office for Europe 2012.
Merkur S, Sassi F, McDaid D: Promoting health, preventing disease: is there an economic case? Policy Summary 6. WHO Regional Office for Europe 2013.
WHO: The case for investing in public health. The strengthening public health services and capacity A key pillar of the European regional health policy framework Health 2020. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2014.
Frenk J, Chen L, Bhutta ZA et al.: Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. The Lancet 2010; 376(9756): 1923-1958.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dz. U. 2013 poz. 26.
otrzymano: 2016-04-04
zaakceptowano do druku: 2016-04-25

Adres do korespondencji:
*Dorota Cianciara
Department of Epidemiology and Health Promotion School of Public Health Centre of Postgraduate Medical Education
ul. 61/63 Kleczewska, 01-826 Warszawa
tel. +48 (22) 560-11-50
dorota.cianciara@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 5/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych