Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2016, s. 268-269
dr hab. med. Dorota Cianciara
Podwójny jubileusz Szkoły Zdrowia Publicznego CMKPW 2016 roku mija 45 lat od utworzenia – staraniem Bogusława Kożusznika i Edwarda Rużyłło – Studium Medycyny Społecznej w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (1), a także 20 lat od przekształcenia Studium w Szkołę Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej (2) jako samodzielną jednostkę (wydział) CMKP (3). Warto podkreślić, że w 2016 roku przypada również 65. rocznica powołania Katedry i Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie – protoplasty Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (4).
Szkoła od początku prowadziła kształcenie kadr menedżerskich dla systemu ochrony zdrowia. W latach 70. XX w. odegrała istotną rolę w tworzeniu i realizacji koncepcji Zespołów Opieki Zdrowotnej, przez lata była jedyną placówką w kraju kształcącą specjalistów w dziedzinie organizacji opieki zdrowotnej, a posiadanie takiej specjalizacji stanowiło warunek do pełnienia funkcji kierowniczych w tworzonym wtedy zintegrowanym systemie ochrony zdrowia. Obecnie jednym z głównych zadań dydaktycznych Szkoły jest prowadzenie kursów dla lekarzy w zakresie zdrowia publicznego. Szkoła od lat prowadzi jednolity obowiązkowy kurs ze zdrowia publicznego dla wszystkich specjalizacji lekarskich (wprowadzony od listopada 2005 roku), a uprzednio (od kwietnia 1999 roku) obowiązkowy kurs z promocji zdrowia i kolokwium z prawa medycznego (5, 6). O wartości kursu ze zdrowia publicznego świadczą wysokie oceny wystawiane przez jego uczestników (7). Od 2015 roku w związku ze zmianami programu specjalizacji lekarskich Szkoła prowadzi równolegle także modułowy kurs zdrowia publicznego dla lekarzy wszystkich specjalności rozpoczynających specjalizację w nowym trybie (8). Ponadto Szkoła posiada akredytację do realizowania programu kształcenia specjalizacyjnego w zdrowiu publicznym dla lekarzy i osób posiadających tytuł zawodowy magistra w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego”. Dz. U. z dnia 30 listopada 1970 r., nr 29, poz. 247.
2. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 lutego 1996 r. w sprawie statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dz. Urz. MZ z dnia 10 lutego 1996 r., nr 2, poz. 7.
3. Leowski J: Szkoła Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Antidotum 1998; 4: 26-33.
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych. Dz. U. z dnia 29 maja 1951 r., nr 28, poz. 223.
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dz. U. 2005, nr 213, poz. 1779.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. Dz. U. 1999, nr 31, poz. 302.
7. Opolski J, Zgliczyński WS, Riuz M et al.: Jednolity, obowiązkowy dla wszystkich lekarzy kurs specjalizacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego – w ocenie słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Postępy Nauk Medycznych 2009; 4: 277-281.
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dz. U. 2013, poz. 26.
9. Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Zdrowia_Publicznego_CMKP (dostęp z dnia: 9.02.2016 r.).
10. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/ (dostęp z dnia: 9.02.2016 r.).
11. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Dz. U. z dnia 18 listopada 2015 r., poz. 1916.
Postępy Nauk Medycznych 5/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych