Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2016, s. 268-269
dr hab. med. Dorota Cianciara
Podwójny jubileusz Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP
W 2016 roku mija 45 lat od utworzenia – staraniem Bogusława Kożusznika i Edwarda Rużyłło – Studium Medycyny Społecznej w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (1), a także 20 lat od przekształcenia Studium w Szkołę Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej (2) jako samodzielną jednostkę (wydział) CMKP (3). Warto podkreślić, że w 2016 roku przypada również 65. rocznica powołania Katedry i Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie – protoplasty Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (4).
Szkoła od początku prowadziła kształcenie kadr menedżerskich dla systemu ochrony zdrowia. W latach 70. XX w. odegrała istotną rolę w tworzeniu i realizacji koncepcji Zespołów Opieki Zdrowotnej, przez lata była jedyną placówką w kraju kształcącą specjalistów w dziedzinie organizacji opieki zdrowotnej, a posiadanie takiej specjalizacji stanowiło warunek do pełnienia funkcji kierowniczych w tworzonym wtedy zintegrowanym systemie ochrony zdrowia. Obecnie jednym z głównych zadań dydaktycznych Szkoły jest prowadzenie kursów dla lekarzy w zakresie zdrowia publicznego. Szkoła od lat prowadzi jednolity obowiązkowy kurs ze zdrowia publicznego dla wszystkich specjalizacji lekarskich (wprowadzony od listopada 2005 roku), a uprzednio (od kwietnia 1999 roku) obowiązkowy kurs z promocji zdrowia i kolokwium z prawa medycznego (5, 6). O wartości kursu ze zdrowia publicznego świadczą wysokie oceny wystawiane przez jego uczestników (7). Od 2015 roku w związku ze zmianami programu specjalizacji lekarskich Szkoła prowadzi równolegle także modułowy kurs zdrowia publicznego dla lekarzy wszystkich specjalności rozpoczynających specjalizację w nowym trybie (8). Ponadto Szkoła posiada akredytację do realizowania programu kształcenia specjalizacyjnego w zdrowiu publicznym dla lekarzy i osób posiadających tytuł zawodowy magistra w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Od 1971 roku szkolenia w zakresie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego odbywało w Szkole ponad kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie lekarzy i lekarzy dentystów, ale też osób posiadających zawody istotne w ochronie zdrowia. W ciągu ostatnich piętnastu lat w Szkole zorganizowano 577 różnych kursów, na których przeszkolono 12 489 osób. Istotnym uzupełnieniem działalności dydaktycznej Szkoły jest działalność naukowa. W samym tylko okresie od 1992 do 2016 roku liczba publikacji poglądowych i oryginalnych przygotowanych przez pracowników naukowych Szkoły wyniosła 947 prac.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 5/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych