Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2018, s. 169-172 | DOI: 10.25121/PNM.2018.31.3.169
*Marta Jastrzebska-Mierzynska1, Lucyna Ostrowska1, Emilia Duchnowska2, Hady Razak Hady3
Dietetic preparation of obese patient to bariatric treatment
Przygotowanie dietetyczne pacjenta otyłego do operacji bariatrycznej
1Department of Dietetics and Clinical Nutrition, Medical University of Bialystok, Poland
2Department of Emergency Medicine, Medical University of Bialystok, Poland
31st Department of General and Endocrinological Surgery, Medical University of Bialystok, Poland
Streszczenie
Otyłość jest chorobą przewlekłą, predysponującą do rozwoju wielu schorzeń. Częstość jej występowania stale wzrasta. Szacuje się, że na świecie w 2016 roku otyłych było 650 milionów osób dorosłych (1). Próby leczenia zachowawczego otyłości olbrzymiej często nie przynoszą pożądanych rezultatów, w związku z tym chorzy poddawani są leczeniu zabiegowemu. Udowodniono, że chirurgia bariatryczna jest najskuteczniejszą metodą terapii pacjentów otyłych, jednak obarczona jest szeregiem powikłań. Objęcie chorego specjalistyczną opieką w okresie przedoperacyjnym może to ryzyko obniżyć. Szczególnie istotne wydaje się być przygotowanie dietetyczne. Ma na celu przede wszystkim: zmianę dotychczasowych nawyków żywieniowych, redukcję masy ciała, wyrównanie niedoborów pokarmowych oraz edukację żywieniową w zakresie wymaganych zmian w sposobie żywienia po operacji bariatrycznej.
Przeszukano bazy PubMed i Medline (manuskrypty opublikowane w latach 2000-2018). Słowa kluczowe użyte podczas wyszukiwania w przeglądarce elektronicznej to: „chirurgia bariatryczna”, „żywienie”, „dieta”, „zalecenia żywieniowe”, „stan odżywienia”, „przedoperacyjna dieta niskokaloryczna”.
Odpowiednie przygotowanie żywieniowe pacjenta wpływa na przebieg i skuteczność leczenia operacyjnego.
Summary
Obesity is a chronic disease that predisposes to the development of many diseases. The incidence of its occurrence is constantly increasing. It is estimated that worldwide in 2016 650 million adults were obese (1). Attempts of conservative treatment of morbid obesity often do not bring the desired results, therefore, patients are reffered for surgical treatment. It has been proven that bariatric surgery is the most effective method of therapy for obese patients, however, it is subject to a number of complications. Specialistic treatment in pre-operative care may reduce the risk. Dietetic preparation seems to be particularly important. Its main purpose is to change previous eating habits, reduce body mass, compensate nutritional deficiencies and nutritional education in terms of required changes in the diet after bariatric surgery.
The PubMed and Medline database were searched (manuscripts published from 2000 to 2018). The keyword used in the electronic serach included: “bariatric surgery”, “nutrition”, “diet”, “dietary recommendations”, “nutritional status”, “preoperative low calorie diet”.
Adequate nutritional preparation of the patient affects the course and effectiveness of surgical treatment.INTRODUCTION
Obesity is considered a civilization disease of the 21st century which brings a threat to the health and life of highly developed societies. Currently, it is one of the main public health problems in the world, due to the health effects, range and rapid increase in its frequency (1-3).
Attempts to treat obesity conservatively by using low calorie diets, increased physical activity or pharmacotherapy are insufficient in some patients to achieve significant, permanent weight reduction. More frequently, among patients previously treated conservatively without an effect, surgical treatment is applied, which results in greater loss of body weight, durability of the effect and a more significant improvement in the treatment of obesity-related diseases (4). Adequate nutritional preparation of the patient in the pre-operative period is one of the factors determining the effectiveness of surgical treatment of obesity.
REVIEW
According to international and Polish recommendations in the field of bariatric and metabolic surgery, the best results of surgical treatment of obesity are obtained if the time of preparation of the patient for the procedure lasts at least 3 months, and optimally 6-12 months. At this time, it is recommended to have at least 3 visits to the doctor coordinating bariatric treatment (surgeon) or other specialists who are part of a multidisciplinary team (5, 6). Proper preparation of the patient allows optimization of treatment of diseases resulting from obesity and comorbidities, and thus, reduces the risk of untoward events in the perioperative period (5, 7-9). In addition, it allows assessment the patient’s motivation and willingness to cooperate and participate in long-term post-operative control. An essential element of effective surgical treatment of obesity is the patient’s cooperation with a dietitian not only in the postoperative period, but also at the pre-operative assessment stage and preparation for surgery (10-12).
Pre-treatment dietary proceedings should include a detailed assessment of the current diet, assessment of nutritional status, determination of the weight reduction plan, nutritional education, as well as constant control of the effects of the process of looping weight (11, 12).
The assessment of the diet is aimed at learning about the current eating habits of the obese patient, including the number and frequency of meals consumed, the size and composition of individual meals, the frequency of consumption of various groups of food, its dietary preferences, culinary techniques used during the preparation of meals. In addition, all weight reduction attempts and their effects should be discussed with the patient. A precise analysis of the diet allows the dietitian to identify and correct the nutritional mistakes made by the patient, which significantly influenced the increase in body weight or were the cause of failure during attempts to lose weight.
The results of own study and other authors, indicate that the diet of obese people, despite high energy value, is characterized by low nutritional density, which results in food deficiencies (13-15). Numerous studies provide evidence that latent food deficiencies, especially vitamin D3, calcium, iron or folic acid, are very common in people with obesity (16-18). In connection with the above, the patient’s preparation for the surgical procedure should also include the diagnosis of the nutritional status of the patient. In addition to the basic anthropometric measurements (body weight, waist circumference, hip circumference), the body composition and blood biochemistry tests should be performed to identify nutritional deficiencies, properly compose the patient’s diet, and select the appropriate supplementation (if required). The results of the body composition analysis will also serve as a reference in assessing the effectiveness of the patient’s diet both in the pre-operative and post-operative period.
The role of a dietician is to develop a plan to reduce body weight and to define a measurable goal (loss of 5-10% of the initial body weight) that the patient should achieve. It is beneficial to designate a few small goals for the patient, the achievement of which will allow them to develop and consolidate new, healthy eating habits. The change of the current way of nutrition should start with learning how to regulate the consumption of food. During the day, the patient should eat 5 regular meals, at intervals of 3-3.5 hours. Especially important in daily nutrition is the consumption of breakfast for an hour after waking up. Supper should be eaten about 2 hours before bedtime. Regular consumption of food with low energy density accelerates metabolism, prevents fluctuations in blood glucose concentration, and thus prevents hunger attacks and the desire to eat something sweet between meals (19). It was shown that people who aim at loosing weight regularly consuming breakfast had lower body mass in comparison with people who did not eat breakfast.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. WHO: Obesity and overweight, Fact sheet, Reviewed February 2018; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/.
2. Bray GA: Medical Consequences of Obesity. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 2583-2589.
3. Binda A, Jaworski P, Tarnowski W: Chirurgiczne leczenie otyłości. Post Nauk Med 2013; 26: 49-54.
4. Maggard MA, Shugerman LR, Suttorp M et al.: Meta-analysis: surgical treatment of obesity. Ann Intern Med 2005; 142: 547-559.
5. Fried M, Yumuk V, Oppert JM et al.: International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders-European Chapter (IFSO-EC); European Association for the Study of Obesity (EASO); European Association for the Study of Obesity Obesity Management Task Force (EASO OMTF): Interdisciplinary European guidelines on metabolic and bariatric surgery. Obes Surg 2014; 24: 42-55.
6. Budzyński A, Major P, Głuszek S et al.: Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej. Med Prakt Chir 2016; 6: 13-25.
7. Yumuk V, Tsigos C, Fried M et al.: Obesity Management Task Force of the European Association for the Study of Obesity: European guidelines for obesity management in adults. Obes Facts 2015; 8: 402-424.
8. Runkel N, Colombo-Benkmann M, Hüttl TP et al.: Evidence-based German guidelines for surgery for obesity. Int J Colorectal Dis 2011; 26: 397-404.
9. Provost DA: Indications and contraindications for bariatric surgery. [In]: Nguyen NT, Blackstone R, Morton J (eds.): The ASMBS Textbook of Bariatric Surgery. Vol. 1. Springer New York, New York 2015: 73-76.
10. Kulick D, Hark L, Deen D: The bariatric surgery patient: a growing role for registered dietitians. J Am Diet Assoc 2010; 110: 593-599.
11. Krotki M: Rola dietetyka w opiece nad chorymi poddawanymi operacjom bariatrycznym. Post Nauk Med 2015; 28: 667-672.
12. Podgórska L, Paśnik K: Rola dietetyka w prowadzeniu chorego leczonego bariatrycznie. Piel Zdr Publ 2014; 4: 277-283.
13. Jastrzębska-Mierzyńska M, Ostrowska L, Hady HR et al.: Assessment of dietary habits, nutritional status and blood biochemical parameters in patients prepared for bariatric surgery: a preliminary study. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2012; 7: 156-165.
14. Dagan SS, Zelber-Sagi S, Webb M et al.: Nutritional Status Prior to Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Surge. Obes Surg 2016; 26: 2119-2126.
15. Moizè V, Deulofeu R, Torres F et al.: Nutritional intake and prevalence of nutritional deficiencies prior to surgery in a Spanish morbidly obese population. Obes Surg 2011; 21: 1382-1388.
16. Wolf E, Utech M, Stehle P et al.: Preoperative micronutrient status in morbidly obese patients before undergoing bariatric surgery: results of a cross-sectional study. Surg Obes Relat Dis 2015; 11: 1157-1163.
17. van Rutte PW, Aarts EO, Smulders JF et al.: Nutrient deficiencies before and after sleeve gastrectomy. Obes Surg 2014; 24: 1639-1646.
18. Krzizek EC, Brix JM, Herz CT et al.: Prevalence of Micronutrient Deficiency in Patients with Morbid Obesity Before Bariatric Surgery. Obes Surg 2018; 28: 643-648.
19. Tey SL, Salleh N, Henry CJ et al.: Effects of Consuming Preloads with Different Energy Density and Taste Quality on Energy Intake and Postprandial Blood Glucose. Nutrients 2018; 10: 161-177.
20. Kant AK, Andon MB, Angelopoulous TJ et al.: Association of breakfast energy density with diet quality and body mass index in American adults: National Health and Nutrition Examination Surveys, 1999-2004. Am J Clin Nutr 2008; 88: 1396-1404.
21. Leidy HJ, Gwin JA, Roenfeldt CA et al.: Evaluating the intervention-based evidence surrounding the causal role of breakfast on markers of weight management, with specific focus on breakfast composition and size. Adv Nutr 2016; 7: 563S-575S.
22. Smethers AD, Rolls BJ: Dietary Management of Obesity: Cornerstones of Healthy Eating Patterns. Med Clin North Am 2018; 102: 107-124.
23. Sacks FM, Bray GA, Carey VJ et al.: Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates. N Engl J Med 2009; 360: 859-873.
24. van Nieuwenhove Y, Dambrauskas Z, Campillo-Soto A: Preoperative very low-calorie diet and operative outcome after laparoscopic gastric bypass: a randomized multicenter study. Arch Surg 2011; 146: 1300-1305.
25. Cordeiro L, Campos JM, de Paula PS et al.: Nonalcoholic steatohepatitis on preoperative period of gastric bypass: lack of correlation with degree of obesity. Arq Bras Cir Dig 2013; 26 (suppl. 1): 39-42.
26. Losekann A, Weston AC, Carli LA et al.: Nonalcoholic fatty liver disease in severe obese patients, subjected to bariatric surgery. Arq Gastroenterol 2013; 50: 285-289.
27. Reha JL, Lee S, Hofmann LJ: Prevalence and predictors of nonalcoholic steatohepatitis in obese patients undergoing bariatric surgery: a Department of Defense experience. Am Surg 2014; 80: 595-599.
28. Colles SL, Dixon JB, Marks P et al.: Preoperative weight loss with a very-low-energy diet: quantitation of changes in liver and abdominal fat by serial imaging. The Am J Clin Nut 2006; 84: 304-311.
29. Edholm D, Kullberg J, Haenni A et al.: Preoperative 4-week low-calorie diet reduces liver volume and intrahepatic fat, and facilitates laparoscopic gastric bypass in morbidly obese. Obes Surg 2011; 21: 345-350.
30. Edholm D, Kullberg J, Karlsson FA: Changes in liver volume and body composition during 4 weeks of low calorie diet before laparoscopic gastric bypass. Surg Obes Relat Dis 2015; 11: 602-606.
31. Fris RJ: Preoperative low energy diet diminishes liver size. Obes Surg 2004; 14: 1165-1170.
32. Gonzalez-Perez J, Sanchez-Leenheer S, Delgado AR et al.: Clinical impact of a 6-week preoperative very low calorie diet on body weight and liver size in morbidly obese patients. Obes Surg 2013; 23: 624-631.
33. Lewis MC, Phillips ML, Slavotinek JP et al.: Change in liver size and fat content after treatment with Optifast very low calorie diet. Obes Surg 2006; 16: 697-701.
34. van Wissen J, Bakker N, Doodman HJ et al.: Preoperative Methods to Reduce Liver Volume in Bariatric Surgery: a Systematic Review. Obes Surg 2016; 26: 251-256.
35. Segaran E, Wheeler A: Dietitian’s guide to liver shrinkage prior to bariatric surgery. DOM UK, BOSS 2008.
36. Baldry EL, Leeder PC, Idris IR: Pre-operative dietary restriction for patients undergoing bariatric surgery in the UK: observational study of current practice and dietary effects. Obes Surg 2014; 24(3): 416-421.
37. Iannelli A, Martini F, Schneck AS et al.: Preoperative 4-week supplementation with omega-3 polyunsaturated fatty acids reduces liver volume and facilitates bariatric surgery in morbidly obese patients. Obes Surg 2013; 23: 1761-1765.
38. Taube-Schiff M, Chaparro M, Gougeon L et al.: Examining Nutrition Knowledge of Bariatric Surgery Patients: What Happens to Dietary Knowledge over Time? Obes Surg 2016; 26: 972-982.
otrzymano: 2018-05-18
zaakceptowano do druku: 2018-06-08

Adres do korespondencji:
*Marta Jastrzębska-Mierzyńska
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Mieszka I 4B, 15-054 Białystok
tel.: +48 (85) 173-82-44
marta.jastrzebska@umb.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 3/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych