Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2018, s. 144-149 | DOI: 10.25121/PNM.2018.31.3.144
*Marta Jastrzebska-Mierzynska1, Lucyna Ostrowska1, Emilia Duchnowska2, Hady Razak Hady3
Assessment of energy intake and selected nutrients within 6 months after laparoscopic sleeve gastrectomy
Ocena spożycia energii oraz wybranych składników odżywczych w okresie 6 miesięcy po zabiegu laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka
1Department of Dietetics and Clinical Nutrition, Medical University of Bialystok, Poland
2Department of Emergency Medicine, Medical University of Bialystok, Poland
31st Department of General and Endocrinological Surgery, Medical University of Bialystok, Poland
Streszczenie
Wstęp. Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji bariatrycznych. Charakteryzuje się dużą efektywnością w redukcji nadmiernej masy ciała, jednak niesie ze sobą ryzyko powikłań, w tym niedoborów pokarmowych.
Cel pracy. Celem pracy była ocena spożycia energii oraz wybranych składników odżywczych w okresie 6 miesięcy po zabiegu rękawowej resekcji żołądka.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 48 otyłych osób poddanych laparoskopowej mankietowej resekcji żołądka. Ocenie poddano sposób żywienia pacjentów przed zabiegiem operacyjnym oraz 3 i 6 miesięcy po zabiegu. Ocenę ilościową dziennych racji pokarmowych (dzrp) przeprowadzono metodą 24-godzinnego wywiadu żywieniowego, obejmującego 3 dni poprzedzające badanie (ocena nie obejmowała suplementacji). Wartość energetyczną i odżywczą jadłospisów wyliczono za pomocą programu komputerowego Dieta 5. Analizę statystyczną danych przeprowadzono z zastosowaniem programu Statistica 12. Do porównania danych w poszczególnych okresach wykorzystano test t dla zmiennych niezależnych.
Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej UMB nr R-I-002/525/2010. Każdy pacjent wyraził dobrowolną zgodę na udział w badaniu.
Wyniki. Po 6 miesiącach podaż energii z dietą uległa istotnemu obniżeniu i wynosiła 713,15 ± 232,36 kcal/dobę w grupie kobiet i 972,68 ± 200,48 kcal/dobę w grupie mężczyzn. Ponadto w obu grupach odnotowano istotne obniżenie średniego spożycia białka, tłuszczu, węglowodanów, błonnika pokarmowego oraz witamin: B1, C, A, E i kwasu foliowego oraz Fe, Mg i Zn, które było niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania.
Wnioski. Dieta pacjentów we wczesnym okresie pooperacyjnym charakteryzuje się bardzo niską wartością energetyczną oraz jest niedoborowa w białko, węglowodany złożone, niektóre składniki mineralne oraz witaminy. Zasadnym wydaje się więc wprowadzenie rutynowej suplementacji preparatem wysokobiałkowym, preparatem multiwitaminowym, preparatem wapnia oraz witaminy D w przypadku każdego pacjenta poddanego rękawowej resekcji żołądka, przy jednoczesnym monitorowaniu podaży poszczególnych składników odżywczych z dietą.
Summary
Introduction. Laparoscopic sleeve gastrectomy is one of the most frequently performed bariatric procedures. It is characterized by high efficiency in reducing excessive body weight, however, it carries a risk of complications, including nutritional deficiencies.
Aim. The aim of the study was to assess energy intake and selected nutrients within 6 months after sleeve gastrectomy.
Material and methods. The study included a group of 48 obese people undergoing laparoscopic cuff gastrectomy. The way of feeding patients before surgery as well as 3 and 6 months after the surgery has been evaluated. The quantitative assessment of daily food rations (dfr) has been conducted using a 24-hour nutritional interview, covering 3 days preceding the study (the assessment did not include supplementation). The energy and nutritional value of menus have been calculated using the computer program Dieta 5. Statistical analysis of the data has been conducted using the Statistica 12 software. To compare the data in individual periods, the t test for independent variables has been used.
The study has been approved by the UMB Bioethics Committee no. R-I-002/525/2010. Each from patients, voluntarily agreed to participate in the study.
Results. After 6 months the energy supply with diet decreased significantly and amounted to 713.15 ± 232.36 kcal/day in the group of women and 972.68 ± 200.48 kcal/day in the group of men. In addition, in both groups there has been a significant reduction in the average consumption of protein, fat, carbohydrates, dietary fiber and vitamins: B1, C, A, E and folic acid as well as Fe, Mg and Zn, which was insufficient in relation to the demand.
Conclusions. Patients’ diet in the early postoperative period is characterized by a very low energy value and is deficient in protein, complex carbohydrates, some minerals and vitamins. Therefore, it seems reasonable to introduce a routine supplementation with a high-protein preparation, a multivitamin preparation, a calcium preparation and vitamin D for each patient undergoing a sleeve gastrectomy, while monitoring the supply of individual nutrients with the diet.INTRODUCTION
Laparoscopic sleeve gastrectomy is one of the most frequently performed bariatric procedures. It is characterized by high efficiency in reducing excessive body weight, however, it carries a risk of complications, including nutritional deficiencies (1, 2). LSG reduces the volume of the stomach, which prevents the patient from consuming large amounts of food. Consuming very small portions of food contributes to an insufficient supply of energy and nutrients in relation to the body’s needs, which leads to the development of nutritional deficiencies.
AIM
The aim of the study was to assess energy intake and selected nutrients in the period of 6 months after sleeve gastrectomy.
MATERIAL AND METHODS
The study included a group of 48 obese people (32 women and 16 men) undergoing surgical treatment of obesity (laparoscopic sleeve gastrectomy). The inclusion criteria were age (18-64 years), BMI (≥ 40 or ≥ 35 kg/m2) and two co-morbidities of obesity. The study excluded patients with tumors of the gastrointestinal tract, severe circulatory and respiratory failure and pregnant women.
The way of feeding patients before surgery as well as 3 and 6 months after was evaluated. The quantitative assessment of daily food rations (dfr) in each of the evaluated periods has been conducted using the 24-hour nutritional interview, covering 3 days preceding the study (the assessment did not include supplementation). The energy and nutritional value of menus has been calculated using the computer program Dieta 5 developed by the Institute of Food and Nutrition (IŻŻ) in Warsaw. At the initial visit and at control visits, measurements of height and weight have been made. The BMI index has been calculated for each patient.
Statistical analysis of data (mean values, standard deviation, minimum and maximum values) has been conducted using the Statistica 12 software. To compare data in particular periods, the t test for independent variables has been used. Statistically significant results were those where p ≤ 0.05.
The study has been approved by the UMB Bioethics Committee no. R-I-002/525/2010. Each from patients, voluntarily agreed to participate in the study.
RESULTS
Before the surgery, the average body mass and average BMI in the group of women have been respectively 117.26 ± 21.54 kg and 44.55 ± 9.55 kg/m2 and in the group of men 137.25 ± 27.19 kg and 45.58 ± 10.19 kg/m2. Both, 3 and 6 months after surgery, both groups experienced a significant reduction. The results are presented in tables 1 and 2.
Tab. 1. Anthropometric measurements of women prior to the surgery, 3 and 6 months after the surgery
 Prior to surgery3 months after surgery6 months after surgery
Mean ± SD (range)Mean ± SD (range)Mean ± SD (range)
Age (years)39.43 ± 8.73 (25.00-57.00)
Height (cm)164.56 ± 6.82 (153.00-175.00)
Body weight (kg)117.26 ± 21.54 (82.00-169.90)98.67 ± 21.20* (65.50-148.60)91.90 ± 19.03* (59.00-141.50)
BMI (kg/m2)44.55 ± 9.55 (32.8-72.6)36.65 ± 9.12* (26.2-63.47)34.0 ± 8.96* (23.63-60.4)
*statistical significance p < 0.05 in comparison to initial values (before the surgery)
Tab. 2. Anthropometric measurements of men prior to the surgery, 3 and 6 months after the surgery
 Prior to surgery3 months after surgery6 months after surgery
Mean ± SD (range)Mean ± SD (range)Mean ± SD (range)
Age (years)47.12 ± 9.95 (29.00-62.00)
Height (cm)174.87 ± 5.32 (164.00-182.00)
Body weight (kg)137.25 ± 27.19 (101.00-175.00)116.97 ± 21.18* (88.00-152.20)111.43 ± 26.16* (81.50-156.10)
BMI (kg/m2)45.58 ± 10.19 (32.6-60.5)38.31 ± 7.25* (31.8-52.6)36.69 ± 9.04* (28.7-53.97)
*statistical significance p < 0.05 in comparison to initial values (before the surgery)

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Eid GM, Brethauer S, Mattar SG et al.: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy for Super Obese Patients: Forty-eight Percent Excess Weight Loss After 6 to 8 Years With 93% Follow-Up. Ann Surg 2012; 256: 262-265.
2. Al-Mulhim AS: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Nutrient Deficiencies: A Prospective Study. Surg Laparosc Endosc Perutan Tech 2016; 26: 208-211.
3. Belifiore A, Cataldi M, Minichini L et al.: Short-term changes in body composition and response to micronutrient supplementation after laparoscopic sleeve gastrectomy. Obes Surg 2015; 25: 2344-2351.
4. Degan S, Tovim TB et al.: Inadequate protein intake after laparoscopic sleeve gastrectomy surgery is associated with a greater fat free mass loss. Surg Obes Relat Dis 2017; 13: 101-109.
5. Abu Jadayil SM, Takruri HR, Obedidat FW: Effect of nutrition intervention on macronutrient and micronutrient intake in a group of sleeve gastrectomy patients. Mal J Nutr 2017; 23: 81-93.
6. Mechanick JI, Youdim A, Jones DB et al.: Clinical practice guidelines for the perioperative nutritional, metabolic, and nonsurgical support of the bariatric surgery patient-2013 update. Surg Obes Relat Dis 2013; 9: 159-191.
7. Degan S, Keidar A, Raziel A et al.: Do bariatric patients follow dietary and lifestyle recommendations during the first postoperative year? Obes Surg 2017; 27: 2258-2271.
8. Coupaye M, Rivière P, Breuil MC et al.: Comparison of nutritional status during the first year after sleeve gastrectomy and roux-en-y gastric bypass. Obes Surg 2014; 24: 276-283.
9. Moore CE, Sherman V: Effectiveness of B vitamin supplementation following bariatric surgery: Rapid Increases of serum vitamin B12. Obes Surg 2015; 25: 694-699.
10. Ito MK, Goncalves VSS, Faria SLCM et al.: Effect of protein intake on the protein status and lean mass of post-bariatric surgery patients: a systematic review. Obes Surg 2017; 2: 502-512.
11. Raftopoulos I, Bernstein B, O’Hara K et al.: Protein intake compliance of morbidly obese patients undergoing bariatric surgery and its effect on weight loss an biochemical parameters. Surg Obes Relat Dis 2011; 7: 733-742.
12. Andreu A, Moize V, Rodriguez L et al.: Protein intake, body composition, and protein status following bariatric surgery. Obes Surg 2010; 20: 1509-1515.
13. Moize V, Andreu A, Rodriguez L et al.: Protein intake and Lean tissue mass retention following bariatric surgery. Clin Nutr 2013; 32: 550-555.
14. Schollenberger AE, Karschin J, Meile T et al.: Impact of protein supplementation after bariatric surgery: a randomized controlled double-blind pilot study. Nutrition 2016; 32: 186-192.
15. Bettini S, Bordigato E, Fabris R et al.: Modifications of resting energy expenditure after sleeve gastrectomy. Obes Surg 2018 Mar 12. doi: 10.1007/s11695-018-3190-3 [Epub ahead of print].
16. Jarosz M: Normy żywienia dla populacji Polski. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2017.
17. Allied Health Sciences Section Ad Hoc Nutrition Committee: Aills L, Blankenship J, Buffington C et al.: ASMBS Allied Health Nutritional Guidelines for the Surgical Weight Loss Patient. Surg Obes Relat Dis 2008; 4: s73-s108.
18. Giusti V, Theytaz F, Di Vetta V et al.: Energy and macronutrient intake after gastric bypass for morbid obesity: a 3-y observational study focused on protein consumption. Am J Clin Nutr 2016; 103: 18-24.
19. Moize V, Andreu A, Flores L et al.: Long-term dietary intake and nutritional deficiencies following sleeve gastrectomy or Roux-en-Y gastric bypass in a Mediterranean population. J Acad Nutr Diet 2013; 113: 400-410.
20. Verger EO, Aron-Wisnewsky J, Dac MC et al.: Micronutrient and protein deficiencies after gastric bypass and sleeve gastrectomy: a 1-year follow-up. Obes Surg 2016; 26: 785-796.
21. Basfi-fer K, Rojas P, Codeceo J et al.: Quality of the diet of women with severe and morbid obesity undergoing gastric bypass and sleeve gastrectomy. Ach Latinoam Nutr 2011; 61: 28-35.
22. Sarwer DB, Dilks RJ, Spitzer JC et al.: Changes in dietary intake and eating behavior in adolescents after bariatric surgery: an ancillary study to the teen-LABS Consorcium. Obes Surb 2017; 27: 3082-3091.
otrzymano: 2018-05-09
zaakceptowano do druku: 2018-05-30

Adres do korespondencji:
*Marta Jastrzębska-Mierzyńska
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Mieszka I 4B, 15-054 Białystok
tel.: +48 (85) 732-82-44
marta.jastrzebska@umb.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 3/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych