Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4/2016

Spis treści / Contents

GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA
PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Home Enteral Nutrition in children – 6 years of clinical experience
Żywienie dojelitowe dzieci w warunkach domowych – 6 lat doświadczeń klinicznych
Małgorzata Matuszczyk, Anna Rybak, Michał Szczepański, Anna Wiernicka, Jarosław Kierkuś – s. 208-216
Efficacy of 3% sorbitol solution in preparation to magnetic resonance enterography in children with inflammatory bowel disease
Skuteczność 3% roztworu sorbitolu w przygotowaniu do enterografii rezonansu magnetycznego u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit
Joanna Sieczkowska, Dorota Jarzębicka, Beata Marcińska, Monika Meglicka, Grzegorz Oracz, Elżbieta Jurkiewicz, Jarosław Kierkuś – s. 217-221
Analysis of clinical course of chronic pancreatitis in children with IVS8-5T variant in comparison with patients with CFTR mutation-related pancreatitis
Analiza przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki u dzieci z wariantem IVS8-5T w porównaniu z pacjentami z przewlekłym zapaleniem trzustki związanym z mutacjami w genie CFTR
Karolina Wejnarska, Agnieszka Magdalena Rygiel, Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Elwira Kołodziejczyk, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Maciej Dądalski, Grzegorz Oracz – s. 222-226
Alpha-1 antitrypsin deficiency and pancreatitis in children
Niedobór alfa1-antytrypsyny a zapalenie trzustki u dzieci
Elwira Kołodziejczyk, Karolina Wejnarska, Jarosław Kierkuś, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz – s. 227-230
Budesonide MMX in pediatric ulcerative colitis
Budezonid MMX w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci
Aleksandra Adamczuk, Maciej Dądalski, Jarosław Kierkuś – s. 231-233
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Nietypowa lokalizacja zmian w chorobie Leśniowskiego-Crohna u dziecka
Unusual localization of inflammatory changes in the Crohn’s disease in children
Małgorzata Podlaska, Maciej Dądalski, Maciej Pronicki, Jarosław Kierkuś – s. 234-237
Autoimmune pancreatitis in a 13.5-year-old child – a case report
Autoimmunologiczne zapalenie trzustki u 13,5-letniego dziecka – opis przypadku
Magdalena Naorniakowska, Elwira Kołodziejczyk, Karolina Piwczyńska, Grzegorz Oracz – s. 238-240
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Achalazja przełyku u dzieci
Esophageal achalasia in children
Dorota Jarzębicka, Joanna Sieczkowska, Jarosław Kierkuś, Maciej Dądalski, Marek Woynarowski, Grzegorz Oracz – s. 241-245
Familial adenomatous polyposis in children
Rodzinna polipowatość gruczolakowata u dzieci
Aleksandra Marach, Jarosław Kierkuś, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz – s. 246-252
Badanie rezonansu magnetycznego u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit
Magnetic resonance technique in children with inflammatory bowel disease
Joanna Sieczkowska, Beata Marcińska, Dorota Jarzębicka, Jarosław Kierkuś, Elżbieta Jurkiewicz – s. 253-260
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
dr hab. med. Jarosław Kierkuś dr hab. med. Grzegorz Oracz – s. 261
Comment
Jarosław Kierkuś, MD, PhD Grzegorz Oracz, MD, PhD – s. 262