Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2017

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Występowanie zaburzeń snu i objawów depresyjnych u pacjentów geriatrycznych z przewlekłymi chorobami somatycznymi
Sleep disturbances and depressive symptoms in geriatric patients with chronic physical conditions
Leszek Spandel, Jadwiga Jośko-Ochojska, Agnieszka Batko-Szwaczka – s. 83-89
Satysfakcja pacjentów z badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego
Satisfaction of patients with endoscopy of the upper gastrointestinal tract
Piotr Jarzynkowski, Renata Piotrkowska, Janina Książek, Marek Dobosz, – s. 90-97
Analiza zachowań prozdrowotnych kobiet ciężarnych w aspekcie utrzymania zdrowia jamy ustnej – badanie ankietowe
Health behaviour of pregnant women and oral health preservation – questionnaire
Agnieszka Kuchta, Barbara Kochańska – s. 98-104
Prace poglądowe
Review papers
Zespół wypalenia zawodowego wśród pracowników zawodów medycznych
Burnout among employees of the medical profession
Piotr Jarzynkowski, Janina Książek, Renata Piotrkowska, Marek Dobosz, – s. 105-110
Właściwości terapeutyczne Moringa oleifera
Therapeutic properties of Moringa oleifera
Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska, Marzena Grdeń – s. 111-117
Wpływ spożywania płatków owsianych na organizm człowieka
Influence of consumption the oatmeal on human body
Zygmunt Zdrojewicz, Agata Lubańska, Adrianna Wyderkowska – s. 118-123
Wpływ substancji zawartych w serach na organizm człowieka
Effects of cheeses nutrients on the human body
Zygmunt Zdrojewicz, Kamila Zyskowska, Anna Górecka – s. 124-129
Hortikuloterapia – moc ukryta w ogrodach
Horticultural therapy – power hidden in the garden
Zygmunt Zdrojewicz, Beata Jastrząb, Małgorzata Rewera – s. 130-135
Suplementy diety – panaceum na współczesne dolegliwości zdrowotne czy triumf reklamy?
Dietary supplements – panacea to contemporary health problems, or the triumph of advertisement?
Regina Wierzejska – s. 136-142
Wskaźnik kostka-ramię (ABI) jako podstawowe narzędzie w ocenie tętnic obwodowych oraz ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce lekarza rodzinnego
Ankle-brachial index (ABI) as a basic tool in the evaluation of peripheral arteries and cardiovascular risk in general practice
Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska – s. 143-147
Rola receptorów hamujących odpowiedź immunologiczną w przewlekłych zakażeniach wirusowych*
The role of immune responce inhibotory receptors in chronic viral infections
Magdalena Wąsik, Anna Ziemiańska, Marzena Lenart – s. 148-155
Z jakimi lekarzami pacjenci współpracują najchętniej? Umiejętności psychologiczne w relacji lekarz-pacjent
What kind of physicians do patients cooperate with more willingly? Psychological skills in doctor-patient relation
Justyna Bankiewicz-Nakielska, , Maciej Walkiewicz, Monika Tyszkiewicz-Bandur, , Beata Karakiewicz – s. 156-161
Płuca u dzieci z pierwotnymi złożonymi niedoborami odporności
Lungs in children with primary combined immunodeficiencies
Agnieszka Jaśkowiak, Magdalena Chojnowska, Urszula Szuba, Dominika Drąg, Wojciech Feleszko – s. 162-168
Tapentadol w leczeniu bólu przewlekłego
Tapentadol in chronic pain management
Jacek Wadełek – s. 169-174