Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2020

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Zawartość metali ciężkich jako czynnik determinujący bezpieczeństwo spożywania syropu brzozowego i kategorię jego rejestracji
The content of heavy metals as a factor determining the safety of birch syrup consumption and the category of its registration
Maciej Bilek, Aleksandra Mielnik, Stanisław Mielnik, Sławomir Bakier – s. 39-47
Mikrofiltrowany koncentrat soku brzozowego jako innowacyjny, trwały środek spożywczy o wysokiej wartości odżywczej
Microfiltered birch sap concentrate as an innovative, non-perishable food product with high nutritional value
Maciej Bilek, Klaudia Pilch, Jarosław Wawer, Stanisław Sosnowski – s. 48-55
Ocena wpływu kwasu α-liponowego na obraz morfologiczny serca i nerki królików karmionych paszą z dodatkiem utlenionego oleju rzepakowego
Influence of α-lipoic acid on the morphological image of heart and kidney of rabbits fed a fodder with the addition of oxidized rapeseed oil
Paula Melka – s. 56-64
Ocena wpływu resweratrolu oraz kwasu α-liponowego na cytotoksyczność jonów fluorkowych w stosunku do ludzkich fibroblastów płucnych IMR-90
The effect of resveratrol and α-lipoic acid on the cytotoxicity of fluoride ions to human lung fibroblasts IMR-90
Angelika Dominikowska, Robert Kubina, Anna Kleczka, Magdalena Wyszyńska, Agata Kabała-Dzik – s. 65-71
Prace poglądowe
Review papers
Dzieciństwo zakłócone przemocą seksualną jako zagadnienie istotne także w medycynie rodzinnej – wybrane aspekty etyczne i medyczne
Childhood of a sexual violence as an important issue also in family medicine – selected ethical and medical aspects
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Katarzyna Plagens-Rotman, Witold Kędzia – s. 72-75
Cytyzyna w terapii zaprzestania palenia tytoniu
Cytisine for tobacco smoking cessation: an overview
Patrycjusz Kołodziejczyk, Katarzyna Baranowska-Kempisty, Piotr Bernat, Piotr Tutka – s. 76-83