Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 3/2019

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Ocena działania przeciwcukrzycowego ekstraktów otrzymanych z wybranych surowców roślinnych
Evaluation of antidiabetic activity of extracts obtained from selected plant materials
Izabela Czapska-Pietrzak, Elżbieta Studzińska-Sroka, Wiesława Bylka – s. 167-174
Przeciwgrzybicze działanie olejku imbirowego (Oleum Zingiberis)
Antifungal activity of ginger oil (Oleum Zingiberis)
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 175-179
Ocena oddziaływania na grzyby drożdżopodobne olejku szałwiowego (Oleum Salviae)
The evaluation of activity of sage oil (Oleum Salviae) on yeastlike fungi
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 180-185
Prace przeglądowe
Review papers
Nowe surowce roślinne w Farmakopei Europejskiej. Część 4. Houttuynia cordata Thunb. (pstrolistka sercowata) – źródło nowego surowca flawonoidowego
The new plant raw materials in the European Pharmacopoeia. Part 4. Houttuynia cordata Thunb. (chameleon plant) – new flavonoid raw material
Inga Kwiecień, Agnieszka Kulig, Agnieszka Szopa, Halina Ekiert – s. 186-193
Działanie moczopędne wybranych surowców roślinnych
Diuretic activity of selected herbal substances
Justyna Baraniak, Małgorzata Kania-Dobrowolska – s. 194-198
Skład chemiczny i właściwości biologiczne Geum urbanum L. – aktualny stan badań
Chemical composition and biological properties of Geum urbanum L. – current state of research
Izabela Czapska-Pietrzak, Elżbieta Studzińska-Sroka, Wiesława Bylka – s. 199-203
Nowe możliwości wykorzystania oleju lnianego tłoczonego na zimno
New possibilities of using cold pressed linseed oil
Ryszard Kaniewski, Janusz Jankowiak, Karolina Zajączek – s. 204-207
Naturalne przedłużanie trwałości produktów spożywczych
Natural increase of food products stability
Marlena Dudek-Makuch, Kinga Knoska, Justyna Chanaj-Kaczmarek – s. 208-215
Wybrane rośliny zielarskie stosowane w terapii wspomagającej leczenie otyłości
Selected herbal plants used in supported treatment of obesity
Małgorzata Kania-Dobrowolska, Justyna Baraniak – s. 216-223
Farmakoterapia skóry. Część 3. Nawilżanie skóry i naturalne środki nawilżające
Pharmacotherapy of skin. Part 3. Moisturizing of skin and natural moisture substances
Bogdan Kędzia, Tadeusz Wolski – s. 224-228
Kronika
Chronicle
VIII Konferencja Zielarska Kobiet
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 231-232
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 233-234