Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2004, s. 153-158
Program szczepień ochronnych na rok 2004
(Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2004 roku)
Program Szczepień Ochronnych (PSO) składa się z następujących części:
I.* Szczepienia obowiązkowe – kalendarz szczepień.
A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku.
B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie.
II.* Szczepienia zalecane – niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia.
III. Informacje uzupełniające.
*Szczepienia określone w części I i II są szczepieniami zleconymi przez Ministra Zdrowia do wykonania Narodowemu Funduszowi Zdrowia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391)
PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
I. A. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU
WiekSzczepienie przeciwUwagi
1 rok życiaw ciągu 24 godzin po urodzeniuWZW typu B - domięśniowo GRUZLICY - śródskórnie szczepionką BCGSzczepienie noworodków przeciw gruźlicy winno być wykonane jednocześnie lub nie później niż w 24 godz. od szczepienia przeciw WZW typu B. Druga dawka szczepienia podstawowego przeciw WZW typu B podawana jest w odstępie sześciotygodniowym od pierwszej dawki, a trzecia dawka uzupełniająca szczepienie podstawowe po 6 miesiącach od pierwszej dawki. Dawkę drugą szczepionki przeciw WZW typu B należy podać w 2 miesiącu jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki DTP, a trzecią dawkę na przełomie 6 i 7 miesiąca. Przeciw POLIOMYELITIS u dzieci w 1 roku życia pierwsze dwie dawki - szczepionkę inaktywowaną IPV. Pierwszą dawkę podaje się na przełomie 3 i 4 miesiąca życia jednocześnie z drugą dawką szczepionki DTP. Drugą dawkę w 5 miesiącu życia jednocześnie z trzecia dawką szczepionki DTP. Trzy kolejne dawki szczepienia podstawowego DTP podawane są w odstępach sześciotygodniowych. Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi nie wykonuje się szczepienia DTP. Dzieciom tym można: a) zastosować szczepionkę DT - według zaleceń producenta. Wówczas w 2 miesiącu życia trzeba podać domięśniowo szczepionkę przeciw WZW typu B, a po 6 tygodniach jednocześnie zaszczepić pierwszą dawką DT (podskórnie) i pierwszą dawką szczepionki POLIO (IPV - podskórnie). Po następnych 6 tygodniach podać: drugą dawkę szczepionki DT (podskórnie) i jednocześnie - drugą dawkę szczepionki POLIO (IPV - podskórnie) b) rozważyć zastosowanie szczepionki DTaP (z bezkomórkowym komponentem krztuścowym) w cyklu jak DTP w ramach szczepień zalecanych Patrz również - "Informacje uzupełniające" - część III PSO Szczepione są dzieci, u których w wyniku pierwszego szczepienia BCG nie wystąpiły blizny lub wystąpiły blizny o średnicy mniejszej niż 3 mm. Dzieciom mającym styczność z chorym na gruźlicę należy wykonać próbę tuberkulinową i szczepić dzieci tuberkulinoujemne w dniu odczytania próby.
2 miesiąc życia (po 6 tygodniach od szczepienia przeciw gruźlicy i WZW typu BWZW typu B - domięśniowo BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP
przełom 3 i 4 miesiąca życia (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia)BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV (1,2,3 typ wirusa) pierwsza dawka
5 miesiąc życia (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia)BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV (1,2,3 typ wirusa) druga dawka
przełom 6 i 7 miesiąca życia (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia)WZW typu B - domięśniowo
12 miesiąc życiaGRUZLICY - śródskórnie szczepionką BCG
2 rok życia13-14 miesiąc życiaODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - żywą szczepionką skojarzonąSzczepienie podstawowe.Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy od wyzdrowienia.
16-18 miesiąc życia Według zaleceń producenta w 1 i 2 roku życiaBŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV (1,2,3 typ wirusa) trzecia dawka Haemophilus influenzae typu b*Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego DTP i trzecia dawka uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw POLIO. Dzieci, które w pierwszym roku życia otrzymały dwie dawki DT, należy zaszczepić podskórnie trzecią dawką DT. Szczepionkę przeciw zakażeniu HiB należy stosować według zaleceń producenta w pierwszym i drugim roku życia wyłącznie dzieciom z domów dziecka. Można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, w oddzielnych iniekcjach.
okres przedszkolny6 rok życiaBŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTaP zawierającą acelularny komponent krztuśca POLIOMYELITIS - doustnie szczepionką atenuowaną poliwalentną OPV (1,2,3 typ wirusa)Pierwsza dawka przypominająca szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (komponent acelularny). Patrz również - "Informacje uzupełniające" - część III PSO. Pierwsza dawka przypominająca.
7 rok życia po 6 tygodniach od szczepienia przeciw ODRZE ODRZE - podskórnie lub domięśniowo szczepionką żywą - wg zaleceń producenta GRUZLICY - śródskórnie szczepionką BCGDawka przypominająca. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy od wyzdrowienia. Szczepienie odrze wykonuje się dzieciom podejmującym naukę w szkole. Zamiast monowalentnej szczepionki przeciw odrze można podać szczepionkę potrójną przeciw odrze, śwince i różyczce na zasadzie szczepienia zalecanego. Szczepienie bez próby tuberkulinowej. Dzieciom mającym styczność z chorym na gruźlicę należy wykonać próbę tuberkulinową Mantoux i szczepić dzieci tuberkulinoujemne w dniu odczytania próby.
Szkoła podstawowa i gimnazjum12 rok życiaGRUZLICY - śródskórnie szczepionką BCGTylko dzieci z ujemnym wynikiem próby tuberkulinowej Mantoux. Szczepienie należy wykonać w dniu odczytania próby.
13 rok życiaRÓŻYCZCE - podskórnie lub domięśniowo - wg zaleceń producentaTylko dziewczęta.
14 rok życiaWZW typu B - domięśniowo 3-krotnie w cyklu 0; 1; 6 miesięcy BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką TdSzczepienie należy podać młodzieży rozpoczynającej naukę w gimnazjum (I lub II klasa). Nie należy szczepić osób, które były szczepione podstawowo w ramach szczepień zalecanych. Nie przewiduje się dawek przypominających. Druga dawka przypominająca. Szczepienie można podać jednocześnie (tzn. w tym samym dniu) ze szczepieniem przeciw WZW typu B.
Szkoła ponadpodstawowa19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkoleBŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td Trzecia dawka przypominająca; nie powinna być podana wcześniej niż po upływie 3 lat od ostatniej dawki szczepionki Td.
* Szczepienia przeciw HiB zostaną wprowadzone po nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych.
I. B. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE OSÓB NARAŻONYCH W SPOSÓB SZCZEGÓLNY NA ZAKAŻENIE
Szczepienie przeciwOsoby podlegające szczepieniuUwagi
GRUZLICY - śródskórnie szczepionką BCG - tuberkulinoujemni studenci akademii medycznych i uczniowie policealnych szkół medycznych (w pierwszym miesiącu nauki) niezbadani próbami tuberkulinowymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy.Szczepienie należy wykonać w dniu odczytania próby tuberkulinowej Mantoux.
WZW typu B - domięśniowo- osoby wykonujące zawód medyczny narażone na zakażenie - uczniowie średnich i policealnych szkół medycznych oraz studenci akademii medycznych w ciągu pierwszego roku szkolnego/akademickiego - osoby z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i nosicieli HBV (domownicy oraz osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach zamkniętych) - chorzy z przewlekłym uszkodzeniem nerek, zwłaszcza osoby dializowane, oraz osoby z przewlekłym uszkodzeniem wątroby o etiologii wirusowej, autoimmunologicznej, metabolicznej lub alkoholowej, przede wszystkim z przewlekłym zakażeniem HCV - zakażeni HIV oraz dzieci z wrodzonym lub nabytym defektem odporności - osoby przygotowywane do zabiegów wykonywanych w krążeniu pozaustrojowymSzczepienia podstawowe wg schematu: 0; 1; 6 miesięcy Szczepień przypominających nie przewiduje się. Nieszczepienie osób uprzednio szczepionych podstawowo p/WZW B. Szczepień przypominających nie przewiduje się. Przewiduje się dawkę szczepionki zalecaną przez producenta dla osób z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza dializowanych. Schemat szczepień według wskazań producenta. Dawki przypominające według zaleceń lekarza.
BŁONICY - podskórnie szczepionką monowalentną (d, D), lub skojarzoną ze szczepionką przeciw tężcowi (Td, DT)- ze wskazań indywidualnych - osoby ze styczności z chorymi na błonicę - w zależności od sytuacji epidemiologicznejSzczepienia w zależności od sytuacji epidemiologicznej - o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia lub w drodze rozporządzeń wydawanych przez wojewodów.
DUROWI BRZUSZNEMU - podskórnie szczepionką monowalentną (Ty) lub skojarzoną ze szczepionką przeciw tężcowi (TyT)- ze wskazań indywidualnych - w zależności od sytuacji epidemiologicznejSzczepienia w zależności od sytuacji epidemiologicznej - o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia lub w drodze rozporządzeń wydawanych przez wojewodów.
WŚCIEKLIZNIE - domięśniowo lub podskórnie - ze wskazań indywidualnych, osoby podejrzane o zakażenie wirusem wściekliznyPatrz również - "Informacje uzupełniające" - część III PSO
TĘŻCOWI - podskórnie- ze wskazań indywidualnych, narażone na zakażenie tężcem
II. SZCZEPIENIA ZALECANE
NIEFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDŻECIE MINISTRA ZDROWIA

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 4/2004
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna