Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 4/2004

Spis treści / Contents

Zaburzenia metabolizmu węglowodanów powodowane mutacjami i rola diety jako terapii. I. Galaktozemia
Metabolic disorders of saccharides due to mutations and role of a diet as a mode of therapy. I. Galactosemia
Leszek Szablewski, Anna Skopińska - s. 106-112
Szczepienia przeciwko grypie w praktyce lekarza rodzinnego
Influenza vaccination in practise of general practicioner
Ewa Duszczyk - s. 150-152
Program szczepień ochronnych na rok 2004
(Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2004 roku)
- s. 153-158
Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych wprowadzone w 2004 roku.
Część I: zmiany w zakresie szczepień obowiązkowych

Changes in the National Immunization Program in Poland introduced in 2004. Part I: Changes in compulsory vaccination program
Paweł Grzesiowski - s. 159-163
Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych wprowadzone w 2004 roku. Część II: zmiany w zakresie szczepień zalecanych
Changes in the National Immunization Program in Poland introduced in 2004. Part II: Changes in indicated vaccination program
Paweł Grzesiowski - s. 164-166
Ospa wietrzna – choroba o nie zawsze łagodnym przebiegu
Chickenpox – not always mild and self-limiting disease
Kamil Hozyasz - s. 167-168
Diagnostyka prenatalna rozszczepów wargi i/lub podniebienia
Prenatal diagnosis of cleft lip and/or cleft palate
Kamil Hozyasz - s. 169-173
Hipotonia ortostatyczna
Hypotonia orthostatica
Marek Golatowski - s. 175-177
Zakażenia układu moczowego: co nowego?
Urinary tract infections: what´s new?
Krieger J.N. - s. 178-180
Laserowa korekcja wzroku – same plusy?
The laser refractive correction – only good sides?
Marzena Mielczarek - s. 181-183
Dziedziczna sferocytoza – problemy diagnostyczne w świetle najnowszych badań
Hereditary spherocytosis – diagnostic problems in view of new research
Jolanta Kłopocka - s. 184-186
Aktywność telomerazy i długość telomerów w rozrostach układu chłonnego
Telomerase activity and telomere length in lymphoproliferative disorders
Iwona Urbanowicz, Jolanta Stacherzak-Pawlik, Mieczysław Woźniak - s. 187-192
Czy można odstąpić od wykonania bronchofiberoskopii u pacjenta z krwiopluciem, gdy wynik tomografii komputerowej klatki piersiowej jest prawidłowy? Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Can we renounce bronchofiberoscopy in patients with hemoptysis and normal chest presentation in computed tomography ? A case report and review of bibliography
Janusz Kamiński, Jerzy Kozielski - s. 193-195