Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2004, s. 178-180
Krieger J.N.
Zakażenia układu moczowego: co nowego?
Urinary tract infections: what´s new?
Department of Urology, University of Washington, School of Medicine, Seattle, USA. J Urol. 2002 Dec;168(6):2351-8
W prezentowanej pracy autor dokonał szerokiego przeglądu literatury dotyczącej zakażeń dróg moczowych (ZUM), ich etiologii, czynników ryzyka i sposobów leczenia. Uwzględnił w nim nie tylko wyniki dużych wieloośrodkowych prac ale również te, z których wnioski do dziś są tematem spornym w debacie klinicznej i stanowią pewną kontrowersję w budowaniu standardów terapeutycznych. Celem tego artykułu było przybliżenie w sposób syntetyczny aktualnych poglądów dotyczących profilaktyki i leczenia ZUM. Wiadomo jest, że do rozwoju zakażenia dochodzi wtedy kiedy obecny jest czynnik patogenny i kiedy wynik interakcji między nim a organizmem gospodarza (chorego) jest na korzyść patogenu. W zakażeniach dróg moczowych najczęstszym czynnikiem etiologicznym są bakterie – pałeczki Escherichia coli –i to im właśnie poświęcono najwięcej badań, w których oprócz różnych sposobów leczenia ZUM wywołanych przez E. coli próbowano rozpoznać mechanizm zjadliwości bakterii oraz mechanizmy powstawania antybiotykooporności. Wirulencja pałeczek E. coli związana jest z pewnymi cechami, które eksponowane w odpowiednich warunkach dają im przewagę nad siłami odpornościowymi organizmu gospodarza. Wśród tych cech wymienia się przede wszystkim obecność cytotoksyn, takich jak hemolizyny oraz zdolność przylegania do powierzchni komórek nabłonka. Jak wynika z wielu badań właśnie mechanizm adhezji do komórek nabłonka jest pierwszym etapem rozwoju ZUM. W przebiegu procesu adhezji pośredniczą adhezyny znane jako włoskowate wypustki wychodzące z komórek bakteryjnych lub antygeny F. Wypustki te, inaczej fimbrie, można podzielić ze względu na ich właściwości na mannozowrażliwe i mannozooporne. Te pierwsze wiążą się z mannozą na powierzchni komórek gospodarza. Drugie natomiast wiążą się z receptorami dla antygenów grupowych. Fakt ten o tyle jest ważny, że jak przypuszcza się w oparciu o wyniki przytaczanych przez autora badań – nawracające ZUM występują u kobiet niewydzielających antygenów grupowych. Wykazano, że komórki nabłonka pochwy u kobiet, u których nie stwierdza się takich antygenów charakteryzują się silnymi właściwościami wiążącymi patogeny E. coli.
Czynniki zjadliwości E. coli to wysoko zorganizowane fragmenty bakteryjnego DNA układającego się w tzw. „patogenne wyspy”. Mogą być one rozmieszczone w wielu miejscach w komórce bakteryjnej w postaci plazmidów, bakteriofagów lub chromosomów bakteryjnych. Dzięki tym specyficznym odcinkom DNA ułatwione jest rozprzestrzenianie się czynników zjadliwości między odrębnymi szczepami bakterii.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 4/2004
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna