Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2015, s. 81-84 | DOI: 10.5604/17312485.1184057
*Paweł Dutkiewicz, Maja Gorajska, Paweł Siekierski, Przemysław Ciesielski
Gruźlica odbytu – opis przypadku
Perianal tuberculosis – case report
Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Powiatowy, Wołomin
Ordynator Oddziału: dr n. med. Krzysztof Ł. Górnicki
Summary
Intestinal or perianal tuberculosis is rare disease. The nontypical location of disease is usually associated with decrease of the patient`s resistance often during immunosuppressive therapy. The symptoms of perianal tuberculosis are non-specific and often lead to erroneous diagnoses and thus incorrect and ineffective treatment. Often changes in the colon or rectum is not accompanied with pulmonary tuberculosis. The symptoms include chronic pain around the anus, nodular masses, fistulae, abscesses and non-healing, recurrent ulcers and anal fissures. The results of histological examination of the operational preparation also often do not show clear evidence of tuberculosis. In the article, the authors describe the case history of 68-year-old man with perianal tuberculosis treated initially due to misdiagnosis of hemorrhoidal disease and from recurrent fissures and perianal tumor. The occurrence of sympthoms of pulmonary tuberculosis has contributed the diagnosis of tuberculosis and inclusion the antituberculotic treatment resulted in overall healing of changes in the patient`s anus.
Wstęp
Gruźlica jelit lub okolicy okołoodbytniczej jest bardzo rzadką chorobą (1). W piśmiennictwie światowym można znaleźć w większości publikacje oparte jedynie na opisach pojedynczych przypadków. Pomimo długoletnich obserwacji liczba opisywanych przypadków jest niewielka i wynosi kilka zachorowań na dziesięciolecie (2). Ogniska pozapłucne gruźlicy stanowią 5% wszystkich przypadków zachorowań, z czego gruźlica odbytu mniej niż 1% (3, 4). Choroba zwykle dotyczy osób starszych i z zaburzeniami odporności, m.in. zarażonych wirusem HIV (5). Może często współistnieć z chorobami proktologicznymi, takimi jak: szczeliny, przetoki odbytu lub torbiel pilonidalna (6, 7). Niejednokrotnie zmianom w obrębie okrężnicy lub odbytnicy nie towarzyszy postać płucna. Gruźlica odbytu może występować wraz z gruźlicą jamy brzusznej, ponieważ choroba może rozprzestrzeniać się drogą limfatyczną (4). Objawy są niespecyficzne, co znacznie utrudnia przedoperacyjne rozpoznanie choroby i wdrożenie leczenia przeciwprątkowego. Choroba objawia się przewlekłym bólem okolicy odbytu, jak również występowaniem guzowatych mas, przetok oraz niegojących się, nawracających owrzodzeń i/lub ropni odbytu. Zmiany pod postacią guzków oraz okresowe krwawienie z odbytu mogą zostać mylnie rozpoznane jako zmiany zapalne wymagające bądź to leczenia zachowawczego, bądź chirurgicznego wycięcia. Często mylone są również z okołoodbytniczą postacią choroby Leśniowskiego-Crohna (8, 9). Leczenie jednak jest nieskuteczne i poza początkową poprawą samopoczucia pacjenta wynikającą z wpływu substancji przeciwbólowych czy zmian pooperacyjnych stan pacjenta znowu ulega pogorszeniu. Wyniki badania histopatologicznego preparatu operacyjnego również niejednokrotnie nie wskazują jednoznacznie na gruźlicę.
Opis przypadku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Khan R, Abid S, Jafri W et al.: Diagnostic dilemma of abdominal tuberculosis in non-HIV patients: an ongoing challenge for physicians. World J Gastroenterol 2006; 12: 6371-6375. 2. Chung CC, Choi CL, Kwok SP et al.: Anal and perianal tuberculosis: a report of three cases in 10 years. J R Coll Surg Edinb 1997; 42: 189-190. 3. Corrêa Neto IJF, Nunes Siáa O, Lopes EA et al.: Perianal tuberculosis: A rare disease of late diagnosis. J Coloproctol 2014; 34(2): 124-127. 4. Gupta PJ: Ano-perianal tuberculosis – solving a clinical dilemma. Afr Health Sci 2005 Dec; 5(4): 345-347. 5. Musch E, Tünnerhoff-Mücke A: Tuberculous anal fistula in acquired immunologic deficiency syndrome. Z Gastroenterol 1995 Aug; 33(8): 440-444. 6. Onizuka O, Kawano M, Aso S: A case of tuberculous anal fistulae complicated by pulmonary tuberculous. Kekkaku 1994; 69: 689-692. 7. Jamil D, Ismail R, Cherkaoui A: Secondary tuberculous infection of a pilonidal sinus. Ann Gastroenterol Hepatol (Paris) 1991 Oct; 27(5): 205-206. 8. Milgrom Y, Goldman G, Gileles Hillel A et al.: Tuberculosis: a rare cause of Peri-anal disease. IMAJ 2013 Dec; 15: 782-783. 9. Dotan I: New serologic markers for inflammatory bowel disease diagnosis. Dig Dis 2010; 28: 418-423. 10. Epstein D, Watermeyer G, Kirsch R: The diagnosis and management of Crohn’s disease in populations with high-risk rates for tuberculosis. Aliment Pharmacol Ther 2007; 25: 1373-1378. 11. Tai WC, Hu TH, Lee CH et al.: Ano-perianal tuberculosis: 15 years of clinical experiences in Southern Taiwan. Colorectal Dis 2010 Jul; 12: 114-120. 12. Ohse H, Ishii Y, Saito T et al.: A case of pulmonary tuberculosis associated with tuberculous fistula of anus. Kekkaku 1995 Jun; 70(6): 385-388. 13. Simon F, Namssenmo A, Klotz F: Perianal cutaneous ulcerations in the tropical zone. Proposal for a diagnostic and therapeutic decision tree. A case report. Med Trop (Mars) 1993 Apr-Jun; 53(2): 159-166. 14. O’Donohoe MK, Waldron RP, O’Malley E: Miliary tuberculosis presenting as an acute perianal abscess. Report of a case. Dis Colon Rectum 1987 Sep; 30(9): 697-698. 15. Candela F, Serrano P, Arriero JM et al.: Perianal disease of tuberculous origin: report of a case and review of the literature. Diseases of the Colon and Rectum 1999; 42(1): 110-112. 16. Hajji A, Abbar M, el Kirat-Hajji Z et al.: Anal and perianal tuberculosis. Apropos of 15 cases. Chirurgie 1987; 113(9): 793-802. 17. Borki K, Saissy JM, Benomar S et al.: Anorectal tuberculosis disclosed by hemorrhoidal thrombosis. Med Trop (Mars) 1986 Jan-Mar; 46(1): 75-77. 18. Ani AN, Solanke TF: Anal fistula: a review of 82 cases. Dis Colon Rectum 1976 Jan-Feb; 19(1): 51-55. 19. Chadha T, Adlekha S: Primary perianal tuberculosis in a diabetic patient. Int J Prev Med 2013 Nov; 4(11): 1321-1322. 20. Ghiya R, Sharma A, Marfatia YS: Perianal ulcer as a marker of tuberculosis in the HIV infected. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2008 Jul-Aug; 74(4): 386-388.
otrzymano: 2015-08-03
zaakceptowano do druku: 2015-09-02

Adres do korespondencji:
*Paweł Dutkiewicz
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Powiatowy w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
tel.: +48 (22) 763-31-16
e-mail: paweldut@wp.pl

Nowa Medycyna 3/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna