Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2016, s. 79-86
*Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Zastosowanie wyrobu medycznego Lactoangin® w leczeniu zapaleń gardła w populacji pediatrycznej
Use of the medical device Lactoangin® for treatment of pharyngitis in the pediatric population
Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Summary
Introduction. No study on the application of the new product on the Polish market medical device Lactoangin® in children, and its compliance with the recommendations of the manufacturer has been performed.
Aim. Therefore the aims of the study were: 1) the analysis of use of Lactoangin® in pharyngitis and the factors influencing its choice by pediatricians, 2) analysis of the children population, which has most commonly used Lactoangin®, the time of its application and evaluation of the effects of its use done by caregivers and physicians, 3) evaluation of the taste acceptance of Lactoangin® by children.
Material and methods. In this questionnaire study participated 103 pediatricians from the whole country of Poland, who included 3320 children treated with Lactoangin®.
Results. The most important factors determined the choice of preparation Lactoangin® by physicians were: no possibility of systemic adverse events (74.5%) and of any overdose of the active substance (65.7%) and the impact on the restoration of the natural microflora of the pharynx (64.7%). 40.2% of physicians stated that Lactoangin®, most commonly was used for 6-7 days, is very effective in alleviation of the symptoms of inflammation, 41.2% in the prevention of secondary bacterial infections, and 44.1% in supporting the treatment of bacterial pharyngitis. In the opinion of 52.0% caregivers the use of Lactoangin® had a very big impact on mitigation sore throats, and 53.7% – on hydration throat. 69.9% esteemed the preparation as very well tolerated, and 68.9% evaluated the acceptance of its taste by the child as very good.
65.0% of doctors claimed that Lactoangin® caused in a short time the relief of throat pain, and 35% that symptoms of cold disease have been resolved without the use of antibiotics.
Conclusions. 1. Pediatricians use Lactoangin® in children diagnosed with cold disease and bacterial pharyngitis, and its choice is determined by: no possibility of systemic side effects and overdose of the active substance and the impact on the restoration of the natural throat’s microflora. 2. Lactoangin® most often was used for 6-7 days. Its efficacy and tolerance are highly valued by doctors and caregivers of children. 3. Taste of Lactoangin® product is very well tolerated and accepted by children.
Wstęp
Ostre zapalenie gardła jest jedną z najczęstszych postaci zakażeń górnych dróg oddechowych u dzieci. 70-85% przypadków ostrego zapalenia gardła i migdałków podniebiennych u dzieci poniżej 6. r.ż. jest spowodowanych zakażeniami wirusowymi. Jest to tzw. choroba przeziębieniowa indukowana zakażeniem ryno- i koronawirusami (65% przypadków), wirusami RS (ang. respiratory syncytial virus) oraz paragrypy. Wirusami bezpośrednio zakażającymi gardło są również: wywołujący mononukleozę zakaźną wirus Epsteina-Barr (EBV), wirus cytomegalii, adenowirusy, wirusy Coxackie i enterowirusy powodujące tzw. herpanginę. Bakteryjne zapalenia gardła i migdałków u dzieci stanowią zaledwie 15-30%, a najczęstszym czynnikiem etiologicznym anginy jest Streptococcus pyogenes – paciorkowiec beta-hemolizujący z grupy A. Rzadkimi czynnikami etiologicznymi są Arcanobacterium haemolyticum (< 1%) i Mycoplasma pneumoniae (< 1%) (1).
W Polsce w leczeniu zakażeń wirusowych nadużywa się antybiotykoterapii, co łącznie z pomijaniem dawek i skracaniem terapii przez pacjentów jest przyczyną zmniejszania się skuteczności tej grupy leków w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Dlatego w 2010 roku wprowadzono Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, którego celem jest zahamowanie takich działań w codziennej praktyce klinicznej (2).
Objawami klinicznymi przemawiającymi za zakażeniem wirusowym są: temperatura poniżej 39°C, stopniowe pogarszanie się stanu chorego, występowanie nieżytu nosa, spojówek, współistnienie zapalenia krtani oraz biegunki. Na migdałkach podniebiennych nie występują ropne naloty. Leukocytoza nie przekracza 15 tys./μl, a stężenie białka C-reaktywnego jest prawidłowe (3). W ocenie prawdopodobieństwa zakażenia paciorkowcem ropotwórczym stosuje się punktową skalę Centora/McIsaaca. Jeżeli punktacja w tej skali wynosi 0-1, pacjent nie wymaga antybiotykoterapii (4).
W terapii choroby przeziębieniowej stosuje się leczenie objawowe, najczęściej paracetamol i miejscowo działające preparaty odkażające i znieczulające, w postaci płynów do płukania gardła, aerozolu lub tabletek do ssania. Środki te zmniejszają nasilenie stanu zapalnego gardła, a co za tym idzie odczuwanego bólu (1). Na rynku aptecznym dostępnych jest wiele preparatów do miejscowego stosowania w chorobie przeziębieniowej. Wiele z nich to preparaty ziołowe, których składniki mają właściwości odkażające i łagodzące ból. Liczne preparaty w formie tabletek do ssania oraz płynów do płukania gardła i jamy ustnej zawierają chlorowodorek benzydaminy – pochodną indazolu, która działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, miejscowo znieczulająco i antyseptycznie. Chlorowodorek benzydaminy blokuje działanie cyklooksygenazy oraz fosfolipazy A2. Należy podkreślić, że substancja ta przechodzi przez barierę krew-mózg, posiada właściwości psychoaktywne obejmujące euforię i poczucie błogostanu powstające w wyniku uwolnienia dużych ilości dopaminy. Przy stosowaniu większych dawek ujawnia się również jego działanie antycholinergiczne, co powoduje halucynacje, urojenia, suchość w ustach i drgawki. Takie działanie może utrzymywać się do 8 godzin, po czym dochodzi do zmęczenia i wyciszenia, a zaśnięcie staje się niemożliwe (5-7). Te właściwości chlorowodorku benzydaminy stawiają pod znakiem zapytania stosowanie preparatów zawierających tę substancję u dzieci, zwłaszcza małych. Dlatego ciekawą alternatywę dla ich stosowania stanowi wyrób medyczny Lactoangin®, który oprócz substancji nawilżających i łagodzących ból (mentol, olejek miętowy i glicerol), zawiera również metabolity bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus. Należy podkreślić, że żaden inny dostępny na rynku polskim preparat nie zawiera metabolitów bakterii kwasu mlekowego. Zawarte w preparacie Lactoangin® metabolity bakterii kwasu mlekowego stymulują rozwój fizjologicznej mikroflory gardła, dzięki czemu nie tylko zapobiegają rozwojowi zakażenia bakteryjnego w chorobie przeziębieniowej, ale również wspomagają leczenie zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, ograniczając rozwój patogenów, oraz zapobiegają nawrotom zakażenia i rozwojowi próchnicy zębów. Preparat ten ma również właściwości nawilżające gardło oraz kojące i łagodzące ból. Stosowanie preparatu Lactoangin® jest wskazane we wspomaganiu leczenia zakażeń jamy ustnej i gardła (w tym spowodowanych przez grzyby z rodzaju Candida), łagodzeniu bólu gardła, nawilżaniu jamy ustnej i gardła oraz pomocniczo w stanach zaburzenia równowagi fizjologicznej mikroflory jamy ustnej w celu niwelowania nieprzyjemnego oddechu, zapobiegania próchnicy, zapobiegania tworzenia się płytki nazębnej i stanów zapalnych dziąseł (8).
Lactoangin® jest nowym na rynku polskim preparatem, który może być stosowany u dzieci powyżej 3. roku życia. Dotychczas nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania tego preparatu i czynników na niego wpływających przez lekarzy pediatrów w populacji polskich dzieci. Nie wiadomo również, czy czas stosowania tego preparatu jest zgodny z rekomendacjami producenta oraz jak lekarze i opiekunowie dzieci oceniają jego skuteczność i akceptację.
Cel pracy
Dlatego celem prezentowanej pracy były: 1) analiza decyzji terapeutycznych podejmowanych przez lekarzy pediatrów w zakresie stosowania w zapaleniach gardła preparatu Lactoangin® i czynników wpływających na jego wybór, 2) analiza: populacji dzieci, w której najczęściej stosowany jest preparat Lactoangin®, czasu stosowania tego preparatu oraz ocena efektów jego stosowania przez opiekunów i lekarzy, 3) ocena akceptacji smaku preparatu Lactoangin® przez dziecko.
Materiał i metody
W wieloośrodkowym, porejestracyjnym, obserwacyjnym badaniu o charakterze ankietowym wzięło udział 103 lekarzy pediatrów lub w trakcie specjalizacji z pediatrii z terenu całej Polski. Każdy lekarz biorący udział w badaniu włączył średnio 32 pacjentów. Grupę badaną stanowiło 3320 pacjentów zgłaszających się do poradni pediatrycznych z powodu zakażeń górnych dróg oddechowych.
Ankietę przeprowadzono w czasie jednej rutynowej wizyty ambulatoryjnej wynikającej z potrzeb terapii (wizyta kontrolna oznaczona w ankiecie jako wizyta 2), co nie powodowało zwiększenia kosztów ponoszonych przez NFZ. Dane początkowe uzupełniane w ankiecie miały charakter retrospektywny i były pozyskiwane z historii choroby (w ankiecie wizyta 1, na której włączono preparat Lactoangin®).
Kryteria włączenia pacjenta do badania stanowiły:
– wiek poniżej 18 lat,
– stosowanie preparatu Lactoangin® w leczeniu zakażenia gardła.
Kryterium wyłączenia pacjenta była niemożność uzyskania wszystkich danych na podstawie historii choroby i odpowiedzi od opiekuna dziecka na pytania zawarte w ankiecie.
Ankieta przeprowadzona w ramach badania składała się z dwóch części:
1. Część A wypełniana przez lekarza zawierała pytania dotyczące: jego charakterystyki socjodemograficznej (specjalizacja: pediatria/w trakcie specjalizacji z pediatrii; staż pracy: < 10 lat/10-20 lat/> 20 lat; podstawowe miejsce pracy: szpital publiczny/szpital prywatny/poradnia publiczna/poradnia prywatna/gabinet prywatny; miejscowość, gdzie pracuje lekarz: wieś/miasto poniżej 50 tys. mieszkańców/miasto 50-200 tys. mieszkańców/miasto powyżej 200 tys. mieszkańców); liczby pacjentów przyjmowanych w miesiącu; odsetka pacjentów z rozpoznaniem choroby przeziębieniowej; odsetka pacjentów z rozpoznaniem choroby przeziębieniowej, u których lekarz zaleca stosowanie preparatów łagodzących ból i działających miejscowo antyseptycznie; odsetka pacjentów z rozpoznaniem bakteryjnego zapalenia gardła; odsetka pacjentów z rozpoznaniem bakteryjnego zapalenia gardła, u których lekarz zaleca stosowanie preparatów łagodzących ból i działających miejscowo antyseptycznie; odsetka pacjentów z grzybiczym zapaleniem gardła; odsetka pacjentów z rozpoznaniem grzybiczego zapalenia gardła, u których lekarz zaleca stosowanie preparatów łagodzących ból i działających miejscowo antyseptycznie; cech preparatu decydujących o jego wyborze; czynników, jakie lekarz bierze pod uwagę, zalecając stosowanie preparatów łagodzących ból i działających miejscowo antyseptycznie; czynników, które zdecydowały o wyborze preparatu Lactoangin®; cech preparatu Lactoangin®, które spowodowały jego wybór; opinii lekarza na temat skuteczności preparatu Lactoangin®.
2. Część B ankiety przeznaczona dla kolejnych pacjentów była wypełniana przez lekarza na podstawie danych retrospektywnych z historii choroby (wizyta 1) i uwzględniała: dane socjodemograficzne pacjenta (płeć, wiek, miejsce zamieszkania: miasto/wieś); rozpoznanie podstawowe (choroba przeziębieniowa/bakteryjne zapalenie gardła/grzybicze zapalenie gardła); objawy kliniczne choroby przeziębieniowej występujące u pacjenta; ocenę prawdopodobieństwa zakażenia paciorkowcem ropotwórczym na podstawie skali Centora/McIsaaca; czynniki, które zdecydowały o wyborze preparatu Lactoangin®; leczenie stosowane łącznie z preparatem Lactoangin®. W tej części znalazły się także dane zebrane na podstawie wywiadu z rodzicem/opiekunem pacjenta po zakończeniu leczenia (wizyta 2), takie jak: czas stosowania preparatu Lactoangin®; wpływ stosowania preparatu Lactoangin® na objawy kliniczne w opinii opiekuna pacjenta; ocena tolerancji i akceptacji preparatu Lactoangin® dokonana przez opiekuna pacjenta; ocena efektywności leczenia dokonana przez lekarza.
Analiza statystyczna
Przeprowadzono analizę charakterystyki socjodemograficznej lekarzy, populacji przyjmowanych przez nich pacjentów, decyzji terapeutycznych podejmowanych wobec pacjentów z rozpoznaniem choroby przeziębieniowej oraz bakteryjnych i grzybiczych zapaleń gardła w aspekcie stosowania preparatów łagodzących ból i działających miejscowo antyseptycznie oraz czynników decydujących o ich wyborze, a także czynników i cech decydujących o wyborze preparatu Lactoangin®, a także opinii lekarzy na temat skuteczności tego preparatu.
W grupie pacjentów uczestniczących w badaniu dokonano analizy: ich charakterystyki socjodemograficznej i klinicznej, stosowanego leczenia, czynników decydujących o wyborze preparatu Lactoangin®, czasu i efektu stosowania tego preparatu, opinii opiekunów pacjentów i lekarzy na temat efektywności leczenia tym preparatem, a także opinii opiekunów pacjentów na temat tolerancji i akceptacji preparatu Lactoangin®. Analizę statystyczną przeprowadzono, korzystając z oprogramowania Statistica 10.0 PL. Dane jakościowe przedstawiono jako wartości odsetkowe, a dane ilościowe jako wartości średnie z odchyleniami standardowymi. Do porównań zastosowano testu chi2 i chi2 dla trendu. Za znamienną statystycznie przyjęto wartość p < 0,05.
Wyniki
Charakterystyka lekarzy uczestniczących w badaniu
91,4% lekarzy uczestniczących w badaniu stanowili specjaliści pediatrzy, 62,4% pracowało w zawodzie dłużej niż 20 lat, 57,5% jako podstawowe miejsce pracy wskazało poradnię publiczną, zaledwie 3,3% pracowało na wsi (tab. 1).
Tab. 1. Charakterystyka badanej grupy lekarzy (N = 103)
Kwalifikacje zawodowe (n/%)
pediatra97/94,1
pediatra w trakcie specjalizacji6/5,9
Staż pracy w zawodzie (n/%)
< 5 lat2/1,8
5-10 lat6/5,6
11-15 lat15/14,8
16-20 lat16/15,3
> 20 lat64/62,4
Podstawowe miejsce pracy (n/%)
szpital publiczny8/7,4
szpital prywatny2/1,5
poradnia publiczna59/57,5
poradnia prywatna22/21,7
gabinet12/11,8
Lokalizacja miejsca pracy (n/%)
wieś3/3,3
miasto < 50 tys. mieszkańców 38/36,6
miasto 50-200 tys. mieszkańców26/25,1
miasto > 200 tys. mieszkańców36/35,0
Liczba pacjentów przyjmowanych w miesiącu (N ± SD)568 ± 280
Odsetek pacjentów z chorobą przeziębieniową (n/%)
< 10%1/1,3
11-30%26/25,3
31-50%30/28,6
51-60%27 /26,1
> 60%19/18,7
Odsetek pacjentów z chorobą przeziębieniową, u których lekarz zaleca stosowanie preparatów łagodzących ból i działających miejscowo antyseptycznie (n/%)
< 10%4/4,1
11-30%16/15,6
31-50%30/28,6
51-60%20/19,2
> 60%33/32,5
Odsetek pacjentów z rozpoznaniem bakteryjnego zapalenia gardła (n/%)
< 10%33/32,7
11-30%54/51,4
31-50%13/12,8
51-60%3/3,1
Odsetek pacjentów z rozpoznaniem bakteryjnego zapalenia gardła, u których lekarz zaleca stosowanie preparatów łagodzących ból i działających miejscowo antyseptycznie (n/%)
< 10%24/23,0
11-30%26/25,5
31-50%9/9,3
51-60%14/13,7
> 60%30/28,6
Średnio lekarze uczestniczący w badaniu przyjmowali 568 pacjentów w miesiącu. 18,7% z nich wskazało, że pacjenci z chorobą przeziębieniową stanowią powyżej 60% przyjmowanych w miesiącu. 32,5% lekarzy w leczeniu choroby przeziębieniowej zalecało stosowanie preparatów łagodzących ból i działających miejscowo antyseptycznie. 32,7% lekarzy wskazało, że pacjenci z rozpoznaniem bakteryjnego zapalenia gardła stanowią poniżej 10% pacjentów przyjmowanych w miesiącu. 28,6% lekarzy zalecało w tej grupie stosowanie preparatów łagodzących ból i działających miejscowo antyseptycznie (tab. 1).
Decyzje terapeutyczne podejmowane przez lekarzy i czynniki na nie wpływające

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Dąbrowski P: Zapalenia górnych dróg oddechowych. Przew Lek 2002; 5: 37-42. 2. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2010; http://www.antybiotyki.edu.pl. 3. Choby BA: Rozpoznanie i leczenie paciorkowcowego zapalenia gardła. Lekarz Rodzinny październik 2009; 10. 4. Szczeklik A (red.): Choroby wewnętrzne. Kompendium Medycyny Praktycznej. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2009: 888-889. 5. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska VI. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa 2002: 1176. 6. Turnbull RS: Benzydamine Hydrochloride (Tantum) in the management of oral inflammatory conditions. J Can Dent Assoc 1995; 2: 127-134. 7. Anand JS, Glebocka ML, Korolkiewicz RP: Recreational abuse with benzydamine hydrochloride (tantum rosa). Clin Toxicol (Phila) 2007; 45: 198-199. 8. Ulotka informacyjna wyrobu medycznego Lactoangin®. Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED. Data zatwierdzenia 06.2015.
otrzymano: 2016-07-29
zaakceptowano do druku: 2016-08-05

Adres do korespondencji:
*Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości
Katedra Patofizjologii SUM w Katowicach
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
tel./fax: +48 (32) 252-60-91
e-mail: magolsza@gmail.com

Nowa Pediatria 3/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria