Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2016

Spis treści / Contents

LARYNGOLOGIA
Prace oryginalne
Original papers
Izolowane zapalenie zatoki klinowej – przypadki własne
Isolated sphenoid sinus inflammation – case reports
Iwona Łapińska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 71-74
Zakażenie Streptococcus pneumoniae jako przyczyna ostrego zapalenia wyrostka sutkowatego u dzieci
Streptococcus pneumoniae infection as the cause of acute mastoiditis in children
Teresa Ryczer, Lidia Zawadzka-Głos, Maria Wolniewicz, Agata Kośla, Wojciech Pinkas – s. 75-78
Zastosowanie wyrobu medycznego Lactoangin w leczeniu zapaleń gardła w populacji pediatrycznej
Use of the medical device Lactoangin for treatment of pharyngitis in the pediatric population
Magdalena Olszanecka-Glinianowicz – s. 79-86
Praca poglądowa
Review paper
Zapalenie nagłośni w erze szczepień przeciw Haemophilus influenzae typu b
Acute epiglottitis in the era of anti-Hib type b vaccination
Krzysztof Ślączka, Lidia Zawadzka-Głos – s. 87-91
KARDIOLOGIA
Praca poglądowa
Review paper
Szczepienia u dzieci ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego
Vaccinations in children with cardiovascular diseases
Agnieszka Tomik, Tomasz Floriańczyk, Tomasz M. Książczyk, Bożena Werner – s. 92-97
INNE PRACE
Praca oryginalna
Original paper
Grypa jako przyczyna hospitalizacji u dzieci w sezonie 2012/2013 – obserwacje własne**
Flu as the cause of hospitalization among children in the 2012/2013 season – own observations
Edyta Zawłocka, Teresa Jackowska, – s. 98-104
Prace poglądowe
Review papera
Zachorowania na grypę u dzieci do 2. roku życia**
Influenza cases in children up to 2 years of age
Edyta Zawłocka, Jakub Chwiećko,Teresa Jackowska, – s. 105-112
Zalecenia dotyczące szczepień przeciwko grypie w sezonach 2015/2016 i 2016/2017**
Vaccination against influenza in the 2015-2016 and 2016-2017 season
Teresa Jackowska, , Edyta Zawłocka, Alicja Sapała-Smoczyńska – s. 113-116
Szczepienia przeciw onkogennym wirusom HPV u młodocianych w profilaktyce raka szyjki macicy
Vaccinations against oncogenic HPV of adolescents in cervical cancer prevention
Bogusław Lindner, Mariusz Bidziński – s. 117-120
Opis przypadku
Case report
Przypadki kliniczne: stwardnienie guzowate u noworodków – interdyscyplinarna jednostka chorobowa
Clinical cases: tuberous sclerosis complex in newborns – interdisciplinary disease
Katarzyna Piotrowska, Piotr Przymuszała, Bartłomiej Mroziński, Katarzyna Jończyk-Potoczna – s. 121-127
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Hemophilus influenzae u 20-miesięcznego chłopca nieszczepionego p/Hib
Haemophilus influenzae meningitis in 20 month-old boy, not vaccinated against Hib
Wioleta Krużyńska, Radosław Suchner – s. 128-131