Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3/2018, s. 265
Andrzej Sobczak
Wprowadzenie
W grudniu 2018 roku w Katowicach odbyła się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Społeczności międzynarodowej przekazano jasny sygnał, że czynniki antropogeniczne (m.in. zanieczyszczenia pyłowe powietrza atmosferycznego, gazy cieplarniane) prowadzą do globalnego ocieplenia i związanych z tym katastrofalnych konsekwencji dla ludzkości zarówno jeśli idzie o warunki życia, jak i zdrowie populacji. Jest to problem, z którym uporanie się będzie wymagać kilku dekad. Ale już teraz każdy z nas może zminimalizować skutki szkodliwego wpływu zanieczyszczeń pyłowych, co do których w sposób niepodważalny udowodniono negatywny wpływ na zdrowie, zwłaszcza w stosunku do chorób układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 3/2018
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna