Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2020, s. 97-103 | DOI: 10.25121/NewMed.2020.24.3.97
*Ewa Rusyan, Agnieszka Mielczarek
Health awareness and behaviours among adults aged 35-44 years in Poland in the years 2010-2017
Świadomość i zachowania prozdrowotne populacji osób dorosłych w wieku 35-44 lat w Polsce w latach 2010-2017
Department of Conservative Dentistry, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Agnieszka Mielczarek, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Zdrowie jamy ustnej jest istotnym elementem zdrowia ogólnego. Właściwe nawyki w zakresie higieny jamy ustnej są kluczowe dla poprawy zdrowia jamy ustnej oraz utrzymania optymalnej jakości życia.
Cel pracy. Celem prezentowanej pracy była ocena zmiany stanu świadomości prozdrowotnej oraz prezentowanych postaw osób badanych w odniesieniu do zdrowia jamy ustnej w latach 2010-2017.
Materiał i metody. Badania kliniczne i ankietowe prowadzone w 2010 roku objęły 2158 osób dorosłych, natomiast w 2017 roku – 1583 osoby.
Wyniki. Wyniki badań wykazały, że 1/3 osób dorosłych nie czyści zębów z zalecaną częstotliwością. Niespełna połowa ankietowanych regularnie korzysta z nici dentystycznej. Mimo poprawy zachowań prozdrowotnych na przestrzeni 7 lat, uzyskane wyniki wciąż wskazują na ich niezadowalający poziom. Systematycznie wzrastał odsetek osób dorosłych odwiedzających gabinet dentystyczny. W 2017 roku wyniósł on ponad 70% i był o 10 punktów procentowych wyższy niż w 2010 roku. Osoby z wykształceniem podstawowym i deklarujące niskie dochody prezentowały gorsze wzorce zachowań.
Wnioski. Istnieje potrzeba realizowania promocji zdrowia jamy ustnej i profilaktyki stomatologicznej dedykowanej pacjentom dorosłym, w oparciu o podstawową opiekę stomatologiczną. Czynniki pozamedyczne są istotnym elementem wpływającym na zachowania prozdrowotne osób dorosłych.
Summary
Introduction. Oral health is an important element of general health. Proper oral hygiene habits are of key importance for improving oral health and maintaining optimal life quality.
Aim. The aim of this study was to assess health awareness and attitudes of towards oral health among respondents in the years 2010 and 2017.
Material and methods. Clinical and questionnaire studies were conducted among 2,158 respondents in 2010 and 1,583 respondents in 2017.
Results. The studies showed that 1/3 of adults do not brush their teeth with the recommended frequency. Less than half of respondents use dental floss on a regular basis. Despite improvement of health behaviours over the past seven years, the obtained results indicate that they are still unsatisfactory. There was a systematic growth in the percentage of adults visiting dental offices. The percentage was more than 70% in 2017, which is 10% higher than in 2010.
Conclusions. People with primary education and declaring low income presented worse behaviour patterns. There is a need to implement oral health promotion and dental prophylaxis among adults in a primary dental setting. Non-medical factors are an important element affecting health behaviours among adults.
Introduction
Monitoring of Oral Health in Polish population, a programme systematically implemented since 1997, is one of the basic elements of development and monitoring of the effectiveness of the dental care system in Poland. A wide range of data on oral health in individual index age groups is a source of up-to-date and comparable information across the country. In addition to clinical examinations assessing oral health, sociomedical studies to evaluate health behaviours, as well as awareness and knowledge on the prevention of caries, gingival and periodontal diseases are also conducted.
Oral health is one of the primary factors affecting the well-being of an individual. Assessment of attitudes and behaviours associated with oral hygiene is necessary to plan an appropriate strategy for oral health improvement at an individual and population level.
Aim
The aim of this paper was to assess health awareness and attitudes towards oral health in the studies conducted between 2010 and 2017, as well as to identify trends that emerged over the seven years.
Material and methods
Oral health monitoring studies conducted in 2010 and 2017 covered an adult population aged 35-44 years. Both studies were conducted in 16 provinces. Population samples were selected based on multistratified sampling. The study was approved by the Bioethics Committee at the Medical University of Warsaw (No. of approval: KB/134/2017).
Sociomedical studies were based on a questionnaire developed in accordance with the criteria recommended by the World Health Organization (Oral Health Surveys. Basic Methods. Geneva, 1997 and 2013). Some of the data were rejected for the purpose of statistical analysis to standardise the results obtained in the subsequent years. However, the essential parts of the study remained unchanged, especially with regard to hygiene behaviour and habits, as well as the use of prophylaxis and dental treatment among the respondents.
The study conducted in 2010 included 2,158 adults, and the study in 2017 included 1,583 adults.
Two sociomedical factors, i.e. education and declared level of affluence, changed during the research period. Details are summarised in table 1.
Tab. 1. Number of respondents aged 35-44 years by place of residence, sex, education and declared financial status
Number of respondents and general characteristicsYear of studyComparison (test χ2)
2010 (n = 2158) 2017 (n = 1583)  
Place of residenceUrban1265 (58.6%) 887 (56.0%) p = 0.1139
Rural893 (41.4%) 696 (44.0%)
SexMen902 (41.8%) 617 (39.0%) p = 0.0826
Women1256 (58.2%) 966 (61.0%)
Education Primary259 (12.0%)*109 (6.9%)* p < 0.0001*
Secondary1023 (47.4%)*620 (39.2%)*
Higher831 (38.5%)* 854 (53.9%)*
No data45 (2.1%)*
Financial statusBelow average292 (13.5%)* 257 (16.2%)* p < 0.0001*
Average1590 (73.7%)* 1070 (67.6%)*
Above average228 (10.6%)* 214 (13.5%)*
No data48 (2.2%)* 42 (2.7%)*
*Statistically significant
Results
Brushing the teeth at least twice a day should be considered the basic indicator of oral health awareness. In 2010, less than 68% of respondents reported brushing teeth at least twice a day. Unfortunately, the question did not ask about the type of toothpaste used. The data obtained in 2017 were not too optimistic. One third of respondents still failed to meet the basic requirement for proper oral hygiene. As in the previous study, an unfavourable tendency was observed among rural residents and men. Two other studies (tab. 2) indicate a slow improvement in the health awareness of respondents.
Tab. 2. Frequency of tooth brushing among adults 35-44 years of age
Frequency of tooth brushing (only individuals with maintained natural dentition) Year of study Comparison of groups (test χ2) Year-over-year comparison (test χ2)
2010 (n = 2150) 2017 (n = 1580)20102017 
Total group≥ 2 daily1453 (67.6%)* 1159 (73.4%)* p < 0.0001*
1 daily496 (23.1%)* 324 (20.5%)*
< 1 daily175 (8.1%)* 92 (5.8%)*
No data26 (1.2%)* 5 (0.3%)*
Urban≥ 2 daily913 (72.5%)* 701 (79.0%)* p < 0.0001* p < 0.0001* p = 0.0022*
1 daily262 (20.8%)* 144 (16.2%)*
< 1 daily70 (5.6%)* 39 (4.4%)*
No data15 (1.2%)* 3 (0.3%)*
Rural≥ 2 daily540 (60.7%)* 458 (66.1%)* p = 0.0051*
1 daily234 (26.3%)* 180 (26.0%)*
< 1 daily105 (11.8%)* 53 (7.6%)*
No data11 (1.2%)* 2 (0.3%)*
Men≥ 2 daily540 (60.3%) 390 (63.3%) p < 0.0001* p < 0.0001* p = 0.0695
1 daily253 (28.3%) 176 (28.6%)
< 1 daily89 (9.9%) 48 (7.8%)
No data13 (1.4%) 2 (0.3%)
Women≥ 2 daily913 (72.8%)* 769 (79.8%)* p = 0.0006*
1 daily243 (19.4%)* 148 (15.4%)*
< 1 daily86 (6.8%)* 44 (4.6%)*
No data13 (1.0%)* 3 (0.3%)*
*Statistically significant
Statistical analysis showed a strong correlation between brushing teeth twice daily and education and declared income (tab. 3). The behaviour patterns in both categories improved compared to 2010.
Tab. 3. Frequency of tooth brushing by education and income
Brushing ≥ 2 daily (only individuals with maintained natural dentition)Year of studyComparison of groups (test χ2)Year-over-year comparison (test χ2)
2010 (n = 2150) 2017 (n = 1580)2010 2017
By educationPrimary80 (31.2%) 33 (30.6%) p < 0.0001*
 
Dunn post hoc: p < 0.001 for all pairs*
p < 0.0001*
 
Dunn post hoc: p < 0.001 for all pairs*
p = 0.9483
Secondary650 (63.9%) 394 (63.6%) p = 0.7416
Higher 702 (84.5%) 732 (85.9%) p = 0.4120
By financial statusBelow average128 (44.1%)* 117 (54.9%)* p < 0.0001*
 
Dunn post hoc: p < 0.05 for all pairs*
p < 0.0001
 
Dunn post hoc: p < 0.01 for all pairs*
p = 0.0390*
Average1109 (70.0%) 793 (74.2%) p = 0.1219
Above average 188 (82.5%)*221 (86.0%)* p = 0.0112*
*Statistically significant

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2020-07-07
zaakceptowano do druku: 2020-07-28

Adres do korespondencji:
*Ewa Rusyan
Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa
tel.: +48 (22) 116-64-46
rusyan@poczta.onet.pl

New Medicine 3/2020
Strona internetowa czasopisma New Medicine