Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 3/2020

Spis treści / Contents

PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY/OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA
Review paper/Praca poglądowa
Diagnosis and evaluation of a child suspected for obstructive sleep apnea: an overview
Diagnoza i ocena dziecka z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego: przegląd
Tomasz Lis, Lidia Zawadzka-Głos – s. 87-91
Original paper/Praca oryginalna
Children who underwent tonsillectomy due to OSAS have significantly bigger tonsils than those with hypertrophic tonsils without OSAS
Pacjenci pediatryczni skierowani do zabiegu wycięcia migdałków z powodu OBPS mają znacząco większe migdałki w porównaniu do grupy pacjentów z przerostem migdałków bez współtowarzyszącego OBPS
Wiktoria Olińska, Jure Urbančič, Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos – s. 92-96
DENTISTRY/STOMATOLOGIA
Original papers/Prace oryginalne
Health awareness and behaviours among adults aged 35-44 years in Poland in the years 2010-2017
Świadomość i zachowania prozdrowotne populacji osób dorosłych w wieku 35-44 lat w Polsce w latach 2010-2017
Ewa Rusyan, Agnieszka Mielczarek – s. 97-103
A survey of the oral lesions in newborns and infants: A two-year cross-sectional study
Zmiany błony śluzowej jamy ustnej u niemowląt: dwuletnie badanie przekrojowe
Anna Turska-Szybka, Paula Piekoszewska-Ziętek, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 104-112