Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2002, s. 15-16
Andrzej Nowakowski
Z praktyki lekarza rodzinnego
From family doctor practice
z II Katedry i Kliniki Endokrynologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Andrzej Nowakowski
Summary
The case of a man, diagnosed with type II diabetes, who was referred to the medical ward by a general practitioner concerned about the metabolic decompensation caused by diabetes and about sideropenic anaemia.
Mężczyzna 59-letni, u którego rozpoznano przed sześciu miesiącami cukrzycę typu 2, został skierowany do oddziu wewnętrznego z dwóch powodów: niewyrównania metabolicznego cukrzycy oraz stwierdzonej niedokrwistości o charakterze niedobarwliwym.
Lekarza rodzinnego zaniepokoiły podwyższone wartości glikemii, zarówno na czczo jak i poposiłkowych, sięgające powyżej 210 mg%, oraz skargi pacjenta na osłabienie i większą męczliwość. W wykonanej morfologii krwi lekarz rodzinny stwierdził następujące wartości: Hb – 66 g/dl; RBC – 2,59; Ht – 21m2%, MCV – 81 fl; MCH – 25,4 pq; MCHC – 31,1 g/dl; WBC – 6,2 G/l; PLT – 306 G/l; reticulocyty 59 promili.
Powyższe wyniki badań w pełni uzasadniały dolegliwości zgłaszane przez pacjenta i konieczność dokładniejszej diagnostyki w warunkach szpitalnych. Dokładnie zebrany wywiad chorobowy ujawnił, że pacjent leczył się z powodu niedokrwistości z niedoboru żelaza od 1986 r. Do czasu obecnej hospitalizacji pacjent wielokrotnie otrzymywał preparaty żelaza, po których obserwował krótkotrwałą poprawę swego stanu zdrowia i stopniowo narastające pogorszenia.
W lipcu 2000 r. u pacjenta rozpoznano cukrzycę, którą regulowano 4 tabletkami diabrezidu podawanymi w 2 dawkach po 2 tabletki. Aktualnie pacjent odczuwał dolegliwości stenokardialne nasilające się nawet przy niewielkich wysiłkach oraz uczucie duszności. Wykonano wówczas badanie echokardiograficzne serca stwierdzając niedomykalność aortalną III°, mitralną II° i zastawki trójdzielnej I°.
W czasie pobytu pacjenta na oddziale wewnętrznym starano się zdiagnozować przyczynę niedokrwistości, równocześnie wyrównując cukrzycę. W odniesieniu do tego ostatniego problemu podano pacjentowi gliklazyd o zmodyfikowanym uwalnianiu w jednorazowej dawce 0,09 (90 mg = 3 tabletki) rano, podczas śniadania, uzyskując wyrównanie cukrzycy – wartości glikemii poposiłkowych w dobowym profilu nie przekraczały 135 mg%, aglikozuria, wartości HbA1C<7,0%. W tym miejscu zwracam uwagę na dogodność stosowania formy leku o zmodyfikowanym uwalnianiu w jednorazowej dawce dobowej.
W poszukiwaniu przyczyny niedokrwistości brano pod uwagę ewentualność krwawienia z przewodu pokarmowego, co znalazło potwierdzenie w dodatnich próbach na krew utajoną w stolcu. Dokonano diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego (gastroskopia, rektoskopia i kolonoskopia) oraz radiologicznej – skopia żołądka i dwunastnicy oraz wlew doodbytniczy. Zarówno w badaniach endoskopowych, jak i histopatologicznych wycinków śluzówki żołądka i jelita grubego nie stwierdzono przyczyny krwawienia ani zmian patologicznych w błonie śluzowej żołądka i jelita grubego. W badaniu radiologicznym żołądka i dwunastnicy stwierdzono natomiast plamkowate zaleganie kontrastu w okolicy odźwiernika i podstawy opuszki dwunastnicy, odpowiadające niszy wrzodowej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 1/2002
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna