Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/1999, s. 28-29
Henryk Kawalski, Przemysław Śpiewak, Grzegorz Szpyrka, Ewa Cierpioł-Tracz, Marek Kopacz
The use of cryotherapy in ent in children
Silesian Academy of Medicine - Science and Instruction unit, ENT Department, Chorzów
Head: Henryk Kawalski, M.D.
Summary
Cryotherapy is a surgical method recognized by science since the last century. It belongs to complementary surgical techniques, which are used in all fields of surgery. The authors present the results achieved after the application of cryotherapy in 184 cases of various laryngological diseases in children. They make an analysis of particular groups of the diseases treated with the above-mentioned technique.
Key words: cryotherapy.
Introduction
The first substantiated medical report came from a doctor who took part in Napoleon´s invasion of Russia, and made notes in 1812. They discuss the phenomenon of limitation and removal achieved through freezing - a technigue which the doctor made use of while having to amputate numerous limbs at that time. Since that time cryosurgery has gained many adherents in all fields of medicine. It is enough to say that cryosurgery is based on the phenomenon of nitrification or crystallization of water within a cell or intercellular spaces. Intercellular crystallization leads to the death of a cell. After thawing a cell can still be the same shape but its cytoplasm and remaining elements of internal structure are destroyed (1).
 Group 1, vascular changes CRYODESTRUCTION n = 57Group 1 control, vascular VARIKOCID, Neoblastin, NaCl, X-rays n = 31
Length of treatment6 weeksUp to 12 weeks
Results - very good48%12%
Results - good30%50%
Lack of improvement22%38%
Complications7%12%

 Group 2 Cryoadenotomy, n = 121Group 2 control Adentomy, n = 67
Loss of blood24 mls51 mls
Lowering of blood parameters1.9%3.1%
Period of healing4 days6 days
Convalescence period7 days9 days
Hospitalization1 day3 days
Subjective symptoms3 days5 days
Treatment costsAbout 1160 zlotysAbout 1800 zlotys
The purely mechanical process is followed by strong cytochemical and immunobiological reactions having an influence on an extensive, controlled destruction of previonsly-frozen cells and tissues (2).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

New Medicine 3/1999
Strona internetowa czasopisma New Medicine

Pozostałe artykuły z numeru 3/1999: