Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/1999, s. 42-43
Marcin Musiatowicz1, Jolanta Wysocka2, Edwina Kasprzycka2, Elżbieta Hassmann-Poznańska1
Lymphocyte subpopulations in adenoids according to age
1 Department of Pediatric Otorhinolaryngology, Medical University of Białystok, Poland
Head of Dept.: Prof. Elżbieta Hassmann-Poznańska M.D.
2 Department of Pediatric Laboratory Diagnostic, Medical University of Białystok, Poland
Head of Dept.: Dr. hab. Jolanta Wysocka M.D.
Summary
The aim of this study was to investigate changes in lymphocyte subpopulations in adenoids according to age. Investigations were carried out on adenoids removed during adenoidectomy procedures performed on a laryngological basis (hypertrophy) in children in two age groups: 0-5 years old and 5-10 years old. Monoclonal antibodies against superficial antigens of lymphocytes: CD3, CD4, CD8, HLA-DR, CD25 and CD16+56 were used. Analyses were performed using a Coulter EPICS XL flow cytometer with 104 cells per count. No statistically significant differences between groups were found.
Key words: adenoid, lymphocytes, age.
The adenoid together with lymphatic tissue associated with the bronchi (BALT) and guts (GALT) is a part of the lymphoepithelial system. The adenoid increases its size during the first years of life and then undergo spontaneous involution. The adenoid growth is mainly caused by antigen stimulation, while the mechanisms responsible for its natural involution still remain undiscovered. Not much is known about changes within the adenoid tissue caused by ageing, in comparison with tonsils.
The most common surgical procedure performed in childhood is adenotomy. This is why knolwledge of the adenoid function, which changes during the growth period, is essential for evaluation of indications for adenotomy and assessment of its results.
Flow cytometry was used for the first time by Hemlin et al. (3), for the quantitative analysis of lymphocyte subpopulations in adenoids. It was previously used in relation to the tonsils (6, 7). This method allows for a great number of cells to be analysed, giving reliable data.
The aim of this study was to assess changes in the lymphocyte subpopulations in adenoids according to age.
Materials and methods
The study was carried out on two age groups: 0-5 and 5-10 years old. The material used for analyses were adenoids removed during adenotomy performed due to hypertrophy. Once removed the adenoid was immediately put on an RPMI 1640 growth medium with 10% bovine foetal serum at a temp. of 4°C and transported to the laboratory. Tissue was cut and mechanically crumbled in order to obtain a monocellular suspension which was subsequently centrifuged at 100-500 g for 1 min. at a temp. of 4°C and rinsed twice (300 g for 8 min. at 4°C) using PBS with the addition of 0.1mM EDTA and 0.02% NaN3. Cell density was measured simultaneously with a Bürker´s camera and Coulter haematologic analyzer MAXM. Vitality of cells was assessed after dyeing with 0.5% trypan blue. Cellular suspensions were incubated with bicolour monoclonal antibodies by Becton Dickinson switched to the following superficial lymphocyte antigens: CD19, CD3, CD4, CD8, HLA-DR, CD25 and CD16 + 56. Negative controls were isotope consistent with the class of antibodies used in the study. After 20 minutes of incubation at room temperature each sample underwent fast lysis by means of an EPIC IMMUNOLOGY WORK STATION. The final analyses were performed using Coulter EPICS XL flow cytometer with 104 cells analyzed per count.
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

New Medicine 3/1999
Strona internetowa czasopisma New Medicine

Pozostałe artykuły z numeru 3/1999: