Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/1999, s. 48-49
Krystyna Orendorz-Frączkowska, Marek Bochnia
Microbiological examination in children with chronic tonsillitis
Department of Otolaryngology, Medical Academy, Wrocław
Head: Prof. Lucyna Pośpiech, M.D.
Summary
Chronic tonsillitis is the most common indication for tonsillectomy. It is often caused by an inappropriate antibiotic therapy for acute tonsillitis. Thus, it is very important to be conversant with the bacteriology of respiratory tract infections.
30 children aged (4.5-17) with chronic tonsillitis were included in the study. The purpose was microbiologic assessment of swabs taken from the surface and inside of the tonsils. 19 gram+ and gram- bacteria strains were isolated from all swabs. Str. Orale, Peptostr. Spp. and Neisseria spp. were present in all patients on the surface and inside tonsils. St. Aureus was identified as the causative factor of chronic tonsillitis in 14 children (46.2%). Str. Pyogenes type A in 12 (40.6%), E. coli in 2 (6.6%) and Klebsiella xytoca in 2 (6 6%). Among these St. Aureus and Str. Pyogenes type A were the most common (86. 6%).
Introduction
Numerous saprophyte and relative or evident pathogens are present in the upper respiratory tract, either periodically or constantly. As a result of many health conditions, e.g. viral infection, an organism may become susceptible to bacterial infection. One of these conditions, especially common in childhood, is the recurrence of acute tonsillitis. If treatment does not eradicate the invading bacteria a child may subseqquently develop chronic tonsillitis. Because of its mutability, a knowledge of normal tonsillar flora is then necessary to condition the proper use of antimicrobial therapy. The aim of our study was to examine swabs taken from the surface and from the inside of tonsils. The material consisted of children suffering from chronic tonsillitis and qualified for tonsillectomy.
Material and methods
30 children aged 4.5 to 17 (average 10), qualified for tonsillectomy because of chronic tonsillitis, were examined. All of them were treated at the Polyclinic because of recurrent acute tonsillitis. The children were not administered antibiotics for longer than 3-4 weeks before the surgical intervention. In each case 4 swabs, 2 from the surface and 2 from the inside of each tonsil were taken during tonsillectomy. Swabs were placed in test-tubes with a transport medium suitable for aerobic and anaerobic bacteria. The material was sent immediately to a microbiological laboratory. Inoculation, identification and estimation of the resistance and sensitiveness to antibiotics were carried out according to standard procedures.
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Brook I.: Microbiology of common infections in the upper respiratory tract. Prim Care, 1998, 25, 3:633-48. 2. Cappeletty D.: Microbiology of bacterial respiratory infections. Pediatr. Infect. Dis. J., 1998, 17, 8 suppl., 55-61. 3. Hryniewicz W.: Bacterial resistance in Eastern Europe - selected problems. Scandinavian J. Inf. Dis., 1994, suppl. 93:33-39. 4. Małafiej E.: Rola diagnostyki mikrobiologicznej w wyborze leczenia. [W:] Materiały Sympozjum nt. Bakteryjne zakażenia górnych dróg oddechowych - czynniki patogenne oraz wybór leczenia na podstawie danych farmakokinetycznych i klinicznych. Katowice 26.06 1998 r. 5. Trzciński K. i wsp.: Oporność na chemioterapeutyki klinicznie ważnych bakterii izolowanych w Polsce w latach 1994-1995. Mikrobiologia i Medycyna, 1996, 4:64-71.
New Medicine 3/1999
Strona internetowa czasopisma New Medicine

Pozostałe artykuły z numeru 3/1999: