Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
New Medicine 1/2006

Spis treści / Contents

Probiotics and prebiotics in prevention of chronic civilization diseases
Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski - s. 3-6
Influence of dietary fat on thyroid hormone plasma concentrations
Danuta Rosołowska-Huszcz, Katarzyna Lachowicz - s. 15-18