Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 1/2006, s. 11-14
Iwona Paradowska-Stankiewicz, Andrzej Grzybowski
Analysis of health-related behaviour in a selected group of elementary school students from the Łódź area
Nutrition, Hygiene and Epidemiology Unit, Department of Hygiene and Epidemiology, Medical University of Łódź, Łódź, Poland
Head of Department: Professor Andrzej Grzybowski MD, PhD
Summary
SUMMARY
Aim: The aim of the study was to assess the mode of nutrition regarding the degree of attainment of energy standards and basic nutrients in the daily food rations of children from randomly selected Łódź elementary schools, as well as to assess the children´s physical activity and tobacco smoke exposure levels.
Material and method: The study concerned 312 children of grades 4-6 from randomly selected Łódź elementary schools; 46% girls and 54% boys. The mode of nutrition was assessed by a triple 24-hour nutritional recall questionnaire. The information on physical activity and tobacco smoke exposure was gathered during medical examination.
Results: Daily energy intake was analysed according to the subjects´ mode of nutrition. Protein supply was inadequate, lower by an average of 20% than the recommended standard; however, it surpassed the safe level by 19-76% with adequate dietary proportions of animal and vegetable proteins. Total fat intake was noted to be high (108%-122% of the standard recommendation); however, PUFA deficiency and fatty acids imbalance were observed in the diets. The carbohydrate intake was 90% of the standard, and the saccharose intake was 2.5 times higher. The medical history data show that the majority of the subjects attend physical education classes. Only 5 girls and 2 boys were periodically excused. 62% of girls and 40% of boys take part in extra-school sport activities and spend from 45 min. to 6-8 hours per week on them. The subjects´ passive exposure to tobacco smoke is high and concerns 67% of the respondents.
Conclusions:
1. The mode of nutrition in the studied group shows irregularities, especially regarding protein and fat intake.
2. The physical activity level is adequate in girls and inadequate in boys.
3. Close to 70% of the respondents are passively exposed to tobacco smoke.
4. There is a growing need to promote healthy behaviour in children and their parents.Introduction
Health-related behaviour of children and adolescents and their conditioning have been widely studied [1]. The studies aim to recognize and understand the kinds of behaviour conducive or unfavourable to health, their conditioning and promotion of health-oriented behaviour in young people. Modern diseases have been directly linked with the human environment and lifestyle. The change of human behaviour and creation of health-oriented lifestyle conditions is becoming an efficient method of coping with modern health problems [1, 2]. The holistic health concept assumes that the basic health determinant is lifestyle, perceived as a function of health-related behaviour shaping individual health status in about 50% [3]. In children and adolescents the direct influence of health-related behaviour on developmental processes has been observed, as well as the consolidation of behaviour patterns influencing adult lifestyle [3].
Aim
The study objective was the analysis of specific kinds of health-related behaviour in a selected group of elementary school students. The analysis covered:
– mode of nutrition according to attainment of standards for daily energy and basic nutrients intake,
– physical activity,
– active and passive exposure to tobacco smoke.
Material and method
The study group comprised 312 children from the fourth, fifth and sixth grades, randomly selected from Łódź elementary schools, 46% girls and 54% boys. The mode of nutrition was assessed by a triple 24-hour nutritional recall questionnaire. The data were collected during the school year in early spring, using a "photographic album of food products and meals of differentiated rations” and of generally used home measures and conversion tables [4]. The data were analysed using Food 3.1 computer software based on food composition tables and menus balanced by the Institute of Food and Nutrition [5]. The study results included food component reduction and the results were compared with the food intake standards for the population of Poland [6]. The information on physical activity and tobacco smoke exposure was gathered during the medical examination.
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Łuczak J. Znaczenie wartościowania zdrowia i jego oceny w kształtowaniu się zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2004, 3, część 1: p.486-497. 2.Włostowska K, Filewicz M. Postawy prozdrowotne młodzieży licealnej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2004, 4:p. 11-15. 3.Gacek M. Wybrane zachowania zdrowotne uczniów średnich szkół technicznych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2005, 4: p.9-11. 4.Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E. Album fotografii produktów i potraw o zróżnicowanej wielkości porcji. IŻŻ. Warszawa 2000. 5. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K. Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych. Food Composition Tables. IŻŻ, Warszawa, 1998. 6.Ziemlański Ś., Bułhak-Jachymczyk B., Budzyńska-Topolowska J., Panczenko-Kresowska B., Wartanowicz M. Normy żywienia dla ludności w Polsce. Nowa Medycyna 1998. 7.Czeczelewski J., Raczyński G. Ocena poziomu spożycia wapnia i fosforu w całodziennych racjach pokarmowych dzieci z powiatu bialskiego. Żyw. Czł. Met., 2005, 32, Suplement 1 - cz.I:p.109-115. 8.Czeczelewski J.,. Michalska A., Raczyński G. Zastosowanie analizy skupień do oceny społeczno-ekonomicznych i demograficznych uwarunkowań sposobu żywienia dzieci w wieku 10-15 lat. Żyw. Czł. Met., 2003, 30, ˝ : p.176-181. 9.Szponar L., Ołtarzewski M. Rychlik E. Energia i białko w całodziennym pożywieniu różnych grup ludności w Polsce. Żyw. Czł. Met., 30, 2003, ˝ :p.113-119. 10.Woynarowska B., Jodkowska M., Oblacińska A. Samoocena sprawności i aktywności fizycznej w czasie wolnym u młodzieży szkolnej w latach 1990-1998. Ped. Pol. 2000,1: p. 35-41. 11.Malina R.M. Aktywność fizyczna a rokowanie długowieczności. Medicina Sportiva, 2002, Vol.(1):p.9-16. 12.Krawczyński M. Dojrzewanie i dirastanie. Problemy i potrzeby zdrowotne i psychospołeczne. Ped.Pol. 1994, 8:p.581-587. 13.Grzybowska K., Grzybowski A.,Dziuda-Gorzkowska M., Płaneta-Małecka I. Próba oceny wpływu narażenia na dym tytoniowy dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit. Ped. Pol. 2003, 6:p. 465-468.
Adres do korespondencji:
Iwona Paradowska-Stankiewicz
Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii UM w Łodzi
ul. Jaracza 63, 90-251 Łódź, Poland
tel. +48 42 678-16-88, +48 42 678-67-66
e-mail: kathig@csk.umed.lodz.pl

New Medicine 1/2006
Strona internetowa czasopisma New Medicine