Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 1/2006, s. 7-10
Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski
Characteristics of the nutrition mode in young women with body mass deficiencies
Nutrition, Hygiene and Epidemiology Unit, Department of Hygiene and Epidemiology, Medical University of Łódź, Łódź, Poland
Head of Department: Professor Andrzej Grzybowski MD, PhD
Summary
SUMMARY
Introduction: Underweight and malnutrition connected with it could have negative effects on health, especially in young organisms.
The aim of the study was the assessment of nutrition in a group of young underweight women, including energy and nutrient intake as well as the type and frequency of meals.
Material and method: The study concerned a group of 198 female students of Łódź Medical University aged between 20 and 26 years. We estimated basic anthropometric measurements and daily intake data by the 24-hour recall method.
Results: In the studied group 12.6% of women were underweight. Their daily food rations were not balanced with requirements, but the energy and nutrient value was higher than in the diets of women with normal weight. They contained less animal protein, saturated fatty acids and cholesterol. Underweight women had higher frequency of meals and snacks intake. The lower frequency of first breakfast intake and the higher frequency of second breakfast, tea and supper intake were noted.
Conclusions: The mode of nutrition of underweight women was incorrect, but better than in the group of female students with normal weight.Introduction
Correct mode of nutrition protects against both nutritional deficiencies and overloads and ensures proper development and maturation of the organism. Body mass deficiency and deficiency-related malnutrition can result in negative health effects, especially in young people. The deficiency problem more often affects young females, who usually take great care of their figures, and under constant pressure from the media in promoting fashionable looks, they may [consciously or not] act against their own health [1, 2, 3, 4].
Numerous studies indicate systematic percentage growth of young women with deficient body mass [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Simultaneously there have been noted many irregularities in the mode of nutrition in school and university students in Poland [6, 9, 10, 11, 12, 13]. Thus arises the necessity of constant monitoring of nutrition and nutritional status of those population groups and of educational programmes.
Aim
The objective was to assess the nutrition mode of young women with body mass deficiencies, with regard to energy and nutrient intake as well as the kind and the frequency of meals.
Material and method
The study was conducted in autumn of 2004 on a group of female students of the Medical University of Łódź. The study group comprised 198 women aged between 20 and 26 years [mean age 23.6 ± 1.2 years].
The mode of nutrition assessment was based on the data gathered during a triple 24-hour dietary intake recall interview. The nutritional value of daily food rations was assessed by „Dieta 2.0” software, using the Institute of Food and Nutrition database of 1998 [14]. The results concerning the quantities of energy and nutrient intake were compared with the safety standards for people of moderate physical activity [1].
The mode of nutrition was analysed in a subgroup of women with body mass deficiencies as compared with women of regular weight and height proportions. The body mass assessment was made on the basis of a simplified anthropometric examination, covering body mass measurement [kg], body height measurement [cm] and BMI calculated accordingly [kg/m2]. The results were interpreted according to WHO standards, where body mass deficiency starts with BMI below 18.5 kg/m2 [BMI 17.0-18.49 kg/m2 – I° of body mass deficiency; BMI <17.0 kg/m2 – II° of body mass deficiency] [15].
Statistical analysis of the results was performed using Statistica 5.0 PL software, with the calculations of mean trait values [median] and trait variation [first and third quartile, quadrant deviation]. The mean value differentiation was assessed using variance analysis [Chi-square independence test].
Results
In the studied group [n=198] 25 subjects [12.6%] were underweight; 23 women [11.4%] with I° of body mass deficiency, and 2 women [1.2%] with II° of body mass deficiency. Others had regular body mass/weight proportions and served as controls.
Mean body mass value in a subgroup of underweight women was 51.6 kg, mean body height was 170.0 cm, and BMI was 17.9 kg/m2 [control group values were respectively: 58.4 kg, 167.0 cm and 21.0 kg/m2].
The underweight students had significantly higher energy intake [1992.3 kcal – 90.5% of the standard] than the controls [1683.0 kcal – 76.5% of the standard]. Higher caloric supply was related to higher supply of the majority of basic nutrients [Table 1], but a detailed analysis of those diets indicated their characteristic traits: prevalence of vegetable components [vegetable protein, total carbohydrates, dietary fibre, mono- and polyunsaturated fatty acids] over animal product components [animal protein, saturated fatty acids and cholesterol]. The greater caloricity of the underweight women´s diets did not arise from a simple dependence, i.e. „greater intake – greater supply”, but from a different choice of food products and their diets´ characteristics.
Table 1. Mean energy and basic nutrient intake in subjects.
Energy/nutrientsUnderweight womenWomen with regular weightp
MeQDQ1-Q3MeQDQ1-Q3
Energy (kcal)
Total protein (g)
mmmanimal protein (g)
mmmvegetable protein (g)
Total fat (g)
SFA (g)
MUFA (g)
PUFA (g)
mmmcholesterol (mg)
Total carbohydrates (g)
mmmsaccharose (g)
mmmdietary fibre (g)
1992.3
70.8
36.6
27.9
62.9
20.2
23.0
6.7
146.8
321.1
55.5
23.9
529.6
13.2
11.9
5.4
23.3
12.7
9.9
4.2
98.6
85.5
26.7
4.7
1541-2600
85.2-84.7
30.2-54.1
24.1-34.9
39.3-86.0
14.8-40.2
13.7-33.6
4.1-12.5
88.4-285.6
210.7-381.8
38.1-91.6
18.0-27.5
1683.0
57.6
36.9
20.0
56.5
22.7
22.0
6.5
163.8
221.2
51.5
16.7
396.9
15.1
12.6
5.1
5.1
20.2
7.6
8.6
61.7
67.5
23.1
4.9
1217-2011
45.0-75.2
25.7-50.9
15.3-25.6
36.5-76.9
15.4-30.6
13.0-30.2
3.8-9.5
113.5-236.9
165.8-300.8
30.8-77.0
12.1-22.0
0.01
NS
NS
0.001
NS
NS
NS
NS
NS
0.001
NS
0.01
SFA – saturated fatty acids, MUFA – monounsaturated fatty acids, PUFA – polyunsaturated fatty acids, Me – median, Q1, Q3 – first, third quartile, QD – quartile deviation, p – coefficient of statistical significance (NS – not significant).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Ziemlański Ś.: Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. PZWL, W-wa, 2001. 2.Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. PWN, W-wa, 1998. 3.Ziemlański Ś.: Żywienie a choroby cywilizacyjne. Żyw Człow Metab 2001, 28, supl, 589-604. 4.Trafalska E.: Czynniki ryzyka przewlekłych chorób metaboliczno-cywilizacyjnych u młodzieży studiującej. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych, Łódź, 2004. 5.Trafalska E., Świtoniak T.: Stan odżywienia studentów oceniony antropometrycznie. Żyw Człow Metab 2000, 27, supl, 19-23. 6.Duda G., Przysławski J.: Spożycie podstawowych składników pokarmowych a wybrane antropometryczne wskaźniki stanu odżywienia kobiet z regionu Wielkopolski. Żyw Człow Metab 2001, 28, supl, 152-157. 7.Kaczmarczyk-Chałas K., Drygas W.: Trendy zmian cech antropometrycznych, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców Łodzi, 1991-2001. Badanie programu CINDI-WHO. Med. Metabol 2003, 7, 2, 42-46. 8.Miałkowska J.: Dystrybucja tłuszczu podskórnego studentów Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Nowa Medycyna 2000, 12, 108, 102-105. 9.Ostrowska L., Czeska D., Karczewski J.: Ocena nadwagi i otyłości oraz nawyków żywieniowych studentów Akademii Medycznej w Białymstoku. Bromat Chem Toksykol 2000, 33, 2, 125-131. 10.Ziółkowska A., Ostrowska A.: Porównanie spożycia wybranych pierwiastków w całodziennych racjach pokarmowych warszawskich studentów medycyny w latach 2001-2004. Żyw Człow Metab 2005, 32, supl, 1, 646-649. 11.Grzybowski A., Trafalska E., Paradowska-Stankiewicz I.: Zachowania żywieniowe młodzieży. Prob. Hig 2000, 69, 13. 12.Komosińska K., Woynarowska B., Mazur J.: Zachowania zdrowotne związane z żywieniem u młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1990-1998. Żyw Człow Metab 2001, 1, 17. 13.Augustyniak U., Brzozowska A.: Sposób żywienia młodzieży w Polsce na podstawie piśmiennictwa z ostatnich 10 lat [1990-2000]. Roczn PZH 2002, 53, 4, 399-406. 14.Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B. i wsp.: Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych. Wyd IŻŻ, W-wa 1998. 15.Physical status: the use and interpretation of antropometry. Report of a WHO Expert Committee. WHO Technical Report Series No854, WHO, Geneva, 1995. 16.Wądołowska L., Słowińska M.A., Ciborska J.: Tryb żywienia a stan odżywienia młodzieży akademickiej. Żyw Człow Metab 2000, 27, supl, 28-32. 17.Kolarzyk E., Kwiatkowski J., Lang-Młynarska D.: Model żywienia i zachowania żywieniowe studentów CM UJ w zależności od wartości wskaźnika BMI. Przegląd Lek 2003, 60, supl 6, 43-47.
Adres do korespondencji:
Elżbieta Trafalska
Katedra Higieny i Epidemiologii UM w Łodzi
ul. Jaracza 63, 93-251 Łódź, Poland
tel. +48 42 678-16-88
e-mail: kathig@csk.umed.lodz.pl

New Medicine 1/2006
Strona internetowa czasopisma New Medicine