Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/1999, s. 28-29
Janusz Olędzki, Marek P. Nowacki, Rafał Sopyło
Metody operacyjne zachowania zwieraczy lub rekonstrukcji umożliwiającej odtworzenie naturalnej drogi wydalania
Sphincter saving procedures and reconstruction of continuity
z Kliniki Nowotworów Jelita Grubego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Marek P. NowackiWyniki współczesnych badań nad możliwościami leczenia skojarzonego szczególnie w przypadkach miejscowo zaawansowanych raków odbytnicy umiejscowionych w części zaotrzewnowej spowodowały modyfikację dotychczasowych zasad doszczętności onkologicznej oraz wyraźnie zwiększyły odsetek przypadków, w których możliwe jest bezpieczne zachowanie zwieraczy. Coraz powszechniejsze stosowanie napromieniania przedoperacyjnego, czy radiochemioterapii przedoperacyjnej pozwala na zachowanie 2 centymetrów dystalnego marginesu jelita, co należy również rozumieć jako bezpieczny margines wycięcia mesorectum (total mesorectum excision-TME) i potencjalnie wolny od nowotworu margines obwodowy (radialny). Zasady te dotyczą przypadków raków znacznie i średnio zróżnicowanych (G1, G2), w przypadkach zaś raków słabo zróżnicowanych (G3), margines dystalny nie powinien być mniejszy niż 5 cm. Lepsze poznanie biologii raka i wprowadzenie nowych metod leczenia u chorych na raka dolnego i środkowego odcinka odbytnicy umożliwiło uzyskanie znaczącej poprawy wyników odległych przy jednoczesnym wzroście liczby operacji zachowujących zwieracze, a co za tym idzie poprawę jakości życia leczonych. W ośrodkach wyspecjalizowanych odsetek amputacji odbytnicy sposobem brzuszno-kroczowym lub brzuszno-krzyżowym w przypadku raka umiejscowionego w dystalnym odcinku odbytnicy (do 5 cm od linii zębatej) nie przekracza 25%. Zastosowanie zabiegu zachowującego zwieracze należy rozpatrzyć właściwie w każdym przypadku nisko umiejscowionych raków odbytnicy jednakże pod warunkiem, że ani dźwigacz odbytu, ani zwieracz zewnętrzny nie są nacieczone przez raka, ale i w takich sytuacjach czynione są próby odtworzenia naturalnej drogi wydalania.
Dzięki zastosowaniu techniki staplerowej zespolenia w odległości 2-3 cm od linii zębatej należą już do powszechnie wykonywanych. Niekiedy w przypadku zespoleń na wysokości linii zębatej lub tuż ponad nią, technicznie łatwiejsze, a zarazem bezpieczniejsze, jest zespolenie ręczne wykonane pojedyńczymi szwami wchłanialnymi. Poniżej krótko omówione zostaną operacje wykonywane rzadziej.
Operacja Parksa jako jedna z wielu operacji brzuszno-kroczowych pozwalających na zachowanie ciągłości przewodu pokarmowego i naturalnej drogi oddawania gazów i stolca zasługuje na uwagę ze względu na dobre wyniki czynnościowe, nawet w przypadkach operowanych z powodu powikłań popromiennych. Wskazaniami do tej operacji mogą być wybrane przypadki polipowatości rodzinnej, rozległych gruczolaków kosmkowych, mnogich gruczolaków mieszanych, lub cewkowych umiejscowionych w odbytnicy, nieswoistego, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (colitis ulcerosa) oraz wspomniane popromienne przetoki pochwowo-odbytnicze. Technika operacyjna wg Parksa polega w największym skrócie na usunięciu błony śluzowej odbytnicy i wprowadzeniu do jej kikuta mięśniowego, zdrowego odcinka okrężnicy. Zespolenie okrężniczo-odbytowe wykonuje się pojedyńczymi szwami wolnowchłanialnymi i dodatkowo okrężnicę przymocowuje się kilkoma szwami do brzegu proksymalnego kikuta odbytnicy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bernard D. et al.: Preliminary Results of Coloanal Anastomosis. Dis. Col. & Rect. 1989, 32:580-584. 2. Herman R.: Odbyt myoplastyczny u chorych po brzuszno-kroczowym odjęciu odbytnicy. Badania doświadczalne i kliniczne. Rozprawa habilitacyjna. Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika. Kraków 1990. 3. Parks A.G. et al.: A method of treating post-irradiation rectovaginal fistulas. Br. J. Surg. 1978, 65:417-421. 4. Parks A.G., Percy J.P.: Resection and sutured colo-anal anastomosis for rectal carcinoma. Br. J. Surg. 1982, 69:301-304. 5. Nowacki M.P.: Ten years of experience with Parks´ coloanal sleeve anastomosis for the treatment of post-irradiation rectovaginal fistula. E. J. Surg. Onc. 1991, 17: 563-566. 6. Schiessel R. et al.: Intersphincteric resection for low rectal tumours. Br. J. Surg. 1994, 81:1376-1378.
Nowa Medycyna 4/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna